Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Punkt Interwencji Kryzysowej - Pomoc i wsparcie

Pomoc i wsparcie

powrót

Pomoc i wsparcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieprzerwalnie udziela wspracia i pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie.  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z Punktem Interwencji Kryzysowej ☎️ 667-761-455 lub (58)681-53-87 oraz email: pik@pcprkoscierzyna.pl, a także osobiście w Kościerzynie na ul. Krasickiego 4, pok. 13. 

Naszymi klientami są osoby przeżywające kryzys psychiczny, zmagające się z trudnościami, poszukujące pomocy. Z doświadczenia wiemy, iż rozmowa o osobistym problemie może być trudna, dlatego dokładamy starań, aby odbywała się w komfortowych warunkach: w "cztery oczy", z zachowaniem zasady poufności i dobrowolności, w wyznaczonym czasie. Pierwsze spotkania w Punkcie mają służyć rozeznaniu potrzeb klienta oraz przedstawieniu oferty.

Osoby zgłaszające się do PIK mogą skorzystać z:

1.  Konsultacji indywidualnych - spotkania o charakterze wsparcia emocjonalnego mające na celu zapewnienie subiektywnego poczucia bezieczeństwa, co jest szczególnie ważne dla osób znajdujących się w sytuacji nierówowagi emocjonalnej. 

2. Wsparcia psychologa

3. Psychoedukacji - w zakresie współuzależnienia, problemów wychowawczych, reakcji na kryzys.

4. Pomocy prawnej i psychologicznej dla osób, które znajdują się w kryzysie w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem (m.in.: przemocy w rodzinie, znęcania się, gwałtem lub innymi) w ramach współpracy z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia OVUM filia w Kościerzynie. 

5. Wsparcie terapeuty uzależnień w ramach współpracy z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii filia w Bytowie.

6. Warsztatów edukacyjnych dla rodziców z zakresu stosowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.

7. Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest realizowany przez PCPR.

Osoby pracujące w PIK posiadają niezbędne kwalifikacje do udzielania wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie z zakresu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą i interwencji kryzysowej. W pracy opieramy się na metodach terapii krótkoterminowej opartej na rozwiązaniach, systemowej, poznawczo - behawioralnej i dialogu motywujcym. 

 
Autor: M.M.
ostatnia modyfikacja dnia 16 Lutego 2021
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl