Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Rozpoczął się nabór wniosków do X Jubileuszowej Edycji Konkursu im. Matki Teresy z Kalkuty

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do X Jubileuszowej Edycji Konkursu Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty.

Medal im. Matki Teresy z Kalkuty jest nagrodą przyznawaną w kategoriach: osoba fizyczna i  organizacja pozarządowa z terenu Powiatu Kościerskiego oraz osoba fizyczna i organizacja pozarządowa z terenu Województwa Pomorskiego za wyróżniające się działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem X Jubileuszowej Edycji konkursu jest uhonorowanie wieloletnich, wyróżniających się inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych przede wszystkim z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich.

Wnioski w poszczególnych kategoriach można składać w terminie od 17.12.2012r. do 15.01.2013r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4,
83-400 Kościerzyna z dopiskiem „X Edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty” (decyduje data wpływu do sekretariatu).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 686-50-05.

 Regulamin przyznania Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty z okazji Jubileuszu X-lecia

 Wniosek w kategorii OSOBA FIZYCZNA z Powiatu Kościerskiego

Wniosek w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA z Powiatu Kościerskiego

Wniosek w kategorii OSOBA FIZYCZNA z Województwa Pomorskiego

Wniosek w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA z Województwa Pomorskiego

17.12.2012

więcej...

 

"Świadome Rodzicielstwo Zastępcze" - wsparcie potencjału rodzin zastępczych

W miesiącu październiku 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie rozpoczęło realizację cyklu szkoleń w ramach projektu pn.: "Świadome Rodzicielstwo Zastępcze" - wsparcie potencjału rodzin zastępczych. Szkolenia realizowane są w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego".

20.11.2012

więcej...

 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Dnia 10.12.2012 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakończy się szkolenie dla pięciu rodzin, które zadeklarowały chęć zostania rodziną zastępczą. Zajęcia prowadzone są przez trenerów Ośrodka Adopcyjno Fundacji „Dla Rodziny”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizował szkolenie na terenie Centrum, co ułatwiło rodzinom dostęp do szkolenia Biorące udział w zajęciach rodziny miały okazję pogłębienia swoich umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, które umożliwią im w dalszym procesie prawidłowe sprawowanie pieczy nad powierzonymi im dziećmi.

20.11.2012

więcej...

 

Informacja o grupie wsparcia rodzin zastępczych

Dnia 05 listopada  2012r. o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Tematem spotkania była praca z rodzicami biologicznymi dzieci powierzonych w pieczę zastępczą, których problemem jest uzależnienie od alkoholu. W spotkaniu prowadzonym przez psychologa p. Krystynę Bławat - Bronk uczestniczyło 14 rodziców zastępczych z terenu powiatu kościerskiego.
Następne spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2012r. o godzinie 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Tematem spotkania będzie wypalenie zawodowe. Wszystkich rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

06.11.2012

więcej...

 

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

Dnia 18 października  2012 r. o godz. 16.00 w siedzibie Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych skupionych wokół Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), posiadającej kompleksowy, profesjonalny i skuteczny program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Celem spotkania było zaprezentowanie działań Fundacji Aktywnej Rehabilitacji jakie mają miejsce na terenie powiatu kościerskiego oraz zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych.

O dalszej współpracy i spotkaniach tematycznych związanych z aktywną rehabilitacją z udziałem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będziemy wszystkich zainteresowanych informować na naszej stronie. 

23.10.2012

więcej...

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków na zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wnioski na powyższe działania można składać do 30 listopada 2012 r.

Wniosek jest dostępny na stronie www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce pliki do pobrania.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 681 52 69

16.10.2012

więcej...

 

BARWY JESIENI

Z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 1 października 2012r. w Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie odbyło się spotkanie pn: „Barwy Jesieni”. Na zaproszenie organizatorów: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie licznie odpowiedzieli goście honorowi, czyli „osoby urodzone wcześniej” – jak określiła siebie oraz swoich kolegów i koleżanki p. Elżbieta Brzezińska, Przewodnicząca Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu, a także p. Krystyna Dominiczak – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, włodarze Miasta Kościerzyna i Powiatu Kościerskiego, Dyrektorzy DPS w Cisewiu i Sopocie.

09.10.2012

więcej...

 

Piknik charytatywny na rzecz Łukasza

W minioną niedzielę, tj. 23 września 2012 r. odbył się piknik charytatywny na rzecz Łukasza Reglińskiego, który w wyniku wypadku drogowego znalazł się w stanie śpiączki mózgowej. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z Fundacji CREDO  z Gdańska zostaną przeznaczone na dalsze leczenie i rehabilitację Łukasza.

25.09.2012

więcej...

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że Powiat Kościerski przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w programie o zgłaszanie się do tutejszego Centrum, przy ul. Krasickiego 4, parter, pokój 11 w celu pobrania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach interesujących Państwa obszarów wsparcia.

 

31.08.2012

więcej...

 

Imprezy Integracyjne pt. "Gwiazdy Dzieciom" za nami

Za nami weekend pełen wrażeń i atrakcji pod hasłem „Gwiazdy Dzieciom”. W Ośrodku Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Stawiskach w sobotę odbył się Ogólnopolski Integracyjny Festiwal a w niedzielę VIII Wielki Integracyjny Piknik. Obie imprezy zostały zorganizowane przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko.
Od wielu lat pracownicy i wolontariusze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie aktywnie uczestniczą w organizowanych przez SOS imprezach, także po raz kolejny byli z nami członkowie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy”.

17.07.2012

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 50 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl