Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Masz obowiązek - nie tylko prawo, reaguj!

Forum dyskusyjne "Masz obowiązek - nie tylko prawo, reaguj!" za nami. Cieszymy się ogromnie, że spotkało się z tak dużym zainteresowaniem. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób: pracowników służby zdrowia, pracowników pomocy społecznej, pedagogów a także młodzież z liceum medycznego.
Naszymi prelegentami byli pani Aleksandra Szulman Wardal, pani Emilia Wantoch - Rekowska, asp. Wiesław Bielawa, Rafał Mikołajczyk, pan Ireneusz Tomaszewski oraz pan Krzysztof Sarzała.
Ciekawe wystąpienia zachęciły zgromadzonych gości do zadawania pytań i dyskusji.
Forum zrealizowane zostało w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

13.11.2017

więcej...

 

X Rajd Niepodległości

Tradycyjnie z okazji 11 listopada Punkt Interwencji Kryzysowej brał udział w X Rajdzie Niepodległości orgaznizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

13.11.2017

więcej...

 

02.11.2017

więcej...

 

26.10.2017

więcej...

 

Grupa wsparcia i udzielanie pierwszej pomocy

26 października 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie o godzinie 16:00 w sali nr 12 (parter) odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. W tym dniu oprócz omówienia bieżących spraw rodziny zastępcze będą miały okazję nauczyć lub przypomnieć sobie jak udzielać pierwszej pomocy. Zajęcia z pierwszej pomocy poprowadzą uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie.

26.10.2017

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi

GRUPA WSPARCIA SKIEROWANA DO RODZICÓW DZIECI EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI LUB BUNTUJĄCYCH SIĘ PRZECIWKO TZW. NORMIE

 

 

04.10.2017

więcej...

 

Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy na kolejną edycję ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI POZYTYWNEGO KONTAKTOWANIA SIĘ RODZICÓW I DZIECI Zajęcia kierowane są do rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Kościerzynie oraz innych zainteresowanych osób. Cele i zadania programu warsztatów realizuje się przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie. Układ treści oraz cele oparto na założeniach Programu Wspierania Rodziny Gdańskiej Fundacji Dobroczynności. Organizacja zajęć, warunki realizacji. Warsztaty realizuje się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Kościerzynie ("jedynka" przy klasztorze na ul. ul. 8 Marca). Obejmują łącznie 6 spotkań, podczas których odbywają się dwie równoległe formy aktywności, tj.: 1. Spotkania z rodzicami, które odbywają się w wymiarze 120 minut (w tym 90 minut wykładu, prelekcji lub zajęć warsztatowych, 30 minut konsultacji, dyskusji podsumowującej lub rozmów indywidualnych, ponadto czynności organizacyjnych- w zależności od potrzeb). 2. Zajęcia dla dzieci o charakterze opiekuńczym, rekreacyjno- edukacyjnym, przeznaczone dla dzieci, które nie miały możliwości pozostać w domu samotnie. Cele ogólne:

-doskonalenie umiejętności pozytywnego kontaktowania się rodziców i dzieci,

-wzmacnianie więzi rodzic-dziecko, -przeciwdziałanie potencjalnym konfliktom pomiędzy rodzicem a dzieckiem,

-przeciwdzialanie nałogom i uzależnieniom, -poszukiwanie sposobów reagowania w przypadku rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub innym uzależnieniem,

-wzmacnianie motywacji rodzica do refleksyjnego, konsekwentnego postępowania z dzieckiem, -kształtowanie lub wspieranie pozytywnych postaw rodzicielskich,

-wzmacnianie rodzicielskiego autorytetu.

 

06.10.2017

więcej...

 

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

ULOTKA INFORMACYJNA PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Do kogo adresowana jest pomoc? Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:  osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz  dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku: a) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.), b) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583). Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

04.10.2017

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl