Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Ważne ogłoszenie Centrum Organizacji Pozarządowych

W związku z poważną chorobą szkoleniowca zapowiadane szkolenie z zakresu księgowości  w dniu  20 kwietnia  zostało przełożone na dzień 27 kwietnia 2013 roku w godz.10:00- 14:00 w siedzibie PCPR w Kościerzynie ( jest zastępczyni- równie kompetentna).

Bardzo przepraszamy organizacje pozarządowe za zmianę terminu.

Telefon do kontaktu 604932142.

17.04.2013

więcej...

 

Spotkanie w sprawie procedur

W dniu 15 kwietnia 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie mające na celu opracowanie procedur dotyczących odbioru dzieci z rodzin biologicznych. Zespół opracowujący procedury składał się z pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu kościerskiego,przedstawicieli policji i szpitala w Kościerzynie oraz kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Kartuzach, z siedzibą w Kościerzynie. Opracowano wersję roboczą procedur, która zostanie dopracowana i zatwierdzona w trakcie kolejnego spotkania zespołu. 

16.04.2013

więcej...

 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kościerzynie otwarte!

11 kwietnia 2013 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło swoją działalność Centrum Organizacji Pozarządowych. Powstało ono z inicjatywy  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i ma służyć organizacjom pozarządowym z powiatu kościerskiego w zakresie:

 

A. Doradztwa ( formalno- prawnego i specjalistycznego),
B. Szkoleniowym  (księgowość w ngo, budowanie zespołu, współpraca z samorządem i inne w zależności od potrzeb),
C. Objęcia wsparciem księgowym 3 organizacji pozarządowych z powiatu kościerskiego,
D. Integracji  organizacji pozarządowych powiatu kościerskiego.

Wszystkie wymienione działania są świadczone bezpłatnie dla członków ngo.

15.04.2013

więcej...

 

Spotkanie rodzin zastępczych

W dniu 8 kwietnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyła się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Uczestniczyło w niej 12 osób. Zaproszonym gościem była Pani Krystyna Cybulska - Kierownik Zespołu Kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich, która podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem. Uczestnicy zdobyli cenne informacje dotyczące praw i obowiązków rodzin zastępczych, zwłaszcza w zakresie kontaktów z biologiczną rodziną dziecka przyjętego w opiekę.

09.04.2013

więcej...

 

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych

Dnia 11 kwietnia 2013 roku o godzinie 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych. Po uroczystym otwarciu  odbędą się konsultacje społeczne. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na uroczystość.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 05 kwietnia pod numerem telefonu 604 932 142.

Zaproszenie

03.04.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 8 kwietnia o godzinie 16 w sali 12 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbędzie się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem spotkania będą prawa i obowiązki rodzin zastępczych, zwłaszcza w kontekście utrzymywania kontaktu z biologiczną rodziną dziecka przyjętego pod opoiekę. Zaproszonym gościem będzie Pani Krystyna Cybulska - Kierownik Zepołu Kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich.

10.01.2008

więcej...

 

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25.02-1.03.2013r.

Koniec lutego minął pod hasłem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Oprócz wzmożonych dyżurów specjalistów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w koalicji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościerzynie zorganizowało dość niecodzienną kampanię. W różnych miejscach Kościerzyny można było zaobserwować niebieskie postacie, które promowały w/w Tydzień.  Każda z postaci symbolizowała prawdziwą historię anonimowej osoby. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na momenty trudne – kryzysowe, które przytrafiają się w życiu każdego człowieka i tym samym wskazać miejsca do jakich można się zwrócić o pomoc.

21.03.2013

więcej...

 

UWAGA!!! Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Ostatnie dni składania wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
planuje przeprowadzić kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Funkcja rodziny zastępczej jest bardzo odpowiedzialna.
Szukamy kandydatów, którzy mogą zaoferować dziecku dużo miłości, ciepła, zrozumienia, bezpieczny dach nad głową.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do 29.03.2013 r.
w siedzibie Centrum przy ul. Krasickiego 4.

Szkolenie jest bezpłatne, rozpocznie się po zebraniu grupy szkoleniowej.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Pieczy Zastępczej i pod nr telefonu
58 681-54-03

Serdecznie zapraszamy!!!

20.03.2013

więcej...

 

Wyniki Komisji rozpatrującej wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie: SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2013

Dnia 11 marca 2013 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez o zasięgu ogółnopolskim.

Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków, biorąc pod uwagę posiadanie wkładu własnego lub możliwość pozyskania z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, konieczność zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i lokalowych niezbędnych do realizacji zadania oraz potencjalne efekty przyznanego dofinansowania.

Przedstwione przez organizacje wnioskowane kwoty dofinansowania ze środków PFRON oraz podział środków przez komisję rozpatrującą wnioski, stanowi złącznik nr 1.

Załącznik nr 1

12.03.2013

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 44 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl