Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Gala wręczenia Medali im Matki Teresy z Kalkuty już za nami.

Uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty już za nami.  Medal przyznawany był w jednej kategorii „Zwyczajny –niezwyczajny”. Kapituła powołana przez Starostę Kościerskiego przyznała trzy Medale oraz siedem Dyplomów Uznania.
Medale im. Matki Teresy z Kalkuty otrzymali:
- Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
- Państwo Aldona i Mariusz Kupper
- Pani Małgorzata Nakielska
natomiast dyplomy uznania otrzymali:
- Pani Gabriela Ćwikałowska
- Pani  Halina Datta
- Pan Jan Zaborowski
- Pan Leszek Medykowski
- Pan Jarosław Rajmer
- Kościerskie Centrum Wolontariatu
- Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie

dyplom uznania Starosty Kościerskiego otrzymał:
Pan Leszek Słomiński – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Medale Matki Teresy z Kalkuty przyznano już po raz czternasty. W tym roku patronat honorowy nad galą objął J.E. Biskup Pelpliński  Ryszard Kasyna, który  koncelebrował Mszę Świętą w Parafii Św. Trójcy w Kościerzynie. Dalsza część uroczystości odbyła się w Hali Sportowej „Sokolnia”, która licznie zgromadziła gości wyjątkowych a mianowicie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu, Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie”  z Kościerzyny i Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” ze Stawisk prowadzonych przez Gdańską Fundację Dobroczynności,  podopieczni Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego z Nowego Klincza, Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Rehabilitacji Psychoruchowej z Lubieszyna, Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kościerzyny prowadzonego przez Fundację „Sprawni Inaczej” oddz. Kościerzyna.
Serdecznie dziękujemy  Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kościerzynie prowadzonym przez Fundację „Sprawni Inaczej” które w sposób istoty przyczyniły się do organizacji Gali oraz wszystkim, którzy dołożyli wszystkich starań do uświetnienia i nadania wyjątkowej atmosfery tej uroczystości.
Oprawę artystyczną stanowił występ utalentowanych muzyków  Karoliny Karczewskiej, która przy akompaniamencie Sebastiana Brandt wykonywała znane i lubiane utwory muzyczne.

13.02.2017

więcej...

 

Konwent Dyrektorów i Kierowników PCPR-ów i MOPR-ów

Dnia 3 lutego 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Dyrektorów PCPR-ów i MOPR-ów z terenu województwa pomorskiego. Tematem przewodnim spotkania było zapewnianie dzieciom pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej oraz małoletnim cudzoziemcom.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i stosowanych rozwiązań w powyższych tematach.

Ponadto w trakcie spotkania zostały zaprezentowane działania Fundacji „Sprawni Inaczej” Warsztatów Terapii Zajęciowej w zakresie realizowanego przez nich w partnerstwie projektu „Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Prezentację w tym temacie przedstawili zaproszeni goście, Pani Karolina Mikołajewska-Boszka oraz Pani Marzena Leszczyk-Kuklińska.

10.02.2017

więcej...

 

Podsumowanie działań Kampanii „Dajmy siebie innym” za rok 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w minionym roku zorganizowało następujące działania na rzecz środowiska rodzin zastępczych:

a) we wrześniu - piknik dla rodzin zastępczych pod hasłem „Zdrowa rodzina, trzeźwa rodzina”,

b) w październiku - konferencję pod nazwą „Dialog na rzecz dziecka jako element skutecznej współpracy służb działających w obszarze wsparcia dziecka i rodziny”,

c) w listopadzie - kampanię „19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”, d) grudniu „Spotkania z Mikołajem” dla dzieci,

e) udzielanie pomocy specjalistycznej: prawnej, psychologicznej, pedagogicznej.

16.01.2017

więcej...

 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do XIV  Edycji Przyznania Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty.
Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w terminie od 11 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z dopiskiem XIV Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Poniżej załączamy Regulamin Medalu oraz formularz wniosku. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  w Kościerzynie www.powiatkoscierski.pl
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

Regulamin - XIV edycja Medalu Matki Teresy z Kalkuty

Wniosek - XIV edycja Medalu Matki Teresy z Kalkuty

 

 

11.01.2017

więcej...

 

Wesołych Świąt

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła
oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia,
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2017 Rok.

 

 

23.12.2016

więcej...

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KOŚCIERSKIM NA LATA 2017-2020

W związku z zakończeniem  prac nad opracowaniem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kościerskim na lata 2017 – 2020, zwracamy się do Państwa  z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Mają Państwo możliwość przedstawienia swoich uwag, opinii i propozycji zmian dot. ww dokumentu w formie pisemnej na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: pik@pcprkoscierzyna.pl

Uwagi do treści projektu można zgłaszać do dnia 8 stycznia 2017 r.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kościerskim na lata 2017-2020

Formularz zmian w ramach prowadzonych konsultacji społecznych 

23.12.2016

więcej...

 

Integracja środowiska rodzin zastępczych poprzez wspólną zabawę

15 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne „Spotkanie Mikołajkowe” dla rodzin zastępczych. Organizatorem spotkania wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie było Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy". Spotkanie było niecodzienne. Rozpoczęło się od wspólnego oglądania bajki w Kinie Remus pt.: „Wilk w owczej skórze”, która zainteresowała nie tylko najmłodszych uczestników. Dalsza część spotkania odbyła się na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Kościerzynie. Niespodzianką tej części imprezy było spotkanie z Mikołajem, który wręczył dzieciom i młodzieży drobne upominki. Symboliczne prezenty otrzymali również rodzice zastępczy, którzy w minionym roku najaktywniej działali na rzecz propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz wspierali działalność Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy".

22.12.2016

więcej...

 

Kierunek własny biznes

Nawet 40 tys. zł na start własnej firmy

W ramach projektu „Kierunek własny biznes” możesz otrzymać nawet 40 000 zł na start własnego biznesu:

ponad 23,3 tys. zł dotacji na otworzenie firmy

16,8 tys. zł wsparcia przez pierwsze miesiące działalności

W ramach projektu uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze, zarówno na etapie przygotowywania biznesplanu, jak i w trakcie pierwszego roku prowadzenia firmy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, mieszkające w powiecie kościerskim, które mają co najmniej 30 lat, w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym,

kobiety.

Start nowych działalności i wypłata dotacji planowane są na kwiecień/maj 2017.

Informacje i zgłoszenia:

PCE Marmołowski

Kościerzyna, ul. Strzelecka 34

Bytów, ul. 11 Listopada 1

tel. 730 000 528

www.marmolowski.pl

strona projektu: www.marmolowski.pl/projekty-unijne/kierunek-wlasny-biznes/

40 tys. na start własnej firmy można zdobyć również w powiecie bytowskim – więcej na:

www.marmolowski.pl/projekty-unijne/szkola-biznesu/

15.12.2016

więcej...

 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kościerskim na lata 2017 – 2020

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 8 grudnia 2016r. odbyło się kolejne spotkanie instytucji zaangażowanych w realizację Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

09.12.2016

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
strona 1 z 43
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl