Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

UWAGA !!! UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA ZADANIA ZLECONE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Zarządzeniem Starosty Kościerskiego  unieważniono konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w 2009 r.
O dalszych rozstrzygnięciach poinformujemy w późniejszym terminie.

11.08.2009

więcej...

 

Turniej sportowo-rekreacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

Turniej sportowo – rekreacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

Dnia 10 lipca 2009 r. w Sali Sportowej w Karsinie odbył się Turniej Sportowo – Rekreacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza była przeznaczona dla osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa pomorskiego.

29.07.2009

więcej...

 

Wielki Integracyjny Piknik GWIAZDY DZIECIOM - GARCZYN 2009

18 lipca 2009r. na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie k/Kościerzyny odbył się doroczny Piknik „Gwiazdy Dzieciom”.

23.07.2009

więcej...

 

Obóz rehabilitacyjno - sportowy

W dniu 15 lipca 2009 roku rozpoczął się turnus rehabilitacyjno-sportowy w miejscowości Czarne k. Człuchowa.
Wzorem roku ubiegłego dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie z p. Leszkiem Słomińskim Prezesem Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Lech”  i Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu kościerskiego wyjechało 15 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów – łącznie 17 osób.

22.07.2009

więcej...

 

Spotkanie informacyjne przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

W dniu wczorajszym, tj. 9 lipca 2009r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu powiatów: bytowskiego, gdańskiego, kartuskiego i kościerskiego.

10.07.2009

więcej...

 

Zawiadomienie

Na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 i 2008r. Nr 171, poz. 1058) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, ul. Świętojańska 5D postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Prace remontowe – klatki schodowej, korytarzy i  łazienki w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Wesoła Gromadka w Kościerzynie, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMIX”, ul. Wyzwolenia 4B, 83-424 Lipusz.

06.07.2009

więcej...

 

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).

01.07.2009

więcej...

 

Międzypowiatowy Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej

W sobotę 20 czerwca 2009 r. w ramach obchodów Roku Rodzicielstwa Zastępczego odbył się Międzypowiatowy Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej pomiędzy drużynami pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Rodzin Zastępczych. Honorowy Patronat nad turniejem objął Starosta Kościerski. Inicjatorem imprezy było PCPR - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kościerzynie. Pomysł został entuzjastycznie przyjęty i w rezultacie do wspólnej zabawy zgłosiło się sześć  Powiatów: Starogard Gdański, Malbork, Pruszcz Gdański, Sztum, Chojnice i Kościerzyna, która wystawiła dwie drużyny reprezentowane przez  pracowników PCPR, natomiast drugą drużynę wystawiły Rodziny Zastępcze.

25.06.2009

więcej...

 

Dni Powiatu Kościerskiego

W sobotę 13 czerwca 2009 r. w ramach obchodów Dni Powiatu Kościerskiego na Stadionie Miejskim w Kościerzynie odbył się Dzień Otwarty dla organizacji pozarządowych. Dzień rozpoczął się kolorowym przemarszem organizacji przez miasto na Stadion.

17.06.2009

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl