Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny już, organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W Kościerzynie Tydzień ten potrwa od 25 lutego do 1 marca 2013r. Koordynatorami tej akcji w powiecie kościerskim są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

21.02.2013

więcej...

 

Medale w X Jubileuszowej Edycji konkursu im. Matki Teresy z Kalkuty rozdane

Medale im. Matki Teresy z Kalkuty.

X jubileuszowa edycja medalu im. Matki Teresy z Kalkuty za nami. Rozdano cztery medale w czterech kategoriach, tj.:

Osoba Fizyczna z Województwa Pomorskiego:
Józef Borowicz z Żukowa

Organizacja Pozarządowa z Województwa Pomorskiego:
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Sierakowicach

Osoba Fizyczna z Powiatu Kościerskiego:
Maria Bal z Karsina

Organizacja Pozarządowa z Powiatu Kościerskiego
Fundacja „Sprawni Inaczej” oddział w Kościerzynie.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, którzy ją pomagali przygotować i spowodowali, że było nas tak dużo w tym dniu na Sali Sokolnia w Kościerzynie.

Szczególne podziękowanie dla:
Środowiskowego Domu Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie” z Kościerzyny i Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” ze Stawisk prowadzonych przez Gdańską Fundację Dobroczynności, Środowiskowego Domu Samopomocy z Lubieszyna i Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kościerzyny prowadzonego przez Fundację „Sprawni Inaczej” oddz. Kościerzyna, Środowiskowego Domu Samopomocy z Trzebunia, Środowiskowego Domu Samopomocy z Wiela, Domu Pomocy Społecznej z Cisewia, Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Sierakowicach,
za współorganizację, za gotowość do współpracy, za podjęcie wysiłku przy organizacji swoich wystaw gdzie prezentowaliście swój dorobek związany z terapią zajęciową –

dziękujemy.

13.02.2013

więcej...

 

Spotkanie z doradcą Prezydenta RP Henrykiem Wujcem

Dnia 11 stycznia 2013 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie gościł doradca prezydenta RP Henryk Wujec. Tematem przewodnim spotkania był rozwój  ekonomii społecznej w Polsce i możliwości jej rozwoju w Powiecie Kościerskim. Henryk Wujec jako Przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej i zastępca Przewodniczącego powołanego przez Premiera Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przedstawił  dobre praktyki  i zamierzenia systemowe w zakresie ekonomii społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta kościerski Piotr Lizakowski, burmistrz Kościerzyny Zdzisław Czucha, dyrektor Centrum Sylwia Diedrich, przedstawiciel Kartuskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Tadeusz Podymiak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego: Michał Gurowski i Ewa Filipska z Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Katarzyna Knopik Kaszubski Instytut Rozwoju oraz Magdalena Plutowska.

Podczas dyskusji, która wywiązała się po wypowiedzi  znamienitego gościa szukano możliwości rozwoju ekonomii społecznej, przede wszystkim tworzenia przedsiębiorstw społecznych w naszym powiecie, miedzy innymi w powiązaniu z pieczą zastępczą. Padały różne sugestie i pomysły oraz możliwości ich realizacji. Należy mieć nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje dyskusję w naszym powiecie na tematy społeczne, zainteresuje tematem powstawania przedsiębiorstw społecznych.

14.01.2013

więcej...

 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
planuje przeprowadzić kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Funkcja rodziny zastępczej jest bardzo odpowiedzialna.

Szukamy kandydatów, którzy mogą zaoferować dziecku dużo miłości, ciepła, zrozumienia, bezpieczny dach nad głową.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do 29.03.2013 r.
w siedzibie Centrum przy ul. Krasickiego 4.

Szkolenie jest bezpłatne, rozpocznie się po zebraniu grupy szkoleniowej.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Pieczy Zastępczej i pod nr telefonu
58 681-54-03
Serdecznie zapraszamy!!!

11.01.2013

więcej...

 

Uwaga

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnił na swojej stronie internetowej www.pfron.org.pl wersję elektroniczną kwartalnika „Niepełnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

09.01.2013

więcej...

 

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udział w projekcie "Równi na rynku pracy"

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje, iż rozpoczął realizację projektu
 „Równi na rynku pracy”
w ramach Działania 7.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

W ramach projektu przewidziano następujące działania:
- Indywidualny Plan Działania,
- Wsparcie psychologiczne,
- Indywidualne szkolenia zawodowe,
- Staże.

Wypełniony Kwestionariusz rekrutacyjny należy złożyć w terminie od 7 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 osobiście u doradców zawodowych – pokój nr 2 (parter) Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1. Kwestionariusze można również nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres PUP w Kościerzynie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia/skrócenia terminu naboru Formularzy rekrutacyjnych.

Równi na rynku pracy

08.01.2013

więcej...

 

Bal Karnawałowy

Dnia 5 stycznia 2013 roku w Sali Wiejskiej w Kaliskach Kościerskich odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci i opiekunów z rodzin zastępczych. Zabawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy". Konkursy, tańce i zabawy dla uczestników balu zostały przygotowane i przeprowadzone przez panie z "Bajlandii".

Dzieci i członkowie Stowarzyszenia "Dolina Tęczy" składają szczególne podziekowania Wójtowi Gminy oraz Pani Sołtys Kalisk za udostępnienie sali.

07.01.2013

więcej...

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. e-BIFRON. Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem www.ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl. Wydane do tej pory numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów zróżnicowanych pod względem tematycznym.
Zawarto w nich m.in.:
1. Praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON – „ABC osoby niepełnosprawnej”.
2. Podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych – „ABC rynku pracy”.
3. Zasady tworzenia tekstów łatwych w czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi – niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców – „PFRON łatwy w czytaniu”.
Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.

07.01.2013

więcej...

 

Kiermasz świąteczny

Dnia 6.12.2012r. na Rynku w Kościerzynie odbył się Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Kościerskie Centrum Informacji. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy" wystawiło ozdoby świąteczne, które były wykonane przez dzieci ze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie składa podziękowania darczyńcom oraz mieszkańcom powiatu kościerskiego za okazaną hojność.

02.01.2013

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 49 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl