Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Kiermasz Wielkanocny

23 marca 2012r. na kościerskim rynku odbył się kiermasz wielkanocny.  W tym roku po raz pierwszy uczestniczyło w nim Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy” z Kościerzyny.  Jego członkowie zaprezentowali ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu kościerskiego. Prace spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż wszystkie znalazły odbiorców.

27.03.2012

więcej...

 

Oferty pracy

Firma  IMPEL  CLEANING  Sp. z o.o. zatrudni:

1) BRYGADZISTĘ EKIPY SPRZĄTAJĄCEJ

Liczba miejsc pracy – 1

Praca  polega  na  zarządzaniu ekipą sprzątającą w terenie (Kościerzyna, Chojnice, Starogard Gdański).

Wymagania:
a. własny samochód + prawo jazdy kat B.
b. osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności-umiarkowany lub znaczny
 

2) Pracowników porządkowych na terenie wewnętrznym

Liczba miejsc pracy – 7

Praca  polega  na  wykonywaniu  usług  porządkowo-czystościowych  w miejscowości KOŚCIERZYNA (TESCO).

Praca w godz. 06.00 – 14.00, 14.00 – 22.00, 22.00 - 06.00

Jako Zakład Pracy Chronionej zatrudniamy osoby niepełnosprawne.

Wszelkich  informacji  udzielamy  pod  numerami  telefonów:

(058)662-79-34,   510 011 835  W GODZ . 8.00-15.00 (PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK).

13.03.2012

więcej...

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór do projektu systemowego pn. Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór do udziału w V edycji projektu systemowego pn.: "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób usamodzielnianych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kościerskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, a następnie o złożenie kompletu dokumentów od 22 lutego do 05 marca 2011 roku w sekretariacie (pok. 18, I piętro).

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu tel. (58) 686-50-05 wew. 25

Plakat naboru do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

Formularz zgłoszeniowy o udział w projekcie systemowym

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

Oświadczenie o miejscy zamieszkania na terenie powiatu kościerskiego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku

Formularz PEFS

Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego

22.02.2012

więcej...

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Wszystkie osoby, które czują się pokrzywdzone, doznały bądź doznają  przemocy, w dniach 20.02-24.02.2012r. od godziny 15 do 18, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4  w  Kościerzynie będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i wsparcia specjalistów: radców prawnych, kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów.

16.02.2012

więcej...

 

Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Punkt Interwencji Kryzysowej 24 stycznia 2012 r. zorganizowało szkolenie dotyczące procedury Niebieskiej Karty oraz pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych. Na ofertę szkolenia - które poprowadził Krzysztof Sarzała,  Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku - licznie odpowiedzieli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej z terenu powiatu kościerskiego.

01.02.2012

więcej...

 

Dzień Wolontariatu

5 grudnia obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POMOCY CIERPIĄCYM – DZIEŃ WOLONTARIUSZA. Z tej okazji Kościerskie Centrum Wolontariatu, prowadzone przez Gdańską Fundację Dobroczynności zorganizowało imprezę integracyjną pn. ,,OTWÓRZ SIĘ NA INNYCH” w Hali Sportowej ,,Sokolnia” w Kościerzynie. Przedsięwzięcie zorganizowano po raz pierwszy, z zamiarem kontynuowania inicjatywy w grudniu w latach następnych.

14.12.2011

więcej...

 

Spotkanie Mikołajkowe Rodzin Zastępczych

Dnia 6 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz kolejny zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla rodzin zastępczych. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku liczba przybyłych gości nie zawiodła.

09.12.2011

więcej...

 

Nabór wniosków do IX Edycji Konkursu Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

Szanowni Państwo

informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do IX Edycji Konkursu Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty.
Medal im. Matki Teresy z Kalkuty jest nagrodą przyznawaną w kategorii: osoba fizyczna i  organizacja pozarządowa z Powiatu Kościerskiego i Województwa Pomorskiego za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw rozwoju na rzecz osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich.

Wnioski w poszczególnych kategoriach można składać w terminie od 01.12.2011r. do 02.01.2012r. do godziny 15.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna z dopiskiem „IX Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty” (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 686-50-05

 Regulamin IX Edycji Konkursu Przyznania Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

 wniosek w kategitii Osoba Fizyczna z Powiatu Kościerskiego

 wniosek w kategorii Organizacja Pozarządowa z Powiatu Kościerskiego

 wniosek w kategorii Osoba Fizyczna z Województwa Pomorskiego

 wniosek w kategorii Organizacja Pozarządowa z Województwa Pomorskiego

01.12.2011

więcej...

 

Szkolenie dla rodzin zastępczych zakończone

W listopadzie 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zakończyło się szkolenie dla czterech rodzin, które zgłosiły deklarację pozostania rodziną zastępczą. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny zorganizował szkolenie na terenie Centrum, co ułatwiło rodzinom dostęp do szkolenia. Zajęcia prowadzili przez trenerów Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Fundacji „Dla Rodziny” z Gdańska. Ostatnim etapem szkolenia było posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, przez którą wszyscy kandydaci przeszli pozytywnie i otrzymali zaświadczenie kwalifikacyjne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało zatem cztery rodziny, do których zostaną kierowane dzieci wymagające zabezpieczenia opieki.   

 

29.11.2011

więcej...

 

Dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy i zapraszamy organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski na powyższe działanie należy składać do 30 listopada 2011 r.

Wnioski znajdą Państwo w zakładce "Pliki do pobrania".
 
Wszelkich dodatkowych informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 686 50 05 lub 681 52 69.

08.11.2011

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl