Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Kierunek-Praca!

Beneficjenci na szkoleniach!

Rozpoczęły się szkolenia ogólne dla Beneficjentek i Beneficjentów projektu pn.: "Kierunek-Praca!"

Celem realizowanych szkoleń: "Autopromocja i Komunikacja", "Trening asertywności i budowania pewności siebie" oraz "Zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem" jest zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Wszystkie formy wsparcia dla Beneficjentek i Beneficjentów projektu pn.: "Kierunek-Praca!" są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

26.05.2014

więcej...

 

Dokonano wyboru oferty na realizację 3 szkoleń w ramach projektu pn. "Kierunek-Praca!"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w wyniku ogłoszonego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie dla 12 uczestników projektu pn. „Kierunek-Praca!” szkoleń z zakresu:
- „Autoprezentacja i komunikacja”,
- „Trening asertywności i budowania pewności siebie”,
- „Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem”,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęło 16 ofert.
Na podstawie porównania złożonych ofert, najkorzystniejszą ofertę stanowi oferta złożona przez "ABIKA" Akademia Biznesu i Kariery sp. soc. oraz FUH „JOKER" Zbigniew Olender.

09.05.2014

więcej...

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z realizacją projektu „Kierunek – Praca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie dla 12 uczestników projektu pn. „Kierunek – Praca!” szkoleń z zakresu:
-  Autoprezentacja i komunikacja,
-  Trening asertywności i budowania pewności siebie,
-  Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem,

zaproszenie do złożenia oferty cenowej, załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Wykaz kadry dydaktycznej

18.04.2014

więcej...

 

Zrealizowano wsparcie w postaci Indywidualnych Planów Działania

W okresie 17 – 28 marzec 2014 r. Beneficjenci Projektu uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych mających na celu opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika i uczestniczki.
Podczas sesji grupowych odbyło się 5 warsztatów z zakresu: samopoznania, rynku pracy i oferty edukacyjnej, poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy. 3 godzinna sesja indywidualna z każdym uczestnikiem i uczestniczką przeznaczona została na analizę potrzeb oraz opracowanie indywidualnej sytuacji zawodowej Beneficjentów.

18.04.2014

więcej...

 

Harmonogram zajęć w ramach Indywidualnego Planu Działania

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako realizator projektu pt. „Kierunek–Praca!”, który otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy informuje, że w dniach od 17.03.2014 r. do 26.03.2014 r. będą realizowane sesje grupowe w ramach Indywidualnego Planu Działania.

HARMONOGRAM

INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

SESJE GRUPOWE

Lp.

Data

Godziny

Sala

Prowadzący

1

17.03.2014

8:00-13:00

12 – parter

Lilla Porzuczek

2

18.03.2014

8:00-13:00

12 – parter

Lilla Porzuczek

3

19.03.2014

8:00-13:00

12 – parter

Lilla Porzuczek

4

20.03.2014

8:00-13:00

12 – parter

Lilla Porzuczek

5

21.03.2014

8:00-13:00

12 – parter

Lilla Porzuczek

6

24.03.2014

8:00-13:00

12 – parter

Lilla Porzuczek

7

25.03.2014

8:00-13:00

12 – parter

Lilla Porzuczek 

8

26.03.2014

8:00-13:00

12 - parter

Lilla Porzuczek

 

12.03.2014

więcej...

 

Dokonano wyboru Beneficjentów Ostatecznych projektu pt. „Kierunek-Praca!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłosiło w dniach 16 grudzień 2013 r. – 03 styczeń 2014 r. nabór do udziału w projekcie pt. „Kierunek–Praca!”, który otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

28.02.2014

więcej...

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnych Planów Działania

Powiat Kościerski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z realizacją projektu „Kierunek-Praca!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na: przeprowadzenie Indywidualnych Planów Działania dla 12 uczestników projektu pn. „Kierunek-Praca!".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1

Formularz ofertowy - zał. nr. 2

Wykaz kadry dydaktycznej - zał. nr 3

18.02.2014

więcej...

 

Dokonano wyboru ofert na spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu pn.: "Kierunek-Praca!"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie dokonało wyboru ofert cenowych na przeprowadzenie spotkań doradcy zawodowego i psychologa z potencjalnymi uczestnikami projektu „Kierunek – Praca!” na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej:

Protokół wyboru oferty na doradcę zawodowego

Protokół wyboru oferty na psychologa

13.01.2014

więcej...

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie spotkań przez doradcę zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z realizacją projektu „Kierunek – Praca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie spotkań dordcy zawodowego z potencjalnymi uczestnikami projektu „Kierunek – Praca!”

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4, pokój nr 18, osobiście lub przesłać na e-mail pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl do dnia 3 stycznia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Formularz oferty cenowej

19.12.2013

więcej...

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie spotkań przez psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z realizacją projektu „Kierunek – Praca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie spotkań psychologa z potencjalnymi uczestnikami projektu „Kierunek – Praca!”

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4, pokój nr 18, osobiście lub przesłać na e-mail pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl do dnia 3 stycznia 2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Formularz oferty cenowej

19.12.2013

więcej...

 
1 2 3 4
strona 3 z 4
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl