Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że Powiat Kościerski przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w programie o zgłaszanie się do tutejszego Centrum, przy ul. Krasickiego 4, parter, pokój 11 w celu pobrania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach interesujących Państwa obszarów wsparcia.

 

31.08.2012

więcej...

 

Imprezy Integracyjne pt. "Gwiazdy Dzieciom" za nami

Za nami weekend pełen wrażeń i atrakcji pod hasłem „Gwiazdy Dzieciom”. W Ośrodku Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Stawiskach w sobotę odbył się Ogólnopolski Integracyjny Festiwal a w niedzielę VIII Wielki Integracyjny Piknik. Obie imprezy zostały zorganizowane przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko.
Od wielu lat pracownicy i wolontariusze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie aktywnie uczestniczą w organizowanych przez SOS imprezach, także po raz kolejny byli z nami członkowie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy”.

17.07.2012

więcej...

 

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Za nami Piknik z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, którego organizatorami byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Dolina Tęczy” – Piknik odbył się w minioną sobotę tj. 30 czerwca.

02.07.2012

więcej...

 

Komunikat dla osób niepełnosprawnych o przystąpieniu do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie uprzejmie informuje, że Powiat Kościerski przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany, ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

27.06.2012

więcej...

 

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka

Przełom maja i czerwca to czas dni zwracających szczególną uwagę na dzieci.  30 maja obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, natomiast 1 czerwca Dzień Dziecka. Z tej okazji 3 czerwca 2012 dla grupy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Kościerskiego zorganizowany został wyjazd na piknik do miejscowości Osiek. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych ,,Dolina Tęczy” w Kościerzynie.

06.06.2012

więcej...

 

Dzieci z rodzin zastępczych w Akademii Muzycznej

W dniu 01.06.2012r. z okazji Dnia Dziecka  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zapewniło rodzinom zastępczym wyjazd na koncert  w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka pod hasłem ,, Kiedy śmieje się dziecko  - śmieje się cały świat”  do Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

05.06.2012

więcej...

 

Dzień Otwarty w ZUS

W dniu 30 maja 2012 roku we wszystkich placówkach  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju odbył się Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprosił przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA” – SONI. Podczas spotkania można było uzyskać informację o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rehabilitacją zawodową i społeczną, aktywizacją zawodową, czy przepisami regulującymi świadczenia emerytalno - rentowe.

 

 

 

 

01.06.2012

więcej...

 

Konkurs plastyczny dla artystów amatorów „IMPRESJE KASZUBSKIE”

Gdańska Fundacja Dobroczynności zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla artystów amatorów „IMPRESJE KASZUBSKIE”. Celem Konkurs jest promocja regionu, kultury kaszubskiej oraz języka kaszubskiego, również poza granicami Polski.
Zachęcamy do wykonania prac plastycznych w dowolnej technice, np. , np. fotografia, grafika, grafika komputerowa, rysunek, szkic, obraz, plakat, a także prace przestrzenne
z wykorzystaniem różnych materiałów (masa solna, gips, drewno, papier, słoma, tkanina, wiklina, wosk, metaloplastyka, szkło, itp.) oddającej ideę Konkursu,

Autor najlepszej pracy otrzyma Nagrodę Grand Prix. Jury przyzna również wyróżnienia
i dyplomy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez partnerów konkursu. Najlepsze prace zostaną zamieszczone, w formie fotografii, w kalendarzu na rok 2013 (trójjęzyczny – polski, kaszubski, angielski).
Nadesłane prace zostaną również zamieszczone, w formie fotograficznego zapisu,
na planszach wystawowych, które prezentować będziemy podczas happeningów między innymi w Gdańsku, Stawiskach k/ Kościerzyny, Sztokholmie (Szwecja), Grodnie (Białoruś).

Prace należy dostarczyć do dnia 15 czerwca 2012 r. do siedziby Gdańskiej Fundacji Dobroczynności w Gdańsku,  ul. Wita Stwosza 73, pok. 111 lub Kościerskiego Centrum Wolontariatu, ul. Stolarska 9 w Kościerzynie.

Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.gdanskafundacja.pl
Partnerami konkursu są: Fundacja Centrum Solidarności, Kosycarz Foto Press KFP, Zjednoczenie Społeczne „Związek Polaków na Białorusi”, Niezależny Hufiec  Harcerstwa Polskiego „LS-Kaszuby” .                       
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Gdańska.

15.05.2012

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 47 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl