Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Komunikat !!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w wyniku zmian organizacyjnych uprzejmie informuje, że wszelkie sprawy związane z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych od dnia 9 marca 2017 r. obsługuje Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, zgodnie z kompetencją.

Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową współpracę.

DANE DO KONTAKTU:

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Wydział Edukacji

ul. 3 Maja 8A

83-400 Kościerzyna

tel.601 847 701

e-mail: b.piepiora@powiatkoscierski.pl

            w.polak@powiatkoscierski.pl

 

15.03.2017

więcej...

 

"Jak Feniks z popiołu"

 

 

 

13.03.2017

więcej...

 

Uwaga studenci - nabór wniosków w Module II AS

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Terminy

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Nabór wniosków trwa od 17.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Uwaga studenci- nabór wniosków Moduł II

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni

13.03.2017

więcej...

 

Dopalacze, nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne niebezpieczeństwo!

Uzależnienie – brzmi poważnie. Niestety dotyczy coraz to większej liczby osób, także młodzieży. Uzależnienie wkrada się podstępnie do życia, często wyczekuje na właściwy moment - chwilę zapomnienia lub osłabienia by się ujawnić w całej okazałości. Być osobą uzależnioną - przeciętny człowiek raczej nie zakłada takiego scenariusza swojego życia. Chce się dobrze bawić, korzystać z życia.

13.03.2017

więcej...

 

Rodziny zastępcze przeciw wypaleniu zawodowemu

W minionym tygodniu rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego miały okazję zdobyć wiedzę jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Umiejętności takie niewątpliwie są bardzo istotne pełniąc tak odpowiedzialną funkcję, którą pełni się 24 godziny na dobę. Warsztay prowadziła pani Tamara Duśko.

09.03.2017

więcej...

 

„Dajmy Siebie Innym”

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca, wyciągnie dłoń, pomocną dłoń…” - taką myślą członkowie Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy” dziękują wszystkim osobom, które wspierają naszą działalność.

Naszym zdaniem pomagając innym bezinteresownie, sprawiamy też, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej ludzki i przyjazny. I nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasze działania wspiera coraz więcej osób.

21 lutego 2017 r. mieliśmy okazję tym wszystkim osobom serdecznie podziękować za okazane wsparcie.

03.03.2017

więcej...

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

20 lutego rozpoczyna się już 16 Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który potrwa do 24 lutego. W tym czasie osoby pokrzywdzone przestępstwem w różnych miejscach Kościerzyny będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

20.02.2017

więcej...

 

Gala wręczenia Medali im Matki Teresy z Kalkuty już za nami.

Uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty już za nami.  Medal przyznawany był w jednej kategorii „Zwyczajny –niezwyczajny”. Kapituła powołana przez Starostę Kościerskiego przyznała trzy Medale oraz siedem Dyplomów Uznania.
Medale im. Matki Teresy z Kalkuty otrzymali:
- Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
- Państwo Aldona i Mariusz Kupper
- Pani Małgorzata Nakielska
natomiast dyplomy uznania otrzymali:
- Pani Gabriela Ćwikałowska
- Pani  Halina Datta
- Pan Jan Zaborowski
- Pan Leszek Medykowski
- Pan Jarosław Rajmer
- Kościerskie Centrum Wolontariatu
- Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie

dyplom uznania Starosty Kościerskiego otrzymał:
Pan Leszek Słomiński – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Medale Matki Teresy z Kalkuty przyznano już po raz czternasty. W tym roku patronat honorowy nad galą objął J.E. Biskup Pelpliński  Ryszard Kasyna, który  koncelebrował Mszę Świętą w Parafii Św. Trójcy w Kościerzynie. Dalsza część uroczystości odbyła się w Hali Sportowej „Sokolnia”, która licznie zgromadziła gości wyjątkowych a mianowicie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu, Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu, Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie”  z Kościerzyny i Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” ze Stawisk prowadzonych przez Gdańską Fundację Dobroczynności,  podopieczni Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego z Nowego Klincza, Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Rehabilitacji Psychoruchowej z Lubieszyna, Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kościerzyny prowadzonego przez Fundację „Sprawni Inaczej” oddz. Kościerzyna.
Serdecznie dziękujemy  Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kościerzynie prowadzonym przez Fundację „Sprawni Inaczej” które w sposób istoty przyczyniły się do organizacji Gali oraz wszystkim, którzy dołożyli wszystkich starań do uświetnienia i nadania wyjątkowej atmosfery tej uroczystości.
Oprawę artystyczną stanowił występ utalentowanych muzyków  Karoliny Karczewskiej, która przy akompaniamencie Sebastiana Brandt wykonywała znane i lubiane utwory muzyczne.

13.02.2017

więcej...

 

Konwent Dyrektorów i Kierowników PCPR-ów i MOPR-ów

Dnia 3 lutego 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie Dyrektorów PCPR-ów i MOPR-ów z terenu województwa pomorskiego. Tematem przewodnim spotkania było zapewnianie dzieciom pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej oraz małoletnim cudzoziemcom.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i stosowanych rozwiązań w powyższych tematach.

Ponadto w trakcie spotkania zostały zaprezentowane działania Fundacji „Sprawni Inaczej” Warsztatów Terapii Zajęciowej w zakresie realizowanego przez nich w partnerstwie projektu „Dłoń – start dla młodych z niepełnosprawnością”.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Prezentację w tym temacie przedstawili zaproszeni goście, Pani Karolina Mikołajewska-Boszka oraz Pani Marzena Leszczyk-Kuklińska.

10.02.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl