Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

5 listopada bezpłatne porady prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Bezpłatnych porad prawnych udzielają Adwokaci Komisji Pro Publico Bono działającej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku w każdą pierwszą środę miesiąca w sali nr 12 Powiatowego Centrum, przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie.

Najbliższy termin udzielania bezpłatnych porad to 5 listopada 2014 r. (środa).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

31.10.2014

więcej...

 

Dofinansowania ze środków PFRON

Informujemy i zapraszamy organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, którego realizacja nastąpi w 2015 roku.

Wnioski na powyższe działanie należy składać do 30 listopada 2014 roku.

Wnioski znajdą Państwo w zakładce "Pliki do pobrania". Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 681 52 69.

07.10.2014

więcej...

 

Spotkanie informacyjne projektu pt.: „Droga do samodzielności”

30 września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Droga do samodzielności” w ramach „Kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej-usamodzielnianymi”.
Na zaproszenie gospodarza spotkania, którym byli pracownicy Starostwa Powiatowego w Lęborku, odpowiedzieli przedstawiciele:
-  Rodzin Zastępczych,
-  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie,
-  Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kościerzynie,
-  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie,
-  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie,
-  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu,
-  Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie.
Celem spotkania było przedstawienie produktu finalnego, opracowanego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku, który stanowi uzupełnienie działań przewidzianych w  ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy społecznej, jakie skierowane były do osób usamodzielnianych w celu pobudzenia ich do aktywności.

03.10.2014

więcej...

 

Narodowy Fundusz Zdrowia z wizytą w PCPR

W   środę 1 października 2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie gościliśmy mobilny zespół Narodowego Funduszu Zdrowia.  Podczas wizyty była możliwość założenia konta w serwisie internetowym, w którym znajdują się informacje przydatne dla pacjentów, m.in. dostęp do historii swojego leczenia oraz zasady korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, podczas wizyty wydano 147 haseł i loginów.
W imieniu naszych Klientów i własnym bardzo dziękujemy pracownikom NFZ za profesjonalną i bardzo życzliwą współprace.

03.10.2014

więcej...

 

Pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego.

Pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego.

     W środę 10 września 2014 r. w siedzibie PCPR w Kościerzynie odbyło się pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ngo z naszego powiatu, członkowie Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na czele z jej przewodniczącym Markiem Olechnowiczem, Magdalena Witkowska referent zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządowych naszego powiatu na czele z wicestarostą Zbigniewem Stenclem. Tematem przewodnim forum były rady działalności pożytku publicznego i rady organizacji pozarządowych. Przedstawiono również do konsultacji projekt  Wojewódzkiego Programu Współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a organizacjami Pozarządowymi. Spotkanie organizowała Rada Działalności Pożytku Publicznego na czele z jej przewodniczącą Ewą Filipską. Forum było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współorganizowane przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska, FEDiS Kartuzy i COP Kościerzyna. Uczestnicy forum stwierdzili , iż spotkanie było ciekawe i owocne. Wielokrotnie podkreślano dobrą atmosferę spotkania, doskonałe  przygotowanie prelegentów oraz osób uczestniczących w dyskusji panelowej. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez kościerski Oddział Fundacji ‘’Sprawni Inaczej’’  przygotował dla uczestników forum smaczny posiłek z profesjonalną obsługą. Przedstawicielom organizacji pozarządowych bardzo ciekawą ofertę przedstawili  pracownicy Banku Gospodarki Żywnościowej. Podczas ostatniego punktu programu  forum w zebraniu plenarnym przyjęto regulamin Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych oraz wybrano 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych do rady. Są nimi: Sylwia Bandosz, Elżbieta Brzezińska , Ewa Filipska, Michał Gurowski, Leszek Medykowski, Piotr Słomiński oraz Justyna Zblewska.

17.09.2014

więcej...

 

Zapraszamy na Forum Organizacji Pozarządowych

Kościerzyna 21.08.2014 r.

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu powiatowym, dotyczącym współpracy NGO z JST. Tym razem chcemy podjąć temat rad działalności pożytku publicznego i rad organizacji pozarządowych. Będzie to debata z udziałem samorządowców i specjalistów z zakresu rozwoju organizacji pozarządowych. W programie zaplanowano także dyskusję nad projektem Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.
Forum odbędzie się w dniu 10 września 2014 roku (środa) od godz.13:00 w sali nr 12 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4.
Ponadto powołana zostanie Rada Organizacji Pozarządowych powiatu kościerskiego. Podczas spotkania odbędą się wybory do tego gremium.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tak ważnym dla III sektora pozarządowego w powiecie kościerskim spotkaniu.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie Państwa udziału do dnia 04.09.2014 r na adres  e-mail filipewa1@wp.pl. lub telefonicznie na numer 604932142.
Spotkanie jest finansowane ze Środków  Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z wyrazami szacunku

Ewa Filipska- przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

 

26.08.2014

więcej...

 

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie: „Założenia Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020 w województwie pomorskim”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych.
W programie spotkania m.in. omówienie:
- Umowy Partnerstwa,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- wybrane programy wspólnotowe dla organizacji pozarządowych
Miejsce i termin szkolenia:
Spotkanie odbędzie się w piątek 29 sierpnia 2014 r. w siedzibie PCPR (sala nr 12) w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, w godz. 10:00 – 14:00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Program spotkania

 

14.08.2014

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 39 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl