Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kościerzynie otwarte!

11 kwietnia 2013 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło swoją działalność Centrum Organizacji Pozarządowych. Powstało ono z inicjatywy  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i ma służyć organizacjom pozarządowym z powiatu kościerskiego w zakresie:

 

A. Doradztwa ( formalno- prawnego i specjalistycznego),
B. Szkoleniowym  (księgowość w ngo, budowanie zespołu, współpraca z samorządem i inne w zależności od potrzeb),
C. Objęcia wsparciem księgowym 3 organizacji pozarządowych z powiatu kościerskiego,
D. Integracji  organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego.

Wszystkie wymienione działania są świadczone bezpłatnie dla członków ngo.

15.04.2013

więcej...

 

Spotkanie rodzin zastępczych

W dniu 8 kwietnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Uczestniczyło w niej 12 osób. Zaproszonym gościem była Pani Krystyna Cybulska - Kierownik Zespołu Kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich, która podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem. Uczestnicy zdobyli cenne informacje dotyczące praw i obowiązków rodzin zastępczych, zwłaszcza w zakresie kontaktów z biologiczną rodziną dziecka przyjętego w opiekę.

09.04.2013

więcej...

 

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych

Dnia 11 kwietnia 2013 roku o godzinie 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych. Po uroczystym otwarciu  odbędą się konsultacje społeczne. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na uroczystość.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 05 kwietnia pod numerem telefonu 604 932 142.

Zaproszenie

03.04.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 8 kwietnia o godzinie 16 w sali 12 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem spotkania będą prawa i obowiązki rodzin zastępczych, zwłaszcza w kontekście utrzymywania kontaktu z biologiczną rodziną dziecka przyjętego pod opoiekę. Zaproszonym gościem będzie Pani Krystyna Cybulska - Kierownik Zepołu Kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich.

10.01.2008

więcej...

 

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25.02-1.03.2013r.

Koniec lutego minął pod hasłem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Oprócz wzmożonych dyżurów specjalistów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w koalicji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościerzynie zorganizowało dość niecodzienną kampanię. W różnych miejscach Kościerzyny można było zaobserwować niebieskie postacie, które promowały w/w Tydzień.  Każda z postaci symbolizowała prawdziwą historię anonimowej osoby. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na momenty trudne – kryzysowe, które przytrafiają się w życiu każdego człowieka i tym samym wskazać miejsca do jakich można się zwrócić o pomoc.

21.03.2013

więcej...

 

UWAGA!!! Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ostatnie dni składania wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
planuje przeprowadzić kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Funkcja rodziny zastępczej jest bardzo odpowiedzialna.
Szukamy kandydatów, którzy mogą zaoferować dziecku dużo miłości, ciepła, zrozumienia, bezpieczny dach nad głową.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do 29.03.2013 r.
w siedzibie Centrum przy ul. Krasickiego 4.

Szkolenie jest bezpłatne, rozpocznie się po zebraniu grupy szkoleniowej.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Pieczy Zastępczej i pod nr telefonu
58 681-54-03

Serdecznie zapraszamy!!!

20.03.2013

więcej...

 

Wyniki Komisji rozpatrującej wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie: SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2013

Dnia 11 marca 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ogółnopolskim.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków, biorąc pod uwagę posiadanie wkładu własnego lub możliwość pozyskania z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, konieczność zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania oraz potencjalne efekty przyznanego dofinansowania.

Przedstwione przez organizacje wnioskowane kwoty dofinansowania ze środków PFRON oraz podział środków przez komisję rozpatrującą wnioski, stanowi złącznik nr 1.

Załącznik nr 1

12.03.2013

więcej...

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku Rada Powiatu Kościerskiego podjęła uchwałę w sprawie planu zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.
Poniżej zamieszczamy ww. uchwałę

Uchwała Nr XXXIII/4/2013 Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie ustalenia planu zadań na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

04.03.2013

więcej...

 

UWAGA - zmiany w pilotażowym programie "Aktywny Samorząd" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w roku 2013 ulegają zmianie warunki realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia, które będą realizowane w 2013 roku: 
1. Moduły, obszary i zadania programu
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.
Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.
Szczegółowe informacje o realizacji programu zostaną podane po podpisaniu umowy z PFRON. Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze strony internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce - Programy i zadania PFRON – Programy obecnie realizowane, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje co do warunków udziału w programie.

01.03.2013

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 48 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl