Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

26.10.2017

więcej...

 

Grupa wsparcia i udzielanie pierwszej pomocy

26 października 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie o godzinie 16:00 w sali nr 12 (parter) odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. W tym dniu oprócz omówienia bieżących spraw rodziny zastępcze będą miały okazję nauczyć lub przypomnieć sobie jak udzielać pierwszej pomocy. Zajęcia z pierwszej pomocy poprowadzą uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie.

26.10.2017

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi

GRUPA WSPARCIA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI LUB BUNTUJĄCYCH SIĘ PRZECIWKO TZW. NORMIE

 

 

04.10.2017

więcej...

 

Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy na kolejną edycję ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI POZYTYWNEGO KONTAKTOWANIA SIĘ RODZICÓW I DZIECI Zajęcia kierowane są do rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie oraz innych zainteresowanych osób. Cele i zadania programu warsztatów realizuje się przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie. Układ treści oraz cele oparto na założeniach Programu Wspierania Rodziny Gdańskiej Fundacji Dobroczynności. Organizacja zajęć, warunki realizacji. Warsztaty realizuje się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Kościerzynie ("jedynka" przy klasztorze na ul. ul. 8 Marca). Obejmują łącznie 6 spotkań, podczas których odbywają się dwie równoległe formy aktywności, tj.: 1. Spotkania z rodzicami, które odbywają się w wymiarze 120 minut (w tym 90 minut wykładu, prelekcji lub zajęć warsztatowych, 30 minut konsultacji, dyskusji podsumowującej lub rozmów indywidualnych, ponadto czynności organizacyjnych- w zależności od potrzeb). 2. Zajęcia dla dzieci o charakterze opiekuńczym, rekreacyjno- edukacyjnym, przeznaczone dla dzieci, które nie miały możliwości pozostać w domu samotnie. Cele ogólne:

-doskonalenie umiejętności pozytywnego kontaktowania się rodziców i dzieci,

-wzmacnianie więzi rodzic-dziecko, -przeciwdziałanie potencjalnym konfliktom pomiędzy rodzicem a dzieckiem,

-przeciwdzialanie nałogom i uzależnieniom, -poszukiwanie sposobów reagowania w przypadku rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub innym uzależnieniem,

-wzmacnianie motywacji rodzica do refleksyjnego, konsekwentnego postępowania z dzieckiem, -kształtowanie lub wspieranie pozytywnych postaw rodzicielskich,

-wzmacnianie rodzicielskiego autorytetu.

 

06.10.2017

więcej...

 

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

ULOTKA INFORMACYJNA PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Do kogo adresowana jest pomoc? Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:  osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku: a) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.), b) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583). Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

04.10.2017

więcej...

 

Pierwsze spotkanie Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych w województwie

Dnia 21 września 2017 r. w Kościerzynie odbyła się Konferencja pt. „Współpraca Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych z samorządami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowym zorganizowana przez kościerską Radę. Zaproszenie na konferencję przyjęli koledzy z innych Rad z województwa pomorskiego, władze samorządowe Powiatu kościerskiego, przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Dyrektor pomorskiego oddziału PFRON. Patronat na spotkaniem objął Powiat Kościerski, a partnerem wydarzenia między innymi było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowa Społeczna Rada powoływana na cztery lata przez Starostę Kościerskiego funkcjonuje już IV kadencję. Takie spotkanie odbyło się po raz pierwszy. Członkowie Rad podsumowali swoją współpracę z samorządami i instytucjami państwowymi.

26.09.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl