Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie poszukuje pracodawców na zorganizowanie stażu dla 10 osób

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie poszukuje pracodawców  zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Droga do kariery” – osób do 24 r. ż., mieszkańców powiatu kościerskiego.
O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się podmioty, które są w stanie przeszkolić stażystę pod potrzeby danego stanowiska pracy oraz wyznaczyć opiekuna sprawującego stałą i profesjonalną opiekę nad stażystą.
Staż – wynagrodzenie stażysty będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Staż będzie trwał  6 miesięcy, tj. od października 2011 r. do marca 2012 r.
Zainteresowanych pracodawców prosimy o wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Droga do kariery” wraz z załącznikiem: indywidualnym programem stażu. Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Krasickiego 4, 83 – 400 Kościerzyna do dnia 12 września br.
Szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w Biurze Projektu „Droga do kariery”, osoba do kontaktu – Mirosława Pobłocka tel. 58 686 50 05.
Organizacja staży odbywa się w ramach projektu pn. „Droga do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin organizacji stażu

Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu

Indywidualny Program Stażu

31.08.2011

więcej...

 

Wizyta PSRON w Domu Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Młodzieży

W dniu 25 sierpnia br. odbyła się wizyta przedstawicieli Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej ,,KASZUB" w Stawiskach oraz Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

31.08.2011

więcej...

 

Szkolenie kwalifikacyjne dla rodzin zastępczych

29 sierpnia 2011r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rozpocznie się szkolenie dla rodzin, które zadeklarowały chęć zostania rodziną zastępczą. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Fundacji „Dla Rodziny”. Biorące udział w zajęciach rodziny będą miały okazję udoskonalania swoich umiejętności opiekuńczych i wychowawczych jak i zapoznania się z wiadomościami z zakresu elementów pedagogiki, psychologii rozwojowej, podstaw wiedzy o profilaktyce prozdrowotnej jak i prawa.

25.08.2011

więcej...

 

UWAGA - nowe numery telefonów do PCPR

Informujemy, iż od dnia 23.08.2011r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, obowiązują następujące numery kontaktowe:

 

·         Centrala tel. 58 686-50-05

 

·         Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny 58  681-54-03

 

·         Sekretariat tel/fax 58 681-53-94

 

·         Punkt Interwencji Kryzysowej 58-681-53-87

 

·         Ośrodek Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych 58 681-52-69

 

24.08.2011

więcej...

 

Komunikat. Komputer dla Homera 2010

W związku z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski informujemy, iż Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Komputer dla Homera 2010”

12.08.2011

więcej...

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych  w Gdyni organizuje bezpłatne  (finansowane przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych  w transporcie drogowym rzeczy lub osób. Szkolenie skierowane jest do pracujących osób dorosłych  posiadających  Orzeczenie o Niepełnosprawności , które  z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub uzupełnieniem kwalifikacji poszukiwanych w sektorze LTD – Logistyka, Transport, Dystrybucja.
Głównym celem szkolenia  jest przygotowanie przewoźników i kadr niezbędnych  do funkcjonowania  polskiego transportu w Unii Europejskiej oraz przygotowanie do egzaminu państwowego ( koszt egzaminu również finansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego) z zakresu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym  CPC.
Termin szkolenia : 12-16.09.2011r.  godziny zajęć : 8.00-15.00
Ilość miejsc ograniczona
Informacji udziela:  dział szkoleń PSPD w Gdyni, ul. Hutnicza 1, tel. 58/663 23 22, szkolenia@pspdgdynia.pl

ZAPRASZAMY

12.08.2011

więcej...

 

Komunikat

W związku z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski informujemy, iż Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Pegaz 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się w obszarach:

1. obszar A – pomoc w zakupie o montażu oprzyrządowania do samochodu.
2. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikająca z rodzaju i zakresu niepełnosprawności
3. obszar E – pomoc w uzyskania prawa jazdy w kategorii B.

Wnioski o przystąpienie do realizacji programu należy składać w Oddziale Pomorskim PFRON od dnia 1 sierpnia do 22 sierpnia 2011 r.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego programu, wnioski oraz procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl Ponadto, można je również uzyskać w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku lub telefonicznie nr 58 35 00 534,    58 35 00 533.

05.08.2011

więcej...

 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

Komunikat dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem dziełalności gospodarczej lub rolniczej

05.08.2011

więcej...

 

Piknik Gwiazdy Dzieciom i Nagroda Roku 2011 dla PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz kolejny wzięło aktywny udział w Wielkim Integracyjnym Pikniku GWIAZDY DZIECIOM. Organizatorem imprezy, która odbyła się 23 lipca 2011r. było Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko z Gdańska. Celem tej inicjatywy jest promocja więzi rodzinnych, rodzicielstwa zastępczego, środowiska osób niepełnosprawnych jak również zdrowych relacji międzyludzkich przez wspólną zabawę.

26.07.2011

więcej...

 

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 10 czerwca 2011 r. odbył się kolejny piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku organizatorem imprezy obok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie było Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy” z Kościerzyny, które właśnie rozpoczyna swoją działalność. Miejscem spotkania rodzin zastępczych z terenu powiatu kościerskiego, było Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”.

13.06.2011

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl