Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

19 dni Kampani Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kościerzynie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościerzynie aktywnie włączyło się w ogólnopolską Kampanię 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. W Polsce kampania została zainicjowana przez Fundację po Drugie natomiast na całym świecie realizowana jest przez Organizację Women's World Summit Foundation. Kampania trwa do 19 listopada.

14.11.2016

więcej...

 

IX Pieszy Rajd Niepodległości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Punkt Interwencji Kryzysowej uczestniczył w organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kościerzynie już po raz dziewiąty Pieszym Rajdzie Niepodległości.

15.11.2016

więcej...

 

UWAGA STUDENCI ZMIANY !!

 W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON dokonał  zmian w realizacji Modułu II na rok 2016 -  uchwalając nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku” (załącznik do uchwały PFRON nr 48/2016).Zmiany te dotyczą wniosków, które złożone zostały przez Beneficjentów Programu w terminie do 10.10.2016 roku.

Każdy Beneficjent jest zobowiązany zapoznać się z nowymi „Kierunki działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku” wg których Centrum będzie rozpatrywać wnioski złożone w semestrze zimowym 2016/2017

Tekst jednolity dokumentu dostępny jest na stronie internetowej PFRON, pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3398,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

03.11.2016

więcej...

 

Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kościerzynie i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego, które odbędzie się dnia 9 listopada 2016r. w godzinach 14:00 - 17:00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Osoba do kontaktu: Ewa Filipska - Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kościerzynie, e-mail: filipewa1@wp.pl. 

04.11.2016

więcej...

 

"Pamiętamy..."

„Pamiętamy…” – pod takim tytułem odbyła się akcja porządkowania nagrobków, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin zastępczych „Dolina Tęczy” w Kościerzynie. Kilkoro wychowanków rodzin zastępczych wraz z opiekunami sprzątało miejsca wiecznego spoczynku, rzadko odwiedzane obecnie przez innych. Niewątpliwie była to doskonała lekcja okazywania szacunku zmarłym jak również historii. Bowiem niektóre z grobów należą do ofiar II wojny światowej.

03.11.2016

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

W spotkaniu uczestniczyły będą także rodziny zastępcze należące do Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Dolina Tęczy", dlatego będzie to również okazja do zaplanowania kolejnych działań tej organizacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze!

24.10.2016

więcej...

 

Dobre praktyki i sieciowanie instytucji

„Dialog na rzecz dziecka jako element skutecznej współpracy służb działających w obszarze wsparcia dziecka i rodziny” – pod takim hasłem odbyła się konferenja, której inicjatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Konferencja, która miała miejsce w dniu 21 października 2016 r. była jednocześnie kontynuacją rozpoczetej we wrześniu Kampani Na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie kościerskim, pod hasłem: „Dajmy siebie innym”.

24.10.2016

więcej...

 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kościerskim na lata 2017 – 2020

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w dniu 19 października 2016r. odbyło się spotkanie instytucji zaangażowanych w realizację Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

20.10.2016

więcej...

 

Spotkanie Subregionalne w PCPR Kościerzyna

W dniu 14 października 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Dubregionalne pt.: "Reintegracja społeczna i zawodowa w kontekście współpracy podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej" ze szczególnym uwzględnieniem zadań i roli Centrów Integracji Społecznej, jako modelowej współpracy instytucji reintegracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej.

W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele: Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Centrówi Integracji Społecznej i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z powiatów kościerskiego, chojnickiego i człuchowskiego.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

17.10.2016

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl