Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór na studia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego uruchomiony został projekt „Kształcenie Kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochronie środowiska (Inno-AgroChemOŚ)”, mający na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i przyrodniczych na polskim rynku pracy. W ramach projektu realizowane są kierunki zamawiane Chemia i Ochrona Środowiska.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkól ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski, a w szczególności do osób niepełnosprawnych. Kandydaci będą mogli skorzystać z miesięcznych 1000- złotowych stypendiów  przez cały okres trwania studiów dla najlepszych studentów, płatnych staży krajowych i zagranicznych oraz bezpłatnych specjalistycznych kursów zawodowych, podnoszących kwalifikacje oraz wartość na rynku pracy.

Dla osób niepełnosprawnych organizowane będą dodatkowe zajęcia i obozy rehabilitacyjne  oraz indywidualne kursy wyrównawcze. Nowoczesne budynki i pracownie są odpowiednio dostosowane, aby ułatwić poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto sale wykładowe wyposażone są w specjalistyczny sprzęt umożliwiający uczestnictwo w zajęciach osobom niedosłyszącym. Każdy niepełnosprawny student będzie mógł liczyć na wsparcie i pomoc u powołanej do tego jednostki.

Osoby niepełnosprawne posiadają pierwszeństwo podczas rekrutacji na kierunki zamawiane (Chemia i Ochrona środowiska). Cały czas prowadzona jest rekrutacja na ww. kierunki, dodatkowy nabór dla kandydatów  którzy nie dostali się na inne studia planuje się przeprowadzić we wrześniu.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Projektu
ul. Wita Stwosza 63                         
80-952 Gdańsk
pok. F118
e-mail: kz2013@chem.ug.edu.pl  

Kierownik Projektu - dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG
tel. 58 523 53 69
www.iaco.chem.univ.gda.pl

Projekt „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś)” jest współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

04.09.2013

więcej...

 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w dniu 2 września o godzinie 15.30 w siedzibie Centrum, sala nr 12 rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Cykl spotkań będzie prowadzony przez trenerów Ośrodka Adopcyjnego Fundacji "Dla Rodziny"   w Gdańsku.

30.08.2013

więcej...

 

Zmiany w godzinach funkcjonowania PIK-u

W związku z trwającym sezonem urlopowym oraz wyjazdami pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej na szkolenia przedstawiamy zmienione godziny funkcjonowania PIK-u w okresie od 19.08 do 06.09.

16.08 (piątek)            8.00 - 15.00

19.08 (poniedziałek)  8.00 - 18.00

20.08 (wtorek)           8.00 - 18.00

21.08 (środa)            15.00 - 18.00

22.08 (czwartek)        nieczynny

23.08 (piątek)            8.00 - 18.00

26.08 (poniedziałek)  8.00 - 18.00

27.08 (wtorek)           8.00 - 18.00

28.08 (środa)             15.00 - 18.00

29.08 (czwartek)        nieczynny

30.08 (piątek)            8.00 - 18.00

2.09 (poniedziałek)    11.00 - 18.00

3.09 (wtorek)             8.00 - 18.00

4.09 (środa) i 5.09 (czwartek) nieczynny

6.09 (piątek)              8.00 - 18.00

Za utrudnienia przepraszamy.

16.08.2013

więcej...

 

Zaproszenie na festyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w dniu 15 sierpnia na kościerskim rynku odbędzię się impreza pod hasłem "Bukiety dla Panny Zelno". Podczas festynu wybrane zostaną najpiękniejsze bukiety skomponowane z kwiatów, ziół i zbóż dla "Panny Zelno". Osoby, które zdecydują się przygotować bukiet na konkurs, mają szansę na atrakcyjne nagrody. Wydarzenie to ma ma również na celu integrację mieszkańców, którzy w tym dniu będą mieli okazję do wspólnej zabawy. Ponadto podczs imprezy będzie można zaprezentować własne wyroby. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w tej niecodziennej i ciekawej imprezie. Szczegółowych informacji dotyczących festynu udziela Elżbieta Turzyńska - koordynator Kościerskiego Centrum Wolontariatu, pod numerem telefonu - 509-170-998.

19.07.2013

więcej...

 

Pozyskaliśmy środki finansowe na aktywizację zawodową młodych mieszkańców powiatu kościerskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pozyskało kwotę 582 018,53 zł w całości stanowiącą dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt konkursowy pn.: „Kierunek – Praca!” otrzyma dofinansowanie w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

03.07.2013

więcej...

 

Powiatowy Letni Piknik dla osób niepełnosprawnych

19 czerwca 2013r  na „Polanie Dębowej” przy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu  odbył się „Powiatowy Letni Piknik dla osób niepełnosprawnych”. Była to impreza rekreacyjna, integrująca osoby niepełnosprawne z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z powiatu kościerskiego oraz społeczność lokalną i gości z powiatu kościerskiego.
Na Pikniku Powiatowym zjawili się przedstawiciele  Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, Przewodniczący Rady Powiatu, PCPR w Kościerzynie, Sołtysi wsi Karsin, Cisewie, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 z Karsina, Przedstawicielki KGW Karsin i ZERiK Koło Karsin oraz całe rodziny.

24.06.2013

więcej...

 

Zapraszamy rodziców na warsztat psychoedukacyjny pt.: Każdy może być dobrym rodzicem

Dla małych dzieci rodzice są najważniejszym autorytetem na świecie. Bycie rodzicem jest dla wielu osób doświadczeniem, które zmienia sposób patrzenia naświat i dotychczasowe życie. Często rodzice zadają sobie pytanie: Czy dobrze opiekujemy się naszym dzieckiem? czy dobrze je wychowujemy? czy mógłbym / mogłabym robić coś lepiej.

18.06.2013

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 42 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl