Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności - Wizyta PSRON w Domu ...

Wizyta PSRON w Domu Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Młodzieży

powrót

Wizyta PSRON w Domu Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Młodzieży

W dniu 25 sierpnia br. odbyła się wizyta przedstawicieli Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej ,,KASZUB" w Stawiskach oraz Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

W pierwszej kolejności zwiedzano Dom Pomocy Społecznej „KASZUB" w Stawiskach, prowadzony przez Gdańską Fundację Dobroczynności.

Dom przygotowany jest do pełnienia opieki nad 50-cioma osobami starszymi. Przeznaczony jest dla osób wykluczonych społecznie, ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, którzy potrzebują całodobowej opieki oraz wypoczynku. Obecnie, przebywa tam 29 osób  umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnej, natomiast na podstawie umowy cywilno prawnej umieszczonych jest 19 osób. Do dyspozycji Mieszkańców są pokoje jedno- lub dwuosobowe, jest zapewniona całodobowa opieka pielęgniarska i stały nadzór lekarski. W ramach terapii, Mieszkańcy mogą uczestniczyć w różnych zajęciach m.in.: artterapii, ludoterapii, muzykoterapii, ergoterapii, silvoterapii i biblioterapii. Podopieczni mają możliwość korzystania z salonu, gdzie dostępna jest prasa codzienna, telewizja, radio, biblioteczka. Osoby zainteresowane mogą brać udział w gimnastyce usprawniającej,  rehabilitacji w sali do ćwiczeń. Dla Mieszkańców Domu organizowane są również spacery, wycieczki, relaks w kółku kulinarnym, czy krawieckim oraz szereg imprez okolicznościowych. Pracownicy i opiekunowie dbają, by wypełnić czas wolny Mieszkańcom przygotowując swoim podopiecznym niespodzianki związane z obchodzeniem takich uroczystości, jak: urodziny, Dzień Seniora czy inne. Towarzyszą Mieszkańcom w obchodach Świąt, organizując wspólne przygotowanie święconki, spotkania z Mikołajem, organizując jasełka.
Pani Dyrektor oraz pracownikom i Mieszkańcom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i przygotowany występ artystyczny.

Kolejnym etapem spotkania była wizyta w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. Początki istnienia obozu w Garczynie wiążą się z 1928 rokiem. Z inicjatywy naczelnej komendantki płk Marii Wittek powstał ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy PWK, w którym odbywały się obozy instruktorskie i podinstruktorskie.

Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie zachowało swój charakter sportowo - obronny. W okresie wakacji odbywa się kilka obozów sportowych. Każdy z nich ma w programie dyscyplinę podstawową oraz dyscypliny uzupełniające, np. lekką atletykę, gry terenowe, kajakarstwo lub  żeglarstwo, jazdę konną itp. Wszyscy uczestnicy korzystają z basenu pływackiego, mają możliwość zdobycia karty pływackiej. Wielu uczestników obozów sportowych po zakończeniu szkoły średniej kontynuowało naukę na uczelniach o profilu sportowym, startowało w klubach sportowych różnych kategorii w dyscyplinach trenowanych na obozie w Garczynie. Ośrodek w Garczynie kontynuuje tradycje wychowania obronnego. Nadal organizowane są turnusy obozów PO (przysposobienie obronne) dla młodzieży szkół ponadpodstawowych naszego województwa. Równocześnie, przyjmuje się młodzież z innych stron naszego kraju na obozy przysposobienia obronnego. Są zgrupowania uczniów szkół o profilu wojskowym. Placówka, cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej, która pomaga w ramach wolontariatu. Garczyn staje się centrum wypoczynku i szkolenia młodzieży z całego kraju i z zagranicy.

Panu Dyrektorowi i pracownikom dziękujemy za serdeczne przyjęcie.

 
 
Autor: K.B
ostatnia modyfikacja dnia 31 Sierpnia 2011
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl