Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Konkurs „Zielnik dla panny Zelno”

Gdańska Fundacja Dobroczynności zaprasza do udziału w konkursie na zielnik, w trzech kategoriach wiekowych:
  •  dla uczniów szkół podstawowych
  •  dla uczniów gimnazjów
  •  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Ocenie podlega :
• poprawność zbioru (kompletność: w przypadku małych gatunków jednorocznych - całe rośliny, byliny - dopuszczony brak korzenia, w przypadku dużych okazów - właściwy wybór części rośliny),
• staranność (dbałość o rozłożenie pędów, liści, kwiatów, by w miarę możliwości nie były pozaginane i nie zasłaniały się wzajemnie) i jakość zasuszenia,
• poprawność oznaczenia gatunku,
• etykieta zielnikowa (czytelność, obecność podstawowych danych, dokładność opisu)
• estetyka wykonania arkusza zielnikowego,
• przestrzeganie prawa (prace z gatunkami chronionymi/z parków narodowych itp. - będą dyskwalifikowane).

Termin nadsyłania prac konkursowych – zielników - upływa z dniem 30 czerwca 2012 roku do siedziby Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Gdańsku,  ul. Wita Stwosza 73, pok. 111 lub Kościerskiego Centrum Wolontariatu, ul. Stolarska 9 w Kościerzynie. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2012 r.
Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.wolontariat.gdanskafundacja.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kościerzyna

Informacji o konkursach udziela Elżbieta Turzyńska, Koordynator Kościerskiego Centrum Wolontariatu prowadzonego przez Gdańską Fundację Dobroczynności, pod numerem telefonu: 509-170-998 oraz pod adresem e-mail: w.oko@o2.pl.

15.05.2012

więcej...

 

Światowy Dzień Zdrowia

24 kwietnia 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ponownie włączyło się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. Tegorocznej akcji, zorganizowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, towarzyszyło hasło: „Starzenie się i zdrowie”.  

25.04.2012

więcej...

 

Wyniki Komisji rozpatrującej wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie: SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012

Dnia 11 kwietnia 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ogółnopolskim.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków, biorąc pod uwagę posiadanie wkładu własnego lub możliwość pozyskania z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, konieczność zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania oraz potencjalne efekty przyznanego dofinansowania.

Przedstwione przez organizacje wnioskowane kwoty dofinansowania ze środków PFRON oraz podział środków przez komisję rozpatrującą wwnioski, stanowi złącznik nr 1.

Załącznik nr 1

 

12.04.2012

więcej...

 

Kiermasz Wielkanocny

23 marca 2012r. na kościerskim rynku odbył się kiermasz wielkanocny.  W tym roku po raz pierwszy uczestniczyło w nim Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy” z Kościerzyny.  Jego członkowie zaprezentowali ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu kościerskiego. Prace spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż wszystkie znalazły odbiorców.

27.03.2012

więcej...

 

Oferty pracy

Firma  IMPEL  CLEANING  Sp. z o.o. zatrudni:

1) BRYGADZISTĘ EKIPY SPRZĄTAJĄCEJ

Liczba miejsc pracy – 1

Praca  polega  na  zarządzaniu ekipą sprzątającą w terenie (Kościerzyna, Chojnice, Starogard Gdański).

Wymagania:
a. własny samochód + prawo jazdy kat B.
b. osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności-umiarkowany lub znaczny
 

2) Pracowników porządkowych na terenie wewnętrznym

Liczba miejsc pracy – 7

Praca  polega  na  wykonywaniu  usług  porządkowo-czystościowych  w miejscowości KOŚCIERZYNA (TESCO).

Praca w godz. 06.00 – 14.00, 14.00 – 22.00, 22.00 - 06.00

Jako Zakład Pracy Chronionej zatrudniamy osoby niepełnosprawne.

Wszelkich  informacji  udzielamy  pod  numerami  telefonów:

(058)662-79-34,   510 011 835  W GODZ . 8.00-15.00 (PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK).

13.03.2012

więcej...

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór do projektu systemowego pn. Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór do udziału w V edycji projektu systemowego pn.: "Mój potencjał - moja szansa na samodzielne życie" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób usamodzielnianych i niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kościerskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, a następnie o złożenie kompletu dokumentów od 22 lutego do 05 marca 2011 roku w sekretariacie (pok. 18, I piętro).

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu tel. (58) 686-50-05 wew. 25

Plakat naboru do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

Formularz zgłoszeniowy o udział w projekcie systemowym

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym

Oświadczenie o miejscy zamieszkania na terenie powiatu kościerskiego

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku

Formularz PEFS

Karta oceny formalnej formularza zgłoszeniowego

22.02.2012

więcej...

 

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Wszystkie osoby, które czują się pokrzywdzone, doznały bądź doznają  przemocy, w dniach 20.02-24.02.2012r. od godziny 15 do 18, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4  w  Kościerzynie będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i wsparcia specjalistów: radców prawnych, kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów.

16.02.2012

więcej...

 

Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Punkt Interwencji Kryzysowej 24 stycznia 2012 r. zorganizowało szkolenie dotyczące procedury Niebieskiej Karty oraz pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych. Na ofertę szkolenia - które poprowadził Krzysztof Sarzała,  Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku - licznie odpowiedzieli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej z terenu powiatu kościerskiego.

01.02.2012

więcej...

 

Dzień Wolontariatu

5 grudnia obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POMOCY CIERPIĄCYM – DZIEŃ WOLONTARIUSZA. Z tej okazji Kościerskie Centrum Wolontariatu, prowadzone przez Gdańską Fundację Dobroczynności zorganizowało imprezę integracyjną pn. ,,OTWÓRZ SIĘ NA INNYCH” w Hali Sportowej ,,Sokolnia” w Kościerzynie. Przedsięwzięcie zorganizowano po raz pierwszy, z zamiarem kontynuowania inicjatywy w grudniu w latach następnych.

14.12.2011

więcej...

 

Spotkanie Mikołajkowe Rodzin Zastępczych

Dnia 6 grudnia 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie po raz kolejny zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla rodzin zastępczych. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku liczba przybyłych gości nie zawiodła.

09.12.2011

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 48 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl