Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Archiwum - Z poprzednich lat

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 WYJAŚNIENIE TREŚCI
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zmówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w imieniu Zamawiającego wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z budowa nowych wejść” w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

 

04.11.2009

więcej...

 

Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane

Kościerzyna: Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z budową nowych wejść.
Numer ogłoszenia: 180453 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

16.10.2009

więcej...

 

ogłoszenie o naborze na stanowisko: doradca ds. osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętojańska 5D

83-400 Kościerzyna

 

ogłasza nabór na stanowisko:

doradca ds. osób niepełnosprawnych

 

07.09.2009

więcej...

 

Zmiany dotyczące przetargu nieograniczonego ,,Prace remontowe.."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż został przedłużony termin składania ofert w sprawie przetargu nieograniczonego, dotyczącego prac remontowych w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Wesoła Gromadka w Kościerzynie. Ponadto wprowadzono zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

26.06.2009

więcej...

 

ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Świętojańska 5D
83-400 Kościerzyna

ogłasza nabór na stanowisko:
referent
ds. kadr i płac

16.06.2009

więcej...

 

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
poniżej kwot określonych art. 11 ust. 8 ustawy

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5D, 83-400 Kościerzyna ogłasza  przetarg  nieograniczony – „Prace remontowe – klatki schodowej, korytarzy i łazienki w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Wesoła Gromadka w Kościerzynie”.

05.06.2009

więcej...

 

Turnus rehabilitacyjno - sportowy w Mauszu

W dniach 17-31.08.2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Milo” w Mauszu odbył się turnus rehabilitacyjno - sportowy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Start-Szansa Gdańsk”. W turnusie wzięły udział osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z całego województwa pomorskiego.

14.04.2009

więcej...

 

Giełda Pracy

Dnia 16 października 2008r.w Hotelu Gryf w Kościerzynie odbyła się Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych.Głównymi organizatorami Giełdy byłaPolska Organizacja Pracoda wców Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Aktywizacji Zawodowej, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie.

22.04.2009

więcej...

 

Wybrano Wykonawcę Indywidualnego Planu Działania

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie art. 4 pkt 8 dokonało wyboru oferty na przeprowadzenie Indywidualnych Planów Działania dla 12 uczestników projektu pn. Kierunek-Praca!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej 

Protokół dokonania wyboru oferty cenowej

07.03.2014

więcej...

 

Spotkanie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Kościerskiego

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w dniu 12.12.2008r. odbyło się spotkanie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Kościerskiego na temat wypracowania standardów współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum i Ośrodkami Pomocy na rzecz zapobiegania patologii w rodzinie.

03.04.2009

więcej...

 
1 2 3 4 5
strona 3 z 5
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - archiwum.pcprkoscierzyna.pl