Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Konsultacje Społeczne "Strategii Rozwiązywania ...

Konsultacje Społeczne "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015"

powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz zmiany jakie zaszły w sferze polityki społecznej na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym  dokonało aktualizacji „Strategii Pomocy Społecznej powiatu kościerskiego 2003-2015”  przyjętej Uchwałą Nr V/35/2003 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 28 marca 2003. Do pracy nad aktualizacją Strategii zaproszono przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze polityki społecznej.
Ponadto, w celu stworzenia Strategii spójnej ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego, prowadzono konsultacje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
W związku z powyższym oddajemy pod konsultacje społeczne zaktualizowany dokument „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015”. Czekamy na Państwa uwagi dotyczące ww. dokumentu w formie elektronicznej pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl lub pisemnej na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna w terminie do 7 października 2011r.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego 2003-2015

 
 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 23 Września 2011
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl