Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Z poprzednich lat - Zaproszenie do złożenia oferty ...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób niepełnosprawnych

powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Projektu Systemowego pt.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”.

Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 27 osób niepełnosprawnych wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie do dnia 15.07.2011 r. do godz. 12:00.

Osoba do kontaktu p. Wioleta Polak Tel. (58) 686-50-05

Projekt pt.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Wykaz kadry zdolnej do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Zał. nr 3 Wykaz sprzętu i narzędzi którymi dysponuje wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia 

Zał. nr 4 Oświadczenie

Zał. nr 5 Kalkulacja kosztów zamówienia

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 7 Lipca 2011
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl