Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Wakacje z ryzykiem

W dniu  7 czerwca 2011r. z inicjatywy Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku w Sali Konferencyjnej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zorganizowana została konferencja pt; „Wakacje z ryzykiem. Sytuacje kryzysowe związane z sezonem wakacyjnym”. Celem konferencji było przybliżenie zagrożeń na jakie zwłaszcza w okresie wakacyjnym, narażeni są młodzi ludzie.

08.06.2011

więcej...

 

Wyjazd rodzin zastępczych na koncert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w dniu 1 czerwca 2011r. zapewniło rodzinom zastępczym wyjazd na koncert do Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

02.06.2011

więcej...

 

Wycieczka rodzin zastępczych do Łeby

Dnia 28 maja 2011r. odbyła się wycieczka do Łeby zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie dla środowiska rodzicielstwa zastępczego. Celem tej jednodniowej wyprawy była popularyzacja ruchu rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Kościerskim, jak również integracja wielodzietnych rodzin zastępczych.  

31.05.2011

więcej...

 

Dzień otwarty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 25 maja 2011 roku we wszystkich placówkach  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju odbył się Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprosił przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” – SONI, Polski Związek Niewidomych - Koło w Kościerzynie. Podczas spotkania można było uzyskać informację o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rehabilitacją zawodową i społeczną, aktywizacją zawodową czy prewencją rentową. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób niepełnosprawnych jak i pozostałych mieszkańców.

26.05.2011

więcej...

 

Światowy Dzień Zdrowia

15 kwietnia 2011 roku z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie odbył się ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA.
Hasło, które przyświecało tegorocznym obchodom zorganizowanym na Rynku naszego miasta to ,,ODPORNOŚĆ ANTYBIOTYKOWA”.
Podczas spotkania mieszkańcy miasta i nie tylko mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych m.in.: pomiar ciśnienia tętniczego, spirometrię, sprawdzenie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u palaczy, oznaczenie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, czy też pomiar indeksu masy ciała.
Na płycie Rynku, każda instytucja służb medycznych, sanitarnych, mundurowych oraz społecznych mogła zaprezentować się, przedstawić swoje propozycje w zakresie swojej działalności, zadań statutowych, jako instytucja promująca zdrowie np. w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomocy konsumenckiej, porady dietetyka w zakresie zdrowego odżywiania.
W trakcie odbywały się również pokazy ratownictwa medycznego, pokaz ćwiczeń Nordic Walking oraz pokaz karate.
Prezentowano także żywność ekologiczną, degustację różnych herbat i kaw świata oraz wyroby piekarniczo-cukiernicze.

19.04.2011

więcej...

 

Wyniki Komisji rozpatrującej wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie: SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2011

Dnia 29 marca 2011 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ogółnopolskim.
Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków, biorąc pod uwagę posiadanie wkładu własnego lub możliwość pozyskania z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, konieczność zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania oraz potencjalne efekty przyznanego dofinansowania.
Przedstwione przez organizacje wnioskowane kwoty dofinansowania ze środków PFRON oraz podział środków przez komisję rozpatrującą wwnioski, stanowi złącznik nr 1.

załącznik nr 1

30.03.2011

więcej...

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 21 – 25.02.2011

W tym roku Punkt Interwencji Kryzysowej, działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, po raz pierwszy aktywnie włączył się w ogólnopolską akcję – Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuraturą, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami pomocy ofiarom przestępstw. Akcję organizowano po raz dziewiąty.

15.03.2011

więcej...

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w związku z obchodami "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach od 21 do 25 lutego b.r., odbędą się dyżury specjalistów. Zapraszamy wszystkie osoby, które są ofiarami przestępstw do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa.

09.02.2011

więcej...

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Dnia 7 lutego 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zakończyło się szkolenie, podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych. Tematem 6 – godzinnego przeszkolenia, podzielonego na dwa etapy (pierwsze ze spotkań odbyło się w dniu 31 stycznia 2011 r.) był:  „Kontakt z dzieckiem, poznanie jego tożsamości i potrzeb poprzez zabawy projekcyjne”. W szkoleniu udział wzięło 20 rodzin zastępczych.

10.02.2011

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl