Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Informacja o grupie wsparcia rodzin zastępczych

Dnia 05 listopada  2012r. o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Tematem spotkania była praca z rodzicami biologicznymi dzieci powierzonych w pieczę zastępczą, których problemem jest uzależnienie od alkoholu. W spotkaniu prowadzonym przez psychologa p. Krystynę Bławat - Bronk uczestniczyło 14 rodziców zastępczych z terenu powiatu kościerskiego.
Następne spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2012r. o godzinie 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Tematem spotkania będzie wypalenie zawodowe. Wszystkich rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

06.11.2012

więcej...

 

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

Dnia 18 października  2012 r. o godz. 16.00 w siedzibie Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych skupionych wokół Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), posiadającej kompleksowy, profesjonalny i skuteczny program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Celem spotkania było zaprezentowanie działań Fundacji Aktywnej Rehabilitacji jakie mają miejsce na terenie powiatu kościerskiego oraz zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych.

O dalszej współpracy i spotkaniach tematycznych związanych z aktywną rehabilitacją z udziałem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będziemy wszystkich zainteresowanych informować na naszej stronie. 

23.10.2012

więcej...

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków na zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wnioski na powyższe działania można składać do 30 listopada 2012 r.

Wniosek jest dostępny na stronie www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce pliki do pobrania.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 681 52 69

16.10.2012

więcej...

 

BARWY JESIENI

Z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 1 października 2012r. w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie odbyło się spotkanie pn: „Barwy Jesieni”. Na zaproszenie organizatorów: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie licznie odpowiedzieli goście honorowi, czyli „osoby urodzone wcześniej” – jak określiła siebie oraz swoich kolegów i koleżanki p. Elżbieta Brzezińska, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu, a także p. Krystyna Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, włodarze Miasta Kościerzyna i Powiatu Kościerskiego, Dyrektorzy DPS w Cisewiu i Sopocie.

09.10.2012

więcej...

 

Piknik charytatywny na rzecz Łukasza

W minioną niedzielę, tj. 23 września 2012 r. odbył się piknik charytatywny na rzecz Łukasza Reglińskiego, który w wyniku wypadku drogowego znalazł się w stanie śpiączki mózgowej. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z Fundacji CREDO  z Gdańska zostaną przeznaczone na dalsze leczenie i rehabilitację Łukasza.

25.09.2012

więcej...

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że Powiat Kościerski przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w programie o zgłaszanie się do tutejszego Centrum, przy ul. Krasickiego 4, parter, pokój 11 w celu pobrania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach interesujących Państwa obszarów wsparcia.

 

31.08.2012

więcej...

 

Imprezy Integracyjne pt. "Gwiazdy Dzieciom" za nami

Za nami weekend pełen wrażeń i atrakcji pod hasłem „Gwiazdy Dzieciom”. W Ośrodku Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Stawiskach w sobotę odbył się Ogólnopolski Integracyjny Festiwal a w niedzielę VIII Wielki Integracyjny Piknik. Obie imprezy zostały zorganizowane przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko.
Od wielu lat pracownicy i wolontariusze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie aktywnie uczestniczą w organizowanych przez SOS imprezach, także po raz kolejny byli z nami członkowie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy”.

17.07.2012

więcej...

 

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Za nami Piknik z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, którego organizatorami byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” – Piknik odbył się w minioną sobotę tj. 30 czerwca.

02.07.2012

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl