Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Z poprzednich lat - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

powrót

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Kościerzyna, dnia 20 sierpnia 2010 r.

PCPR.3431-4/3|10

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej “ustawą” w imieniu Zamawiajacego:

 

unieważniam postępowanie

 

o udzielenie zamówienia na “Zagospodarowanie terenu wokół budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie”.

 

 

Uzasadnienie

 

W wyniku dokonanej oceny, na realizaję zamówienia najkorzystniejszą oferę  złożył Zaklad Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński, ul. Fałata 10, 83-400 Kościerzyna. Jednakże cena tej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 341.949,88 zł brutto.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Z poważaniem

Sylwia Diedrich

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Kościerzynie

 
Autor: Basia K.
ostatnia modyfikacja dnia 20 Sierpnia 2010
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl