Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Zaproszenie na festyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w dniu 15 sierpnia na kościerskim rynku odbędzię się impreza pod hasłem "Bukiety dla Panny Zelno". Podczas festynu wybrane zostaną najpiękniejsze bukiety skomponowane z kwiatów, ziół i zbóż dla "Panny Zelno". Osoby, które zdecydują się przygotować bukiet na konkurs, mają szansę na atrakcyjne nagrody. Wydarzenie to ma ma również na celu integrację mieszkańców, którzy w tym dniu będą mieli okazję do wspólnej zabawy. Ponadto podczs imprezy będzie można zaprezentować własne wyroby. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w tej niecodziennej i ciekawej imprezie. Szczegółowych informacji dotyczących festynu udziela Elżbieta Turzyńska - koordynator Kościerskiego Centrum Wolontariatu, pod numerem telefonu - 509-170-998.

19.07.2013

więcej...

 

Pozyskaliśmy środki finansowe na aktywizację zawodową młodych mieszkańców powiatu kościerskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pozyskało kwotę 582 018,53 zł w całości stanowiącą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt konkursowy pn.: „Kierunek – Praca!” otrzyma dofinansowanie w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

03.07.2013

więcej...

 

Powiatowy Letni Piknik dla osób niepełnosprawnych

19 czerwca 2013r  na „Polanie Dębowej” przy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu  odbył się „Powiatowy Letni Piknik dla osób niepełnosprawnych”. Była to impreza rekreacyjna, integrująca osoby niepełnosprawne z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z powiatu kościerskiego oraz społeczność lokalną i gości z powiatu kościerskiego.
Na Pikniku Powiatowym zjawili się przedstawiciele  Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Przewodniczący Rady Powiatu, PCPR w Kościerzynie, Sołtysi wsi Karsin, Cisewie, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 z Karsina, Przedstawicielki KGW Karsin i ZERiK Koło Karsin oraz całe rodziny.

24.06.2013

więcej...

 

Zapraszamy rodziców na warsztat psychoedukacyjny pt.: Każdy może być dobrym rodzicem

Dla małych dzieci rodzice są najważniejszym autorytetem na świecie. Bycie rodzicem jest dla wielu osób doświadczeniem, które zmienia sposób patrzenia naświat i dotychczasowe życie. Często rodzice zadają sobie pytanie: Czy dobrze opiekujemy się naszym dzieckiem? czy dobrze je wychowujemy? czy mógłbym / mogłabym robić coś lepiej.

18.06.2013

więcej...

 

Pod osłoną sztuki

„Pod osłoną Sztuki”- taką nazwę nosiła wystawa z wernisażem, która odbyła się w Sali Widowiskowo-Kinowej im. L. Szopińskiego (Kino Remus )w Kościerzynie w dniach 07-12.06.2013 r. Na wystawie zaprezentowane zostały dzieła artystów oraz najlepsze prace dzieci młodzieży szkolnej z terenu Powiatu kościerskiego. Wychodząc na przeciw potrzebom akcji zaprojektowali osłony na koła wózków inwalidzkich, które zostały zaproszonym osobom niepełnosprawnym w dniu 09.06.2013 r.

Tematem przewodnim, który pojawiał się na osłonach był motyw baśni, bajki, legendy i zabawki kaszubskiej. Akcja miała na celu wykorzystanie sztuki  jako narzędzia odpowiadającego na potrzeby osób niepełnosprawnych.  Wystawa połączona była ze spotkaniem i konferencją z zaproszonymi gośćmi  olimpijczykami i para olimpijczykami Londyn 2012.

Pomysłodawcą imprezy i głównym organizatorem jest Pan Bogdan Olech – www.superosłony.pl

Wystawa odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Kościerzyna , jednym ze współorganizatorów było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

12.06.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Informujemy, iż spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w miesiącu czerwcu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2013r. o godz. 16.00. Spotkanie będzie okazją do podsumowania dotychczasowej pracy podjętej na grupach wsparcia. Ponadto ustalane będą terminy oraz tematy kolejnych spotkań.  

07.06.2013

więcej...

 

Dzień otwarty w ZUS

W dniu 29 maja 2013 roku we wszystkich placówkach  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju odbył się Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprosił przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania można było uzyskać informację o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rehabilitacją zawodową i społeczną, aktywizacją zawodową, czy przepisami regulującymi świadczenia emerytalno - rentowe. Inspektorat ZUS w Kościerzynie poinformował również możliwości założenia indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych. PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS. Przykłady spraw, które można samodzielnie załatwić przez PUE:

Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski,

Płatnik składek może sprawdzić dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych),

Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, zarezerwować wizytę w ZUS, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA.

03.06.2013

więcej...

 

Zaczarowany Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zorganizowało wyjazd dla dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami do Osieka, gdzie na dzieci czekała moc atrakcji. Piknik pod hasłem „Zaczarowany Dzień Dziecka”, odbył się w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno - Rekreacyjnego „Dobry Brat” nad jeziorem Kałębie. Imprezę uświetnił udział: zespołu Feel, teatru Qfer, Interaktywnego Centrum Edukacji EduFun, Samer Band'u, Pauliny Świeczkowskiej.Wsazystkim uczestnikom dopisywała barzdo dobry humor.

Kryteriami decydującymi o  wyborze grupy rodzin zastępczych, które miały możliwość uczestnictwa w pikniku było posiadanie przez dziecko przebywające w rodzinie zastępczej orzeczenia o niepełnosprawności.

03.06.2013

więcej...

 

Komunikat PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskał dodatkowe środki finansowe w kwocie 600.000,00 zł na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się” w 2013 r.
Wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego należy składać w Oddziałach PFRON właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wzory wniosków o dofinansowanie określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012 r., poz. 687).
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl

31.05.2013

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl