Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Dzień otwarty w ZUS

W dniu 29 maja 2013 roku we wszystkich placówkach  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju odbył się Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Inspektorat ZUS w Kościerzynie zaprosił przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania można było uzyskać informację o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, rehabilitacją zawodową i społeczną, aktywizacją zawodową, czy przepisami regulującymi świadczenia emerytalno - rentowe. Inspektorat ZUS w Kościerzynie poinformował również możliwości założenia indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych. PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS. Przykłady spraw, które można samodzielnie załatwić przez PUE:

Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski,

Płatnik składek może sprawdzić dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych),

Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, zarezerwować wizytę w ZUS, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA.

03.06.2013

więcej...

 

Zaczarowany Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zorganizowało wyjazd dla dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami do Osieka, gdzie na dzieci czekała moc atrakcji. Piknik pod hasłem „Zaczarowany Dzień Dziecka”, odbył się w malowniczych plenerach Centrum Rehabilitacyjno - Rekreacyjnego „Dobry Brat” nad jeziorem Kałębie. Imprezę uświetnił udział: zespołu Feel, teatru Qfer, Interaktywnego Centrum Edukacji EduFun, Samer Band'u, Pauliny Świeczkowskiej.Wsazystkim uczestnikom dopisywała barzdo dobry humor.

Kryteriami decydującymi o  wyborze grupy rodzin zastępczych, które miały możliwość uczestnictwa w pikniku było posiadanie przez dziecko przebywające w rodzinie zastępczej orzeczenia o niepełnosprawności.

03.06.2013

więcej...

 

Komunikat PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskał dodatkowe środki finansowe w kwocie 600.000,00 zł na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się” w 2013 r.
Wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego należy składać w Oddziałach PFRON właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wzory wniosków o dofinansowanie określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012 r., poz. 687).
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl

31.05.2013

więcej...

 

Zaproszenie na Rajd z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

25 maja 2013 r. w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie odbędzie się Rajd z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastepczego "Dolina Tęczy" oraz Klub Rowerowy "Promyk" zapraszają wszystkie zainteresowane rodziny zastępcze do udziału w rajdzie rowerowo-pieszym:

godz. 1400  zbiórka rodzin zastępczych jadących rowerami - miejsce spotkania Pomnik Józefa Wybickiego w Kościerzynie,

godz. 1400 zbiórka rodzin zastępczych idących pieszo - miejsce spotkania parking AQUA Centrum w Kościerzynie.

Planowane rozpoczęcie imprezy w Garczynie ok. godz. 1600.

Organizatorzy przewidzieli atrakcje w postaci rowerowego toru przeszkód oraz konkurs wiedzy turystyczno-krajoznawczej o Powiecie Kościerskim. Przewidziane zostały także nagrody.

23.05.2013

więcej...

 

22-24 maja PIK nieczynny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie infromuje, iż w dniach 22 - 24 maja Punkt Interwencji Kryzysowej będzie nieczynny. W tym czasie zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 784-135-009. Za utrudnienia przepraszamy. 

21.05.2013

więcej...

 

Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Informujemy, iż spotkanie grupy wsparcia w miesiącu maju odbędzie się w dniu 13 maja 2013r. wyjątkowo o godz. 15.00.

Zaproszonym gościem będzie pan Witold Bruski - doświadczony psycholog i trener. Tematem spotkania będzie rozwiązywanie konfliktów rodzinnych poprzez mediacje. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

02.05.2013

więcej...

 

Spotkanie edukacyjne z radcą prawnym – 20 maja 2013r. godz. 16.00

Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć fachowej porady w temacie alimentów Dowiesz się jak napisać pozew o alimenty lub ich podwyższenie, komu one przysługują oraz jakie dokumenty będą Ci potrzebne. 

29.04.2013

więcej...

 

Spotkanie dla rodzin zastępczych

W dniu 29 kwietnia, w sali nr 12 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Dolina Tęczy". Tematem przewodnim spotkania będą przygotowania do obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 25 maja 2013. Z tej okazji Stowarzyszenie planuje zorganizowanie rajdu pieszo-rowerowego.

Na spotkanie organizacyjne zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

25.04.2013

więcej...

 

Ważne ogłoszenie Centrum Organizacji Pozarządowych

W związku z poważną chorobą szkoleniowca zapowiadane szkolenie z zakresu księgowości  w dniu  20 kwietnia  zostało przełożone na dzień 27 kwietnia 2013 roku w godz.10:00- 14:00 w siedzibie PCPR w Kościerzynie ( jest zastępczyni- równie kompetentna).

Bardzo przepraszamy organizacje pozarządowe za zmianę terminu.

Telefon do kontaktu 604932142.

17.04.2013

więcej...

 

Spotkanie w sprawie procedur

W dniu 15 kwietnia 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie mające na celu opracowanie procedur dotyczących odbioru dzieci z rodzin biologicznych. Zespół opracowujący procedury składał się z pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu kościerskiego,przedstawicieli policji i szpitala w Kościerzynie oraz kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Kartuzach, z siedzibą w Kościerzynie. Opracowano wersję roboczą procedur, która zostanie dopracowana i zatwierdzona w trakcie kolejnego spotkania zespołu. 

16.04.2013

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 47 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl