Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz 1328) do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności jak i stopniu niepełnosprawności załącza się zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą dane schorzenia. Bardzo prosimy o dostarczanie kserokopii dokumentacji medycznej (oryginały do wglądu, bądź kopie potwierdzone już za zgodność z oryginałem przez inne instytucje np. przychodnie) Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie odmową przyjęcia wniosku.

Jednocześnie informujemy, iż nie świadczymy usług ksero!!!

30.04.2014

więcej...

 

2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie nieczynne.

24.04.2014

więcej...

 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

25 kwietnia 2014 roku z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie obchodziliśmy w naszym mieście „Światowy Dzień Zdrowia”. Tematem przewodnim tego Dnia były choroby przenoszone przez wektory.

Wektory zakażenia to organizmy, które przenoszą czynniki chorobotwórcze z zakażonego człowieka (lub zwierzęcia) na innego człowieka (lub zwierzę) np. muchy, komary, kleszcze, moskity.

28.04.2014

więcej...

 

Zaproszenie na kwietniowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

W dniu 10 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12) odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Gościem tego spotkania będzie mgr inż. Monika Zarach specjalista dietetyk. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze do udziału w spotkaniu.

07.04.2014

więcej...

 

III Cykliczne Zawody Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna

W dniu 9 marca już po raz trzeci na Kościerskiej Pływalni odbyły się Zawody w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna, objęte Patronatem Honorowym Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Pana Jana Klainszmidt.
W zawodach wzięło udział 40 niepełnosprawnych zawodników z urazem rdzenia kręgowego, urazem górnych i dolnych kończyn oraz niewidomi na dystansie 50 i 100 metrów. Rozgrywki indywidualne zakończyła sztafeta.

13.03.2014

więcej...

 

Program Pomocy Dzieciom w Ciężkim Stanie Klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 28 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: http://www.spes.org.pl/stypendia

Program Pomocy Dzieciom - szczegółowe informacje

12.03.2014

więcej...

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Wnioski dot. zadań w module I należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4 (parter, pokój nr 11), w terminie:
- od 1 kwietnia do 30 września 2014 roku.

Moduł II - kosztów uzyskania wykształcenia wyższego
•    wnioski na semestr II 2013/2014 przyjmowane są od  10 marca do 30 marca 2014 r.,
•    na semestr I 2014/2015 w okresie od 1 do 30 września 2014 r.

10.03.2014

więcej...

 

Uwaga studenci!!! Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy). Aktualnie obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach:
•    do dnia 30 marca,
•    do dnia 30 września.
Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.
W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty dofinansowania w ramach Modułu II, pokrywanego z pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do dnia 30 marca).
Środki te mają być wypłacane do dnia 31 maja. Ta nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.
Od bieżącego roku termin obowiązywania zawartej z Państwem umowy dofinansowania w ramach Modułu II programu, każdorazowo będzie określał Realizator.

06.03.2014

więcej...

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Wsparcia Rodzin Zastępczych

W dniu 6 marca 2014 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12, parter) odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Spotkanie to będzie miało charakter warsztatów, to znaczy rodziny zastępcze będą przygotowywały ozdoby na kiermasz  związany z Świętem  Wielkanocnym. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze.

05.03.2014

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 38 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl