Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Z poprzednich lat - Strategia pomocy społecznej

Strategia pomocy społecznej

powrót

21 października 2008r. w sali nr 1 budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało spotkanie inaugurujące prace monitorujące: „Strategię Pomocy Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata 2003-2015”.

21 października 2008r. w sali nr 1 budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało spotkanie inaugurujące prace monitorujące: „Strategię Pomocy Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata 2003-2015”.

Opracowanie i realizacja Powiatowej Strategii Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym Powiatu, a także podstawą do ubiegania się o fundusze strukturalne. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w polityce społecznej i gospodarczej naszego regionu i kraju ważne jest, aby uaktualniać cele zawarte w Strategii w oparciu o te zmiany.

Strategia ma być dokumentem długofalowym, wynikającym z potrzeb lokalnych a także skutecznym, dlatego do Zespołu pracującego nad aktualizacją Strategii zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej - powiedziała Sylwia Diedrich, dyrektor PCPR – Aby Strategia była spójna ze Strategią Wojewódzką prowadzone są równocześnie konsultacje z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zakończenie prac przewiduje się na I kw. 2009r.

 
Autor:
ostatnia modyfikacja dnia 3 Kwietnia 2009
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl