Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Udział PCPR w debacie społecznej

W dniu 17 października przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wzieli aktywny udział w debacie społecznej, podczas której poruszono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, patologii społecznych na terenie powiatu kościerskiego. Pracownik PCPR zaprezentował ofertę pomocy dla rodzin  i indywidualnych klientów. Debata odbyła się w sali konferencyjnej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie.
Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowowa Policji w Kościerzynie.

25.10.2013

więcej...

 

Wolontariusz Roku 2013

Gdańska Fundacja Dobroczynności Kościerskie Centrum Wolontariatu ogłasza konkurs na: „Wolontariusza Roku 2013”, „Niepełnosprawnego Wolontariusza Roku 2013” oraz „Najlepszą organizację przyjazną wolontariuszom 2013”. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.

Regulamin konkursu I, II i III

Formularz zgłoszeniowy konkursu III

Formularz zgłoszeniowy konkursu I i II

30.10.2013

więcej...

 

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku rozpoczął rekrutację osób i instytucji zainteresowanych założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej lub przystąpieniem do już istniejących spółdzielni socjalnych.
Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) będzie trwała od 15.10.2013 do 04.11.2013 r do godz. 17.00.

10.10.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 10 października 2013r. (czwartek) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Gościem tego spotkania będzie pani Elżbieta Turzyńska - kierownik Centrum Wolontariatu w Kościerzynie przy Gdańskiej Fundacji Dobroczynności. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

08.10.2013

więcej...

 

Targi Seniora

Sopockie Targi Seniora już po raz czwarty odbędą się 19 i 20 października w godzinach 10.00-16.00  w Hali 100-lecia w Sopocie przy ul. Goyki 7.Zaprezentuje się ponad 60 wystawców - przedstawicieli firm, organizacji i instytucji, które działają na rzecz seniorów.
 Będzie można sprawdzić i kupić najnowszy sprzęt rehabilitacyjny, a także przedmioty codziennego użytku i odzież zaprojektowaną specjalnie dla osób starszych. Swoje oferty przedstawia także instytucje organizujące atrakcje w wolnym czasie dla osób starszych.
W programie imprezy między innymi :
    * produkty i usługi przyjazne seniorom (ponad 60 wystawców)
    * bezpłatne porady, badania, konsultacje zdrowotne
    * warsztaty plastyczne, taneczne, gimnastyka
    * pokazy kulinarne, taneczne
    * jarmark zdrowego żywienia
    * plebiscyt „Przyjazny Seniorom”
    * osteobus (badanie gęstości kości) i audiobus (badanie słuchu)
… i wiele innych atrakcji.

Szczegóły na stronie www.targiseniora.pl
Serdecznie zapraszamy !!!!
Wstęp wolny !!!

07.10.2013

więcej...

 

"Kierunek-Praca!" nowy projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt „Kierunek – Praca!” otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
Projekt skierowany jest do 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni, w wieku 15 – 30 lat z terenu powiatu kościerskiego.
Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem, którego ścieżka będzie obejmowała:
- stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- szkolenia ogólne z zakresu:
         • autoprezentacja i komunikacja,
         • trening asertywności i budowanie pewności siebie,
         • zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem,
- szkolenia zawodowe,
- wsparcie psychologiczne,
- 12 miesięczny staż.
Łączna wartość projektu to kwota 582 tyś. zł w całości stanowiąca dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji projektu od 01.10.2013 r. do 30.09.2015 r.
Realizatorem Projektu jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

PCPR planuje rekrutację do ww. projektu od miesiąca grudnia 2013 r. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.pcprkoscierzyna.pl

02.10.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w dniu 26 września 2013 r. o godzinie 15.30 odbędzie się w siedzibie Centrum (sala nr 12) grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem przewodnim spotkania będą - mediacje. Zaproszonym gościem jest pan Witold Bruski - pedadog, mediator w sprawach karnych i nieletnich. Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego.

24.09.2013

więcej...

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przypomina, że do dnia 30 września 2013 r. osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w następujących formach wsparcia:

  • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
  • uzyskania prawa jazdy kat. B,
  • zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów wraz z oprogramowaniem,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • koszty naprawy posiadanej protezy kończyny,
  • utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu),
  • kosztów uzyskania wykształcenia wyższego – dawny program PFRON pn. STUDENT II (wnioski na semestr I 2013/2014 od 1 lipca do 30 września 2013 r.)

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół do Spraw Osób Starszych i Niepełnosprawnych, przy ulicy I. Krasickiego 4
w Kościerzynie (pokój numer 11 parter)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Tel. 58 681 52 69
www.pcprkoscierzyna.pl
e-mail:pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
Wnioski dotyczące realizacji wyżej wspomnianych form wsparcia należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16.09.2013

więcej...

 

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór na studia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego uruchomiony został projekt „Kształcenie Kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochronie środowiska (Inno-AgroChemOŚ)”, mający na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i przyrodniczych na polskim rynku pracy. W ramach projektu realizowane są kierunki zamawiane Chemia i Ochrona Środowiska.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkól ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski, a w szczególności do osób niepełnosprawnych. Kandydaci będą mogli skorzystać z miesięcznych 1000- złotowych stypendiów  przez cały okres trwania studiów dla najlepszych studentów, płatnych staży krajowych i zagranicznych oraz bezpłatnych specjalistycznych kursów zawodowych, podnoszących kwalifikacje oraz wartość na rynku pracy.

Dla osób niepełnosprawnych organizowane będą dodatkowe zajęcia i obozy rehabilitacyjne  oraz indywidualne kursy wyrównawcze. Nowoczesne budynki i pracownie są odpowiednio dostosowane, aby ułatwić poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto sale wykładowe wyposażone są w specjalistyczny sprzęt umożliwiający uczestnictwo w zajęciach osobom niedosłyszącym. Każdy niepełnosprawny student będzie mógł liczyć na wsparcie i pomoc u powołanej do tego jednostki.

Osoby niepełnosprawne posiadają pierwszeństwo podczas rekrutacji na kierunki zamawiane (Chemia i Ochrona środowiska). Cały czas prowadzona jest rekrutacja na ww. kierunki, dodatkowy nabór dla kandydatów  którzy nie dostali się na inne studia planuje się przeprowadzić we wrześniu.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Projektu
ul. Wita Stwosza 63                         
80-952 Gdańsk
pok. F118
e-mail: kz2013@chem.ug.edu.pl  

Kierownik Projektu - dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG
tel. 58 523 53 69
www.iaco.chem.univ.gda.pl

Projekt „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)” jest współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

04.09.2013

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl