Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Szkolenie "Rachunkowość od podstaw"

Szkolenie "Rachunkowość od podstaw"

powrót

Szkolenie

Szkolenie pn.: "Rachunkowość od podstaw" przeprowadzone zostało w terminie 18-25 sierpnia 2014 r. w wymiarze 70 godzin szkoleniowych. W ramach szkolenia 3 uczestniczki projektu "Kierunek-Praca!" nabyły wiedzę z zakresu: aktów prawnych, majątku trwałego i obrotowego, środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia, operacji gospodarczych, kont księgowych, bilansu jednostek gospodarczych, polityki i zasad rachunkowości, ksiązki przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia, składek ZUS, deklaracji ZUS i US, zestawienia obrotów i sald, oraz zapoznały się z pojęciami: wydatek, dochód, przychód, koszt, umorzenie, amortyzacja.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014.

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 10 Marca 2015
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl