Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

14 listopada 2013r  w Domu Kultury w Karsinie odbył  się „Festiwal Twórczości Teatralnej  Osób Niepełnosprawnych”. Organizatorem Festiwalu było „Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu”. Projekt realizowano dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
Na scenie można było podziwiać spektakle teatralne przygotowane przez Mieszkańców 10 Domów Pomocy Społecznej z woj. pomorskiego. Licznie zgromadzona widownia podziwiała talent i zaangażowanie aktorów.

18.11.2013

więcej...

 

Szkolenie rodzin zastępczych z pierwszej pomocy

W dniu 14 listopada 2013r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. W trakcie jej trwania uczestnicy zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła pani Jarosława Łącka dyrektotr Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie wraz z drużyną PCK przy PZS Nr 1 w Kościerzynie. Rodziny zastępcze biorące czynny udział w szkoleniu otrzymały certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Należy również podkreślić, iż zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rodzin zastępczych. W związku z powyższym składamy serdeczne podziękowania dyrekcji i drużynie PCK ZSP Nr 1 za zaangażowanie i poświęcony czas.   

18.11.2013

więcej...

 

Dofinansowania ze środków PFRON

Informujemy i zapraszamy organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, którego realizacja nastąpi w 2014 roku.

Wnioski na powyższe działanie należy składać do 30 listopada 2013 roku.

Wnioski znajdą Państwo w zakładce "Pliki do pobrania".
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 681 52 69.

07.11.2013

więcej...

 

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla rodzin zastępczych

W dniu 14 listopada 2013r. (czwartek) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tym razem gościem spotkania będzie Drużyna PCK przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Kościerzynie. Drużyna przeprowadzi kurs udzielania pierwszej pomocy. Rodziny, które zdobędą odpowiednie umiejętności w tym zakresie otrzymają certyfikat. Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

06.11.2013

więcej...

 

Oferta dla instytucji i organizacji pozarządowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku projekt „Kierunek na pracę- wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” zaprasza wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe do współpracy.

Celem projektu jest promocja, wsparcie i rozwój mobilności na pomorskim rynku pracy. Zadaniem natomiast jest doprowadzenie do zatrudnienia co najmniej 600 osób pozostających bez pracy z terenu województwa pomorskiego.

Spotkanie dla osób zainteresowanych odbędzie się w dniu 25.10.2013 o godz. 13:30 w Kościerzynie w Urzędzie Miasta, ul. 3 Maja 9a.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie www.parr.slupsk.pl

22.10.2013

więcej...

 

Udział PCPR w debacie społecznej

W dniu 17 października przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wzieli aktywny udział w debacie społecznej, podczas której poruszono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, patologii społecznych na terenie powiatu kościerskiego. Pracownik PCPR zaprezentował ofertę pomocy dla rodzin  i indywidualnych klientów. Debata odbyła się w sali konferencyjnej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie.
Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowowa Policji w Kościerzynie.

25.10.2013

więcej...

 

Wolontariusz Roku 2013

Gdańska Fundacja Dobroczynności Kościerskie Centrum Wolontariatu ogłasza konkurs na: „Wolontariusza Roku 2013”, „Niepełnosprawnego Wolontariusza Roku 2013” oraz „Najlepszą organizację przyjazną wolontariuszom 2013”. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.

Regulamin konkursu I, II i III

Formularz zgłoszeniowy konkursu III

Formularz zgłoszeniowy konkursu I i II

30.10.2013

więcej...

 

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku rozpoczął rekrutację osób i instytucji zainteresowanych założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej lub przystąpieniem do już istniejących spółdzielni socjalnych.
Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) będzie trwała od 15.10.2013 do 04.11.2013 r do godz. 17.00.

10.10.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 10 października 2013r. (czwartek) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Gościem tego spotkania będzie pani Elżbieta Turzyńska - kierownik Centrum Wolontariatu w Kościerzynie przy Gdańskiej Fundacji Dobroczynności. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

08.10.2013

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl