Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn.: „Kierunek-Praca!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Kierunek – Praca!”, który otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "Kierunek - Praca!"

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn.: "Kierunek - Praca!"

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego

13.12.2013

więcej...

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE - PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Mając na uwadze konieczność zapewnienia wsparcia w procesie edukacji osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych Decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie zgodnie z treścią pisma z dnia 04.12.2013 r. przywrócono termin na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W związku z powyższym osoby niepełnosprawne, które z różnych powodów niezależnych od nich uchybiły termin złożenia wniosku na semestr zimowy 2013/2014 mają możliwość jego złożenia w terminie od 9 do 13 grudnia 2013 r.

 

09.12.2013

więcej...

 

Przedświąteczne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 5 grudnia 2013r. (czwartek) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem przewodnim spotkania będą sprawy bieżące rodzin. Ponadto omówione zostaną również propozycje tematów na grupy wsparcia, które odbędą się w 2014 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze i liczymy na aktywny udział.

02.12.2013

więcej...

 

Zakończenie kursu dla kandydatów na rodziny zastępcze

W dniu 2 grudnia 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się sesja panelowa kończąca szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze. Uczestnikami spotkanie, które przebiegło w bardzo miłej atmosferze, byli nie tylko kandydaci na rodziny zastępcze, ale również osoby, które od wielu lat pełnią tą funkcję. Była to ztem doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dostarczenia kandydatom wskazówek. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o przebytym kursie.  

02.12.2013

więcej...

 

Festiwal Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

14 listopada 2013r  w Domu Kultury w Karsinie odbył  się „Festiwal Twórczości Teatralnej  Osób Niepełnosprawnych”. Organizatorem Festiwalu było „Stowarzyszenie Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu”. Projekt realizowano dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
Na scenie można było podziwiać spektakle teatralne przygotowane przez Mieszkańców 10 Domów Pomocy Społecznej z woj. pomorskiego. Licznie zgromadzona widownia podziwiała talent i zaangażowanie aktorów.

18.11.2013

więcej...

 

Szkolenie rodzin zastępczych z pierwszej pomocy

W dniu 14 listopada 2013r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. W trakcie jej trwania uczestnicy zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła pani Jarosława Łącka dyrektotr Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie wraz z drużyną PCK przy PZS Nr 1 w Kościerzynie. Rodziny zastępcze biorące czynny udział w szkoleniu otrzymały certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Należy również podkreślić, iż zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rodzin zastępczych. W związku z powyższym składamy serdeczne podziękowania dyrekcji i drużynie PCK ZSP Nr 1 za zaangażowanie i poświęcony czas.   

18.11.2013

więcej...

 

Dofinansowania ze środków PFRON

Informujemy i zapraszamy organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, którego realizacja nastąpi w 2014 roku.

Wnioski na powyższe działanie należy składać do 30 listopada 2013 roku.

Wnioski znajdą Państwo w zakładce "Pliki do pobrania".
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 681 52 69.

07.11.2013

więcej...

 

Kurs udzielania pierwszej pomocy dla rodzin zastępczych

W dniu 14 listopada 2013r. (czwartek) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tym razem gościem spotkania będzie Drużyna PCK przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Kościerzynie. Drużyna przeprowadzi kurs udzielania pierwszej pomocy. Rodziny, które zdobędą odpowiednie umiejętności w tym zakresie otrzymają certyfikat. Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

06.11.2013

więcej...

 

Oferta dla instytucji i organizacji pozarządowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku projekt „Kierunek na pracę- wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” zaprasza wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe do współpracy.

Celem projektu jest promocja, wsparcie i rozwój mobilności na pomorskim rynku pracy. Zadaniem natomiast jest doprowadzenie do zatrudnienia co najmniej 600 osób pozostających bez pracy z terenu województwa pomorskiego.

Spotkanie dla osób zainteresowanych odbędzie się w dniu 25.10.2013 o godz. 13:30 w Kościerzynie w Urzędzie Miasta, ul. 3 Maja 9a.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie www.parr.slupsk.pl

22.10.2013

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl