Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Komunikat dla osób niepełnosprawnych o przystąpieniu do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że Powiat Kościerski przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany, ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

27.06.2012

więcej...

 

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka

Przełom maja i czerwca to czas dni zwracających szczególną uwagę na dzieci.  30 maja obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, natomiast 1 czerwca Dzień Dziecka. Z tej okazji 3 czerwca 2012 dla grupy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kościerskiego zorganizowany został wyjazd na piknik do miejscowości Osiek. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych ,,Dolina Tęczy” w Kościerzynie.

06.06.2012

więcej...

 

Dzieci z rodzin zastępczych w Akademii Muzycznej

W dniu 01.06.2012r. z okazji Dnia Dziecka  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zapewniło rodzinom zastępczym wyjazd na koncert  w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka pod hasłem ,, Kiedy śmieje się dziecko  - śmieje się cały świat”  do Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

05.06.2012

więcej...

 

Dzień Otwarty w ZUS

W dniu 30 maja 2012 roku we wszystkich placówkach  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju odbył się Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprosił przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” – SONI. Podczas spotkania można było uzyskać informację o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rehabilitacją zawodową i społeczną, aktywizacją zawodową, czy przepisami regulującymi świadczenia emerytalno - rentowe.

 

 

 

 

01.06.2012

więcej...

 

Konkurs plastyczny dla artystów amatorów „IMPRESJE KASZUBSKIE”

Gdańska Fundacja Dobroczynności zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla artystów amatorów „IMPRESJE KASZUBSKIE”. Celem Konkurs jest promocja regionu, kultury kaszubskiej oraz języka kaszubskiego, również poza granicami Polski.
Zachęcamy do wykonania prac plastycznych w dowolnej technice, np. , np. fotografia, grafika, grafika komputerowa, rysunek, szkic, obraz, plakat, a także prace przestrzenne
z wykorzystaniem różnych materiałów (masa solna, gips, drewno, papier, słoma, tkanina, wiklina, wosk, metaloplastyka, szkło, itp.) oddającej ideę Konkursu,

Autor najlepszej pracy otrzyma Nagrodę Grand Prix. Jury przyzna również wyróżnienia
i dyplomy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez partnerów konkursu. Najlepsze prace zostaną zamieszczone, w formie fotografii, w kalendarzu na rok 2013 (trójjęzyczny – polski, kaszubski, angielski).
Nadesłane prace zostaną również zamieszczone, w formie fotograficznego zapisu,
na planszach wystawowych, które prezentować będziemy podczas happeningów między innymi w Gdańsku, Stawiskach k/ Kościerzyny, Sztokholmie (Szwecja), Grodnie (Białoruś).

Prace należy dostarczyć do dnia 15 czerwca 2012 r. do siedziby Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Gdańsku,  ul. Wita Stwosza 73, pok. 111 lub Kościerskiego Centrum Wolontariatu, ul. Stolarska 9 w Kościerzynie.

Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.gdanskafundacja.pl
Partnerami konkursu są: Fundacja Centrum Solidarności, Kosycarz Foto Press KFP, Zjednoczenie Społeczne „Związek Polaków na Białorusi”, Niezależny Hufiec  Harcerstwa Polskiego „LS-Kaszuby” .                       
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdańska.

15.05.2012

więcej...

 

Konkurs „Zielnik dla panny Zelno”

Gdańska Fundacja Dobroczynności zaprasza do udziału w konkursie na zielnik, w trzech kategoriach wiekowych:
  •  dla uczniów szkół podstawowych
  •  dla uczniów gimnazjów
  •  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Ocenie podlega :
• poprawność zbioru (kompletność: w przypadku małych gatunków jednorocznych - całe rośliny, byliny - dopuszczony brak korzenia, w przypadku dużych okazów - właściwy wybór części rośliny),
• staranność (dbałość o rozłożenie pędów, liści, kwiatów, by w miarę możliwości nie były pozaginane i nie zasłaniały się wzajemnie) i jakość zasuszenia,
• poprawność oznaczenia gatunku,
• etykieta zielnikowa (czytelność, obecność podstawowych danych, dokładność opisu)
• estetyka wykonania arkusza zielnikowego,
• przestrzeganie prawa (prace z gatunkami chronionymi/z parków narodowych itp. - będą dyskwalifikowane).

Termin nadsyłania prac konkursowych – zielników - upływa z dniem 30 czerwca 2012 roku do siedziby Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Gdańsku,  ul. Wita Stwosza 73, pok. 111 lub Kościerskiego Centrum Wolontariatu, ul. Stolarska 9 w Kościerzynie. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2012 r.
Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.wolontariat.gdanskafundacja.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kościerzyna

Informacji o konkursach udziela Elżbieta Turzyńska, Koordynator Kościerskiego Centrum Wolontariatu prowadzonego przez Gdańską Fundację Dobroczynności, pod numerem telefonu: 509-170-998 oraz pod adresem e-mail: w.oko@o2.pl.

15.05.2012

więcej...

 

Światowy Dzień Zdrowia

24 kwietnia 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ponownie włączyło się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. Tegorocznej akcji, zorganizowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, towarzyszyło hasło: „Starzenie się i zdrowie”.  

25.04.2012

więcej...

 

Wyniki Komisji rozpatrującej wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie: SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012

Dnia 11 kwietnia 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ogółnopolskim.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków, biorąc pod uwagę posiadanie wkładu własnego lub możliwość pozyskania z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, konieczność zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania oraz potencjalne efekty przyznanego dofinansowania.

Przedstwione przez organizacje wnioskowane kwoty dofinansowania ze środków PFRON oraz podział środków przez komisję rozpatrującą wwnioski, stanowi złącznik nr 1.

Załącznik nr 1

 

12.04.2012

więcej...

 

Kiermasz Wielkanocny

23 marca 2012r. na kościerskim rynku odbył się kiermasz wielkanocny.  W tym roku po raz pierwszy uczestniczyło w nim Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy” z Kościerzyny.  Jego członkowie zaprezentowali ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu kościerskiego. Prace spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż wszystkie znalazły odbiorców.

27.03.2012

więcej...

 

Oferty pracy

Firma  IMPEL  CLEANING  Sp. z o.o. zatrudni:

1) BRYGADZISTĘ EKIPY SPRZĄTAJĄCEJ

Liczba miejsc pracy – 1

Praca  polega  na  zarządzaniu ekipą sprzątającą w terenie (Kościerzyna, Chojnice, Starogard Gdański).

Wymagania:
a. własny samochód + prawo jazdy kat B.
b. osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności-umiarkowany lub znaczny
 

2) Pracowników porządkowych na terenie wewnętrznym

Liczba miejsc pracy – 7

Praca  polega  na  wykonywaniu  usług  porządkowo-czystościowych  w miejscowości KOŚCIERZYNA (TESCO).

Praca w godz. 06.00 – 14.00, 14.00 – 22.00, 22.00 - 06.00

Jako Zakład Pracy Chronionej zatrudniamy osoby niepełnosprawne.

Wszelkich  informacji  udzielamy  pod  numerami  telefonów:

(058)662-79-34,   510 011 835  W GODZ . 8.00-15.00 (PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK).

13.03.2012

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl