Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Z poprzednich lat - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe

powrót

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi szkoleniowe” złożono następujące oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Autor: W.P.
ostatnia modyfikacja dnia 25 Kwietnia 2013
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl