Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie: „Założenia Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020 w województwie pomorskim”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych.
W programie spotkania m.in. omówienie:
- Umowy Partnerstwa,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- wybrane programy wspólnotowe dla organizacji pozarządowych
Miejsce i termin szkolenia:
Spotkanie odbędzie się w piątek 29 sierpnia 2014 r. w siedzibie PCPR (sala nr 12) w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, w godz. 10:00 – 14:00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Program spotkania

 

14.08.2014

więcej...

 

Zasady wydawania kart parkingowych

W związku z wejściem w życie w dniu 01 lipca 2014r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (DZ.U. z  2014r. poz. 870)  na tut. Zespół zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące wydawania kart parkingowych.
Rozporządzenie to otrzymaliśmy w ostatniej chwili w dniu 01.07.2014r.   Obecnie czekamy  na wytyczne z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące procedury wydania karty.
W momencie kiedy je otrzymamy rozpoczniemy wydawanie w/w dokumentów.
Poniżej przedstawiamy zasady wydawania kart parkingowych otrzymane z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Karta parkingowa

18.08.2014

więcej...

 

18 - 29 sierpnia PIK nieczynny

Informujemy, iż okresie od 18 do 29 sierpnia 2014r. Punkt Interwencji Kryzysowej będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. 

Osoby chcące skorzystać z wsparcia specjalistów Punktu Interwencji Kryzysowej od 1 września 2014 r. zapraszamy w następujących dniach i godzinach:

wtorek, czwartek  10.00 - 17.00

środa 11.00 - 18.00.

 

14.08.2014

więcej...

 

WAŻNE! ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE I PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przypomina, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu i przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

01.08.2014

więcej...

 

KOMUNIKAT

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

17.06.2014

więcej...

 

Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

17.06.2014

więcej...

 

Wybrano Wykonawcę indywidualnego wsparcia psychologicznego w projekcie "Kierunek-Praca!"

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonało wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego
wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Kierunek -Praca!".
Szczegółowe informacje znajdują się w Protokole poniżej:

Protokół dokonania wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego

13.06.2014

więcej...

 

Wybrano Wykonawcę indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego w projekcie "Kierunek-Praca!"

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż dokonało wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego
wsparcia doradcy zawodowego dla uczestników projektu „Kierunek - Praca!".
Szczegółowe informacje znajdują się w Protokole poniżej:

Protokół dokonania wyboru oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego

13.06.2014

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w dniu 5 czerwca 2014 r. o godzinie 16.00 odbędzie się w siedzibie Centrum (sala nr 12) grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Podczas tego spotkania, reprezentantki jednej z firm kosmetycznych przeprowadzą warsztaty dotyczące dbania o wygląd zewnętrzny. Przybyłych gości czeka również mała niespodzianka. Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego.

30.05.2014

więcej...

 

Dzień otwarty w ZUS

W dniu 21 maja 2014 roku we wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju odbył się Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprosił przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Polski Związek Niewidomych.

21.05.2014

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl