Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Spotkanie z Powiatową Społeczną ...

Spotkanie z Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych

powrót

Spotkanie z Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych

Dnia 27 października 2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy PCPR.

 Podczas spotkania zostały przedstawione propozycje działań, które będą podjęte przy organizacji VII Edycji Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty. Przedstawiono wstępny harmonogram działań, propozycje ewentualnych zmian, m. in. dotyczące wprowadzenia projekcji multimedialnej, wzbogacenia oprawy artystyczno – muzycznej, przedstawienie różnych form działalności osób niepełnosprawnych z udziałem artystów malujących za pomocą ust i nóg.
Przedstawiono wstępny preliminarz spotkań z PSRON w celu realizacji działań przewidzianych w projekcie „Postawa Matki Teresy z Kalkuty wzorem do podejmowania inicjatyw lokalnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz osób niepełnosprawnych, podczas których zostanie opracowany regulamin konkursu, wzór wniosków, określenie terminu trwania konkursu i składania wniosków.
Kolejnym etapem spotkania była wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie”, przy ul. Stolarskiej w Kościerzynie. Uczestnicy spotkania zwiedzali obiekt, zapoznali się z charakterem pracy w Domu, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – zapobieganie marginalizacji osób upośledzonych umysłowo i ich rodzin, zapewnienie osobom upośledzonym umysłowo możliwości pozostania w naturalnym środowisku i udziału w życiu społecznym, pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach upośledzonych umysłowo.
Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność 1 września 1998 roku. Obecnie z zajęć w Domu korzysta 28 podopiecznych. Bogata oferta zajęć stwarza możliwość wyboru a działania dostosowane są do potrzeb, zdolności, zainteresowań i wcześniejszych doświadczeń osób niepełnosprawnych.
W Domu prowadzone są działania na rzecz integracji wewnętrznej, takie jak: terapia poprzez sztukę, zajęcia kulinarne, ogrodnictwo (hodowla warzyw w szklarni, pielęgnacja ogrodu), porady psychologa (również dla opiekunów podopiecznych), zajęcia rekreacyjne, sportowe, zajęcia z zakresu uspołeczniania (zaradność osobista, wycieczki, dokonywanie zakupów, spotkania integracyjne, udział w kiermaszach, przegląd twórczości), zajęcia teatralne, zajęcia o charakterze rozrywkowym (uroczystości urodzinowe), zajęcia interakcyjne (praca z grupą, rozwijanie kontaktów interpersonalnych, rozwiązywanie problemów, wyrażanie emocji) czy zajęcia z wykorzystaniem komputera, ceramika (zajęcia z gliną, wypalanie w piecu wykonanych wytworów), rehabilitacja ruchowa (ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego), zajęcia stolarskie (praca w drewnie z wykorzystaniem narzędzi), zajęcia muzyczne czy tez trening zaradności osobistej w ŚDS w czasie całodobowego pobytu w placówce.
ŚDS jest organizatorem szeregu wyjazdów, wycieczek spotkań integracyjnych na terenie Domu, które już na stałe znalazły miejsce w kalendarzu pracy, jak na przykład „Śledzik”, Śniadanie Wielkanocne, Święto ziemniaka, Andrzejki, Wigilia. Podopieczni  Domu prezentują swoja twórczość na przeglądach i festiwalach.
Pani Dyrektor, pracownikom oraz podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy dziękujemy za serdeczne przyjęcie.

 
 
Autor: Ania Dittmer
ostatnia modyfikacja dnia 30 Października 2009
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl