Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

PCPR Kościerzyna - Zespół ds. Rehabilitacji Osób ...

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

powrót

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych należy:
1) nadzorowanie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej na terenie powiatu,
2) udzielanie pomocy uchodźcom i repatriantom,
3) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, pomoc w organizowaniu grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
5) realizacja dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
6) realizacja dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
7) realizacja dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych                       i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych,
8) realizacja finansowania i nadzór Warsztatu Terapii Zajęciowej,
9) realizacja dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych        i środków pomocniczych,
10) obsługa programów celowych PFRON, prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień z Zarządem Powiatu,
11) monitoring i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zawartych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientów pomocy społecznej,
13) realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach,
14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach,
15) kontrola sposobu realizacji umów w zakresie prowadzenia rehabilitacji społecznej.

Zespołem  kieruje Dyrektor.

 

 
Autor: a.m.
ostatnia modyfikacja dnia 21 Lipca 2015
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl