Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Jubileusz 15-lecia DPS "Kaszub" w Stawiskach

Dom Pomocy Społecznej „KASZUB” w Stawiskach prowadzony przez Gdańską Fundację Dobroczynności 5 listopada 2009 roku obchodził 15-lecie istnienia.

Podczas uroczystości wręczono nagrody specjalne dla dobroczyńców, firm i osób prywatnych, które wspierały naszą placówkę. Chcieliśmy w ten sposób wyrazić najszczersze podziękowanie. Wyróżniliśmy także mieszkańców i pracowników DPS-u.

 

 

 

03.12.2009

więcej...

 

Szkolenie dla pracowników pomocy społecznej

W dniu 17 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie odbyło się szkolenie dla pracowników pomocy społecznej (GOPS, MOPS, PCPR, DPS, ŚDS, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy) z terenu powiatów: kartuskiego, bytowskiego, gdyńskiego oraz kościerskiego.

Tematem szkolenia była interpretacja przepisów prawa w obszarze pomocy społecznej w ramach projektu ,,Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

01.12.2009

więcej...

 

,,Dzień Seniora" w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Dzień Seniora w ZUS
26 listopada 2009 roku w ramach ogólnopolskiej akcji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Inspektorat w Kościerzynie zorganizował „Dzień Seniora w ZUS”. W jej ramach osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad specjalistów, którzy wyjaśniali wszystkie wątpliwości interesantów i odpowiadali na pytania.

27.11.2009

więcej...

 

Spotkanie z Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych

Dnia 27 października 2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy PCPR.

30.10.2009

więcej...

 

Piknik Integracyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz pierwszy dla swoich podopiecznych zorganizowało Piknik Integracyjny. Impreza odbyła się w minioną niedzielę w kościerskiej „Strzelnicy” i wpisała się w część nieoficjalną Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie. Celem tej inicjatywy była  promocja więzi rodzinnych, rodzicielstwa zastępczego, środowiska osób niepełnosprawnych jak również zdrowych relacji międzyludzkich przez wspólną zabawę.

30.09.2009

więcej...

 

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań zleconych

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Decyzja Komisji ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadań w 2009 roku zgłoszonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościerskiego  na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

18.09.2009

więcej...

 

Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych

„Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu zrealizowało tego lata  zadanie pn.:” Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych”, dzięki dofinansowaniu projektu przez Zarząd Powiatu Kościerskiego.

15.09.2009

więcej...

 

Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych

„Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu zrealizowało tego lata  zadanie pn.:” Organizacja zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych w formie wycieczek rowerowych”, dzięki dofinansowaniu projektu przez Zarząd Powiatu Kościerskiego.

15.09.2009

więcej...

 

Festiwal Osób Niepelnosprawnych Twórczość Jednego Autora

Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdańsku Oddział w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu były organizatorami „Festiwalu Osób Niepełnosprawnych - Twórczość Jednego Autora” - I Edycja Jan Brzechwa. Ideą imprezy było  pokazanie szerokiej grupie  społeczności lokalnej talentów osób niepełnosprawnych i  ich twórczości artystycznej.

20.08.2009

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl