Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Oferta dla instytucji i organizacji pozarządowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku projekt „Kierunek na pracę- wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” zaprasza wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe do współpracy.

Celem projektu jest promocja, wsparcie i rozwój mobilności na pomorskim rynku pracy. Zadaniem natomiast jest doprowadzenie do zatrudnienia co najmniej 600 osób pozostających bez pracy z terenu województwa pomorskiego.

Spotkanie dla osób zainteresowanych odbędzie się w dniu 25.10.2013 o godz. 13:30 w Kościerzynie w Urzędzie Miasta, ul. 3 Maja 9a.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie www.parr.slupsk.pl

22.10.2013

więcej...

 

Udział PCPR w debacie społecznej

W dniu 17 października przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wzieli aktywny udział w debacie społecznej, podczas której poruszono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, patologii społecznych na terenie powiatu kościerskiego. Pracownik PCPR zaprezentował ofertę pomocy dla rodzin  i indywidualnych klientów. Debata odbyła się w sali konferencyjnej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie.
Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowowa Policji w Kościerzynie.

25.10.2013

więcej...

 

Wolontariusz Roku 2013

Gdańska Fundacja Dobroczynności Kościerskie Centrum Wolontariatu ogłasza konkurs na: „Wolontariusza Roku 2013”, „Niepełnosprawnego Wolontariusza Roku 2013” oraz „Najlepszą organizację przyjazną wolontariuszom 2013”. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.

Regulamin konkursu I, II i III

Formularz zgłoszeniowy konkursu III

Formularz zgłoszeniowy konkursu I i II

30.10.2013

więcej...

 

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku rozpoczął rekrutację osób i instytucji zainteresowanych założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej lub przystąpieniem do już istniejących spółdzielni socjalnych.
Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) będzie trwała od 15.10.2013 do 04.11.2013 r do godz. 17.00.

10.10.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 10 października 2013r. (czwartek) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Gościem tego spotkania będzie pani Elżbieta Turzyńska - kierownik Centrum Wolontariatu w Kościerzynie przy Gdańskiej Fundacji Dobroczynności. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

08.10.2013

więcej...

 

Targi Seniora

Sopockie Targi Seniora już po raz czwarty odbędą się 19 i 20 października w godzinach 10.00-16.00  w Hali 100-lecia w Sopocie przy ul. Goyki 7.Zaprezentuje się ponad 60 wystawców - przedstawicieli firm, organizacji i instytucji, które działają na rzecz seniorów.
 Będzie można sprawdzić i kupić najnowszy sprzęt rehabilitacyjny, a także przedmioty codziennego użytku i odzież zaprojektowaną specjalnie dla osób starszych. Swoje oferty przedstawia także instytucje organizujące atrakcje w wolnym czasie dla osób starszych.
W programie imprezy między innymi :
    * produkty i usługi przyjazne seniorom (ponad 60 wystawców)
    * bezpłatne porady, badania, konsultacje zdrowotne
    * warsztaty plastyczne, taneczne, gimnastyka
    * pokazy kulinarne, taneczne
    * jarmark zdrowego żywienia
    * plebiscyt „Przyjazny Seniorom”
    * osteobus (badanie gęstości kości) i audiobus (badanie słuchu)
… i wiele innych atrakcji.

Szczegóły na stronie www.targiseniora.pl
Serdecznie zapraszamy !!!!
Wstęp wolny !!!

07.10.2013

więcej...

 

"Kierunek-Praca!" nowy projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt „Kierunek – Praca!” otrzymał dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku konkursu otwartego nr 01/POKL/6.1.1/2013 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
Projekt skierowany jest do 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni, w wieku 15 – 30 lat z terenu powiatu kościerskiego.
Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem, którego ścieżka będzie obejmowała:
- stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- szkolenia ogólne z zakresu:
         • autoprezentacja i komunikacja,
         • trening asertywności i budowanie pewności siebie,
         • zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem,
- szkolenia zawodowe,
- wsparcie psychologiczne,
- 12 miesięczny staż.
Łączna wartość projektu to kwota 582 tyś. zł w całości stanowiąca dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji projektu od 01.10.2013 r. do 30.09.2015 r.
Realizatorem Projektu jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

PCPR planuje rekrutację do ww. projektu od miesiąca grudnia 2013 r. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.pcprkoscierzyna.pl

02.10.2013

więcej...

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż w dniu 26 września 2013 r. o godzinie 15.30 odbędzie się w siedzibie Centrum (sala nr 12) grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Tematem przewodnim spotkania będą - mediacje. Zaproszonym gościem jest pan Witold Bruski - pedadog, mediator w sprawach karnych i nieletnich. Zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego.

24.09.2013

więcej...

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przypomina, że do dnia 30 września 2013 r. osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w następujących formach wsparcia:

  • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego,
  • uzyskania prawa jazdy kat. B,
  • zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów wraz z oprogramowaniem,
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • koszty naprawy posiadanej protezy kończyny,
  • utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu),
  • kosztów uzyskania wykształcenia wyższego – dawny program PFRON pn. STUDENT II (wnioski na semestr I 2013/2014 od 1 lipca do 30 września 2013 r.)

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół do Spraw Osób Starszych i Niepełnosprawnych, przy ulicy I. Krasickiego 4
w Kościerzynie (pokój numer 11 parter)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Tel. 58 681 52 69
www.pcprkoscierzyna.pl
e-mail:pcpr.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
Wnioski dotyczące realizacji wyżej wspomnianych form wsparcia należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16.09.2013

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 41 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl