Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Punkt Interwencji Kryzysowej - Powiatowe programy w zakresie ...

Powiatowe programy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2021

powrót

Poniej znajdują się przyjęte Uchwałą Rady Powiatu Koscierskiego programy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2021. 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy na rok 2021

Program profilaktyki w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie kościerskim oraz program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie kościerskim na rok 2021

 
Autor: M.M.
ostatnia modyfikacja dnia 1 Kwietnia 2021
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl