Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Kierunek-Praca!

Szkolenie "Zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności"

Szkolenie pn.: "Zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności" zostało określone w Indywidualny Planie Działania dla 1 Uczestnika Projektu pn.: "Kierunek-Praca!". Szkolenie przeprowadzono w terminie od 21.07.2014 r. do 31.07.2014 r. w wymiarze 70 godzin i obejmowało tematykę z zakresu m.in. podstawowych pojęć dotyczących zarządzania bezpieczeństwemżywności, wymagań prawnych w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności, system HACCP jako system zarządzania, metodykę etapów wdrażania systemu HACCP, zasady GHP/GMP.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

04.03.2015

więcej...

 

Szkolenie "Logistyk/spedytor z modułem języka angielskiego"

Szkolenie pn.: "Logistyk/spedytor z modułem języka angielskiego" zostało przeprowadzone w terminie od 14.07.2014 r. do 21.07.2014 r. w wymiarze 70 godzin. W szkoleniu uczestniczyły 2 kobiety będące Beneficjentkami Projektu pn.: "Kierunek-Praca!".

W ramach szkolenia Panie nabyły umiejętności z zakresu m.in.: języka angielskiego o tematyce związanej z przedmiotem szkolenia, komunikacji w logistyce, usług i transportu, zarządzania logistyką, systemów w logistyce (e-logistyka), spedycji, zaopatrzenia i kosztów w logistyce.

Udział w szkoleniu był bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

04.03.2015

więcej...

 

Ostatnie poradnictwo psychologa w Projekcie "Kierunek-Praca!"

Podopieczni projektu pn.: "kierunek-Praca!" po raz ostatni uczestniczą w indywidualnych spotkaniach z psychologiem.

Na tym etapie wsparcia zadaniem psychologa jest zmotywowanie Uczestników i Uczestniczek Projektu do dalszej aktywności zawodowej i wytrwałego dążenia do swoich celów zawodowych.

Wszystkie formy wsparcia dla Beneficjentek i Beneficjentów projektu są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17.02.2015

więcej...

 

cd. Poradnictwa psychologicznego

Uczestniczki i Uczestnicy Projektu pn.: "Kierunek-Praca!" po raz kolejny biorą udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym.

Działanie to ma upewnić naszych podopiecznych w podjętych decyzjach związanych z uczestnictwem w stażach zawodowych i wytrwać w ich realizacji.

Wszystkie formy wsparcia dla Beneficjentów i Beneficjentek projektu są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

09.12.2014

więcej...

 

Doradztwo psychologiczne w projekcie

Rozpoczęło się wsparcie psychologiczne dla Beneficjentek i Beneficjentów projektu pn.: "Kierunek-Praca!".

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych u mieszkańców powiatu kościerskiego w wieku do 30 lat.

Jednym z działań zaplanowanych w Projekcie jest wsparcie psychologiczne, które towarzyszy innym formom pomocy dla naszych podopiecznych takim jak m.in. szkolenia i staże zawodowe. Założeniem tego zadania jest przełamanie barier wewnętrznych w celu motywowania zmian i realizacji planów Uczestników i Uczestniczek Projektu.

Wszystkie formy wsparcia dla Beneficjentów i Beneficjentek Projektu są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

26.08.2014

więcej...

 

Indywidualne doradztwo w Projekcie pn.: "Kierunek-Praca!"

W ramach realizowanego przez Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie projektu pn.: "Kierunek-Praca!" trwa wsparcie BO Projektu w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego

Zadaniem doradcy zawodowego jest zmotywowanie do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej naszych podopiecznych. Doradca pomoże także doprecyzować cele zawodowe podopiecznych, omówi aktywne sposoby poszukiwania pracy i dopracuje z Uczestnikami dokumenty aplikacyjne.

Wszystkie formy wsparcia Beneficjentów i Beneficjentek wsparcia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

07.07.2014

więcej...

 

Wybrano Wykonawcę indywidualnego wsparcia psychologicznego w projekcie "Kierunek-Praca!"

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonało wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego
wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Kierunek - Praca!".
Szczegółowe informacje znajdują się w Protokole poniżej:

Protokół dokonania wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego

13.06.2014

więcej...

 

Wybrano Wykonawcę indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego w projekcie "Kierunek-Praca!"

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonało wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego
wsparcia doradcy zawodowego dla uczestników projektu „Kierunek - Praca!".
Szczegółowe informacje znajdują się w Protokole poniżej:

Protokół dokonania wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego

13.06.2014

więcej...

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z realizacją projektu „Kierunek – Praca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na

przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Kierunek – Praca!”

Szczegółowe informacje zostały określone w poniższych załącznikach:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Oświadczenie

29.05.2014

więcej...

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w związku z realizacją projektu „Kierunek – Praca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na

przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego dla uczestników projektu „Kierunek – Praca!”

Szczegółowe informacje zostały określone w poniższych załącznikach:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3 - Oświadczenie

29.05.2014

więcej...

 
1 2 3 4
strona 2 z 4
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl