Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Kochane dzieci!

Z okazji Waszego święta- Dnia Dziecka Życzymy wszystkim-

bez wyjątku nieustającego uśmiechu, beztroskich dni, pięknych bajek na dobranoc oraz kolorowych snów. Na co dzień nowych interesujących przygód, prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

Niech Wasze dzieciństwo da Wam piękne wspomnienia na przyszłe lata,

a przede wszystkim niech trwa jak najdłużej!!!

Życzy Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

oraz wszyscy pracownicy jednostki

Kościerzyna 1 czerwca 2020r.

01.06.2020

więcej...

 

01.06.2020

więcej...

 

KOMUNIKAT w sprawie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej !!!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z zapowiedzią Rządu o etapowym znoszeniu ograniczeń, informuje o powolnym przywracaniu odwiedzin rodziców i najbliższych krewnych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka).

Mając na uwadze dobro małoletnich oraz bezpieczeństwo środowiska zastępczego kontynuuje się wstrzymanie urlopowań dzieci do rodziców i krewnych. Wznawia się natomiast kontakty dzieci z najbliższą rodziną w siedzibie PCPR uwzględniając zalecenia  wypracowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w konsultacji z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznikiem Praw Dziecka z dnia 28 maja 2020 r.

W załączeniu WYTYCZNE   dotyczące organizacji kontaktów rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Podejmowane działania mają uchronić w/w przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemicznego, a obostrzenia będą stopniowo łagodzone lub znoszone.

 

WYTYCZNE dotyczące sposobu organizacji kontaktów rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w czasie stanu pandemii koronawirusa COVID-19

01.06.2020

więcej...

 

30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

30 MAJA DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Z okazji  nadchodzącego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zwracam się  do - osób tworzących rodzinną pieczę zastępczą, osób o prospołecznej postawie i dużej empatii w stosunku do innych – z wyrazami podziękowania Państwu za codzienny trud wychowywania powierzonych  dzieci.

Przyjmując do swych rodzin dzieci wymagające opieki, wymaga to od  Was tolerancji, szacunku dla dzieci, zaradności i skuteczności w działaniach, stanowczości, ale również optymistycznego spojrzenia na świat, zrozumienia potrzeb i problemów dzieci. Dzielicie się ze swoimi podopiecznymi nie tylko domem, ale również dajecie im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji oraz zrozumienie i akceptację. Pokazujecie pozytywne wzorce życia rodzinnego, tworzycie im bezpieczne miejsce na ziemi. 

Szczególne podziękowania składam za ciężką pracę, determinację i poświęcenie  w podejmowanych działaniach  w ostatnich trudnych miesiącach  w związku z naszym życiem w okresie pandemii.

Z okazji Waszego święta z całego serca życzę wraz z pracownikami dużo zdrowia, siły i cierpliwości w codziennej  pracy  życząc jednocześnie dalszych małych i dużych sukcesów w niesieniu pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych.

 

Dyrektor PCPR Marzena Hinca

wraz z pracownikami

 

29.05.2020

więcej...

 

Od 25 maja br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie prowadzona będzie bezpośrednia obsługa interesantów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ponownie otwarte dla interesantów, jednak z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych w czasie stanu epidemii – to najważniejsze założenia

Wprowadza się możliwość bezpośredniej obsługi interesantów, ale także, ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju, w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw zdalnie drogą mailową, telefoniczną lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Interesanci, którzy chcą skorzystać z osobistego załatwienia spraw, proszeni są o przestrzeganie poniższych zasad, mających na celu zapewnienie jak najlepszej i sprawnej obsługi, troskę  o bezpieczeństwo mieszkańców i urzędników oraz minimalizację zagrożenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2:

 • powstrzymanie się  interesanta  od wizyty w urzędzie jeśli:
  - występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  - zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  - w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji;
 • powstrzymanie się interesanta od przemieszczania się po korytarzach i biurach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  Kościerzynie – obsługa odbywać się będzie tylko i wyłącznie na parterze budynku.
 • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. W związku z powyższym, liczba interesantów przebywających jednocześnie na parterze budynku to 2 osoby;
 • dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce na zewnątrz budynku - poczekalnie są wyłączone z użytku;
 • dezynfekcja rąk przez interesantów - pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się na ladzie znajdującej się na parterze budynku;
 • obowiązek zasłonięcia ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych.

W dalszym ciągu zachęca się do załatwiania spraw zdalnie oraz po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

PCPR będzie nadal funkcjonował w godzinach dotychczasowych tj. pn.,wt.,czw., od 7.30 do 15.30, śr. od 7.30 do 17.00 oraz pt. od 7.30 do 14.00.

Numery telefonów do poszczególnych działów:

-  Zespół ds. Planowania, Analiz i Organizacji 58 686-50-05 wew. 36,

- Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 58 681-54-03 lub 58 686-50-05 wew. 27,

-  Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej 58 -686- 50-05 wew. 28,

-  Sekretariat tel/fax 58 681-53-94 lub 58 686-50-05,

- Punkt Interwencji Kryzysowej 667-761-455; 58-681-53-87 lub 58 686-50-05 wew. 32,

- Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500-728-545; 58 686-50-05 wew. 26,

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 514-436-734; 58-680-00-90; 58-686-50-05 w. 23.

 

25.05.2020

więcej...

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Szanowni Klienci PIK. Miło nam poinformować, iż wznowiona została możliwość osobistego kontaktu. Wiemy, że dla wielu z Państwa kontakt telefoniczny w czasie największych ograniczeń z powodu pandemii był niewystarczający. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 667-761-455 lub (58)681-53-87. W dalszym ciągu obowiązują zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa w czasie spotkań oraz inne, o których piszemy w poprzedniej wiadomości. Środki dezynfekujące czekają na Państwa w budynku PCPR. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

zdjęcie: <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo">Tło plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a> 

27.05.2020

więcej...

 

POLECENIE WOJEWODY POMORSKIEGO

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Pomorski w dniu 7 maj 2020 r. wydał polecenie o czasowym zawieszeniu działalności, w terminie od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r., działających na terenie województwa pomorskiego:

-placówek wsparcia dziennego,

-dziennych domów i klubów seniora,

-środowiskowych domów samopomocy,

-warsztatów terapii zajęciowej.

08.05.2020

więcej...

 

07.05.2020

więcej...

 

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PFRON uruchomił pomoc dla osób z niepełnosprawnością poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.    W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

1. uczestników warsztatów terapii zajęciowej;

2. uczestników środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3. podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4. podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5. uczestników programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7. pełnoletnich (od 18 do 24 roku życia) wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W celu przystąpienia do programu przez Samorząd Powiatowy niezbędne jest oszacowanie wysokości środków, a tym samym ilość osób spełniających kryteria programu. Mając na uwadze powyższe prosimy zainteresowane osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny 58 686 50 05 wew. 26. Szczegółowe informacje na temat programu: www.pfron.org.pl

06.05.2020

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl