Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Z poprzednich lat - Wybór Oferenta

Wybór Oferenta

powrót

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informujemy, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4 postępowaniu    o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kościerzynie” do upływu terminu składania ofert złożono zawarte w poniższym piśmie oferty:

Informacja o wyborze oferenta

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 24 Września 2010
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl