Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

WSPARCIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I ASYSTENTÓW RODZIN POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU GRUP SAMOPOMOCOWYCH I PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE


Jest to tytuł warsztatu szkoleniowego, który jest organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Warsztat skierowany jest do pracowników socjalnych i asystentów rodzin powiatu kościerskiego.

W ramach sesji warsztatowych specjaliści mają możliwość zapoznania się z następującymi aspektami pracy z grupą:
-rozeznanie problemu i wstępna diagnoza
-pierwszy kontakt interpersonalny z klientem
-praca z kryzysem
-profesjonalizm i wolontariat w systemie pomocy
-cel, normy i struktura różnych grup samopomocy i psychoedukacyjnych
-program pomocy w grupach
-fazy pracy grupy
Planujemy, iż kontynuacją owego warsztatu będą spotkania superwizyjne, w trakcie których można przyglądać się postępom w rozwoju grup stworzonych przez uczestników warsztatu oraz rozwiązywać napotykane trudności.

Mamy nadzieje, iż to działanie pozwoli nam wejść w Nowy 2016 Rok ze świeżymi pomysłami i zapoczątkuje wiele nowych inicjatyw w pracy pracowników pomocy społecznej.

14.12.2015

więcej...

 

Mikołajki dla rodzin zastępczych

4 grudnia 2015 r. po raz kolejny byliśmy organizatorami spotkania „Mikołajkowego” dla rodzin zastępczych. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku zaproszeni goście nie zawiedli. Spotkanie było doskonałą okazją do integracji środowiska rodzin zastępczych, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do wspólnej zabawy i oderwania się od codziennych obowiązków i problemów. Niewątpliwie pomógł w tym przygotowany program artystyczny gości specjalnych- członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiego Klincza -„Sąsiadki Aparatki”, które zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu „Kot w butach”. Natomiast podopieczni rodzin zastępczych przy pomocy – Pani Izydory specjalnie na tę okazję wyrecytowały świąteczne wiersze. Oprawę muzyczną pozostałej części spotkania zapewnił Pan Adam wraz z Panem Tomkiem.

10.12.2015

więcej...

 

Moc serdecznych życzeń

Składamy serdeczne wyrazy uznania Pani Barbarze Okrój za otrzymanie prestiżowej nagrody  „Srebrnego drzewka”   przyznawanej przez  Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągniecia w dziedzinie aktywizowania i integrowania wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Jesteśmy dumni , że tak wyjątkowa nagroda trafiła do                „naszej Koleżanki”.


Życzymy wszystkiego najlepszego  oraz dalszych sukcesów.

 

 

 

25.11.2015

więcej...

 

W Starostwie odbyło się spotkanie z kierownikami i przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Kościerskiego

Gospodarzami spotkania byli Henryk Ossowski, wicestarosta kościerski oraz Marzena Hinca, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Poza kierownikami i przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu naszego Powiatu, w spotkaniu udział wzięli także Monika Wollik – Litwin, Sekretarz Powiatu oraz Dorota Bałukonis, Skarbnik Powiatu.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń uczestnikom spotkania, a także za Ich pośrednictwem wszystkim pracownikom socjalnym z terenu Powiatu, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Jak powiedział wicestarosta Henryk Ossowski, codzienna służba pracowników socjalnych, to przede wszystkim zmaganie się z wieloma ludzkimi problemami – ubóstwem, niedożywieniem, przemocą czy chorobami. Zadań takich nie może wykonywać osoba przypadkowa i bez odpowiedniego przygotowania. Pracownik socjalny bowiem, jako reprezentant zawodu obdarzonego mianem zaufania publicznego, to osoba do której każdy potrzebujący, słaby i bezbronny, może zwrócić się nie tylko o pomoc materialną, ale przede wszystkim o wsparcie emocjonalne, zrozumienie i cenną radę. Dlatego praca ta zasługuje na słowa szacunku i uznania.
Podczas spotkania rozmawiano także o współpracy na przyszłość i możliwościach Powiatu oraz samorządów gminnych w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Należy również dodać, że jedna z uczestniczek spotkania – Barbara Okrój, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liniewie, została jedną z pięciu osób z terenu Województwa Pomorskiego, które zostały uhonorowane „Srebrnym drzewkiem”, a więc Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego, którą doceniono za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

tekst T.Sz.

25.11.2015

więcej...

 

Trwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Kościerski ogłosił nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego   poz. 3482 z dnia 20.11.2015r.

Karty zgłoszenia należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna do dnia 04 grudnia 2015r.

Karta zgłoszeniowa kandydata na członka PSRON

 

 

23.11.2015

więcej...

 

Moc życzeń

 

20.11.2015

więcej...

 

Kolejne spotkanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”

W dniu 16 listopada 2015 r. w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.

Na początku spotkania Zespół ponownie przeanalizował wcześniej wypracowane cele strategiczne i operacyjne oraz analizę SWOT.
W dalszej części spotkania Zespół wypracował harmonogram działań, niezbędny przy realizacji celów strategicznych i operacyjnych.

Na końcu spotkania Pan Henryk Ossowski – Wicestarosta Powiatu Kościerskiego podziękował Zespołowi za pracę i wkład włożony przy opracowaniu dokumentu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie również składa podziękowania Partnerom za udział i aktywne prace, a także poświęcony czas przy pracach nad strategią.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie: www.powiatkoscierski.pl i www.pcprkoscierzyna.pl odbędą się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.
Prosimy o zgłaszanie Państwa uwag do opracowanego dokumentu i przesłanie ich na adres meilowy: lucyna.bruniecka@pcprkoscierzyna.pl

 

19.11.2015

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl