Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Była to ostatnie takie spotkanie przed przerwą wakacyjną. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne rodziny do udziału w spotkaniach grupy wsparcia po przerwie wakacyjnej.

22.06.2018

więcej...

 

Zaczarowany Dzień Dziecka

03 czerwca 2018 r. rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu uczestniczyły w Zaczarowanym Dniu Dziecka Niepełnosprawnego, w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Dobry Brat w Osieku. Imprezę od 8 lat organizuje Stowarzyszenie Dobry Brat. Na gości jak zawsze czekało wiele atrakcji, w tym występy artystów niepełnosprawnych z terenu z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego i przez cały dzień na głównej scenie mogliśmy oglądać artystów i słuchać zespoły muzyczne.
Chętni i odważni uczestnicy mogli skorzystać z przejażdżki efektownymi motocyklami. Ponadto na publiczność czekał pokaz wielkich baniek mydlanych, a „buźki” dzieciom malowały klauni z fundacji DrClown. Odbyły się tez pokazy „szczudlarzy”
Nie zabrakło słodkości i każde dziecko mogło korzystać z poczęstunku przygotowanym na stołach. Wszystkim uczestnikom dopisywał bardzo dobry humor. Miłym akcentem na zakończenie imprezy był koncert gwiazdy polskiej estrady zespołu De Mono.

22.06.2018

więcej...

 

„PIKNIK HARCERSKI – ŚWIĘTO RODZIN ZASTĘPCZYCH"

„PIKNIK HARCERSKI – ŚWIĘTO RODZIN ZASTĘPCZYCH"

Pod takim hasłem w sobotnie popołudnie 09.06.2018r. w Strzelnicy odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka w którym uczestniczyły rodziny zastępcze oraz harcerze. Uczestnicy nie mogli narzekać na nudę, każdy znalazł coś dla siebie.
Były gry, zabawy, konkursy, bańki, malowanie twarzy, strzelanie z łuku. Można było również „zwiedzić” samochód policyjny oraz przekonać się jak działają narkogogle i alkogogle.
Dla dorosłych serwowano kawę i herbatę, dla młodszych zimne napoje i słodycze. Jak zwykle nie zawiodły rodziny zastępcze, które przygotowały pyszne ciasto, za co serdecznie dziękujemy. Nie zabrakło też pieczonych kiełbasek z grilla, które dzielnie piekł druh Jędrek.

Zorganizowane atrakcje były możliwe dzięki projektowi „Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia społecznego rodzin z powiatu kościerskiego”, który realizowany jest przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

12.06.2018

więcej...

 

20.06.2018

więcej...

 

03.06.2018

więcej...

 

RODO

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie   informuje, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4,  zwany dalej Administratorem.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 58-686-50-05  lub poprzez e-mail:pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4.    Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
5.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jej zawarcie.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•    przenoszenia danych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

25.05.2018

więcej...

 

Zaczarowny Dzień Dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” zaprasza rodziny do wzięcia udziału w Zaczarowanym Dniu Dziecka Niepełnosprawnego, które odbędzie się w dniu 03.06.2018 r . w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Dobry Brat w Osieku. Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Dobry Brat już po raz VIII. Początek wspólnej zabawy zaplanowany jest na godz. 12:00. Na gości ja zawsze czeka wiele atrakcji, w tym występy artystów niepełnosprawnych z terenu z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a także zespołu De Mono.

29.05.2018

więcej...

 

Uwaga przedłużony termin rekrutacji do projektu ASYSTENT

WAŻNA INFORMACJA

Został przedłużony termin rekrutacji do projektu ASYSTENT do końca maja 2018 r.

21.05.2018

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 10 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl