Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Grupa wsparcia dla asystentów rodzin i pracowników socjalnych.

W dniu dzisiejszym w PCPR odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla specjalistów. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a szczególnie radcy prawnemu, który rzeczowo odpowiedział na wszystkie pytania. W czasie spotkania było także miejsce na wymianę doświadczeń i podzielenie się nowymi pomysłami o których już wkrótce poinformujemy. Liczymy, iż kolejne spotkania będą równie owocne jak dzisiejsze.

30.03.2017

więcej...

 

Debata społeczna w Loryńcu

21 marca 2017 w sali wiejskiej w Loryńcu odbyła się debata poświęcona szeroko rozumianemu bezpieczeństwu mieszkańców sołectwa. W pierwszej części spotkania mieszkańcy rozmawiali z wójtem gminy kościerzyna oraz radnymi powiatu kościerskiego nt. innowacyjnych pomysłów oraz możliwych inwestycji, natomiast w kolejnej części spotkania wystąpili specjaliści: funkcjonariusz Policji oraz pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie.

25.03.2017

więcej...

 

Warsztaty dla rodzin zastępczych

Zapewne nikt z nas nie ma wątpliwości jak ważna w codziennym funkcjonowaniu jest właściwa komunikacja. W pełnieniu funkcji rodziny zastępczej jest ona jednym z podstawowych narzędzi pracy. Dlatego też 21 marca rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu kształciły umiejętności właśnie w tym zakresie. Warsztaty poprowadziła pani Dorota Zyskowska.

23.06.2017

więcej...

 

Podnoszenie kwalifikacji

W dniu 22 marca rodziny zastępcze, jak również pedagodzy, kuratorzy zawodowi jak również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych kompetencji, biorąc udział w warsztatach zorganizowanych przez Centrum.

24.03.2017

więcej...

 

Komunikat !!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w wyniku zmian organizacyjnych uprzejmie informuje, że wszelkie sprawy związane z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych od dnia 9 marca 2017 r. obsługuje Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, zgodnie z kompetencją.

Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową współpracę.

DANE DO KONTAKTU:

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Wydział Edukacji

ul. 3 Maja 8A

83-400 Kościerzyna

tel.601 847 701

e-mail: b.piepiora@powiatkoscierski.pl

            w.polak@powiatkoscierski.pl

 

15.03.2017

więcej...

 

"Jak Feniks z popiołu"

 

 

 

13.03.2017

więcej...

 

Uwaga studenci - nabór wniosków w Module II AS

Aktywny samorząd dla studentów w 2017 roku

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Terminy

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Nabór wniosków trwa od 17.03.2017 r. do 30.03.2017 r.

Uwaga studenci- nabór wniosków Moduł II

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie z uczelni

13.03.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl