Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

WAŻNE! SKŁADANIE WNIOSKÓW pp. „Aktywny samorząd”2015 r.

WAŻNE! SKŁADANIE WNIOSKÓW pp. „Aktywny samorząd” 2015 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie:

1. Modułu I
• uzyskania prawa jazdy kategorii B,
• szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• kosztów naprawy posiadanej protezy kończyny,
• utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).
Wnioski dot. zadań w module I należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. Krasickiego 4 (parter, pokój nr 11), w terminie:
- od 9 marca do 30 sierpnia 2015 roku (w trybie ciągłym).
2. Modułu II
- kosztów uzyskania wykształcenia wyższego
• wnioski na semestr II 2014/2015 przyjmowane są od 9 marca do 30 marca 2015 r.,
• na semestr I 2015/2016 w okresie od 1 do 30 września 2015 r.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.
Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Dodatkowo informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 681 52 69 oraz na stronie internetowej www.pcprkoscierzyna.pl w zakładce ,,Aktywny samorząd”.
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A - Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Wniosek - osoba pełnoletnia osoba pełnoletnia

Załącznik do wniosku -  oświadczenie o dochodach

Załącznik do wniosku - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach Programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek osoba pełnoletnia

Wniosek podopieczny

Załącznik do wniosku oświadczenie o dochodach 

Załącznik do wniosku oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek osoba pełnoletnia

Wniosek podopieczny

Załącznik do wniosku oświadczenie o dochodach

Załącznik do wniosku oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek <a href="/upload/proteza_1_wniosek_ON_pelnoletnia_1C3poprawiony.doc">osoba pełnoletnia</a>

Załącznik do wniosku zaświadczenie lekarskie dysfunkcja narządu ruchu

Załącznik do wniosku oświadczenie o dochodach

Załącznik do wniosku oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Wniosek osoba pełnoletnia

Załącznik do wniosku zaświadczenie lekarskie dysfunkcja narządu ruchu

Załącznik do wniosku oświadczenie o dochodach

Załącznik do wniosku oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek osoba pełnoletnia 

Załącznik do wniosku oświadczenie o dochodach

Załącznik do wniosku oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wniosek osoba pełnoletnia

Załącznik do wniosku zaświadczenie z uczelni

Załącznik do wniosku oświadczenie o dochodach

Załącznik do wniosku oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

05.03.2015

więcej...

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - PODSUMOWANIE

Za nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Podobnie jak roku ubiegłym, inicjatorami tej akcji w powiecie kościerskim było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie. We wspomnianym Tygodniu, bez zapisów oraz zbędnych formalności, każdy zainteresowany mógł przyjść po tzw. „pierwszą pomoc”. Podczas akcji udzielono 96 porad. Większość z zainteresowanych skorzystała z porad prawnych.

04.03.2015

więcej...

 

BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW ! TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 - 28 lutego 2015 roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Koordynatorami obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w powiecie kościerskim są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

20.02.2015

więcej...

 

INFORMACJA

25.02.2015

więcej...

 

Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż  w dniu 19 lutego 2015 r. o godzinie 16.00 odbędzie się w siedzibie Centrum (sala nr 12) spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
Zapraszamy na spotkanie wszystkie  chętne rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego.

17.02.2015

więcej...

 

XII edycja Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty

11 lutego br., w Światowy Dzień Chorego, w Hali Sportowej "Sokolnia" w Kościerzynie odbyła się uroczystość wręczenia Madali im. Matki Teresy z Kalkuty. Organizatorami uroczystości byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Patronat Honorowy nad uroczystością objął ks. dr Ryszard Kasyna - Biskup Pelpliński.

Głównym celem tej inicjatywy jest wyłonienie i uhonorowanie osób fizycznych, instytucji i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Kościerskiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie, koncelebrowanej przez ks. dra hab. Wiesława Śmigla, Biskupa Pomocniczego Diecezji Pelplińskiej, dalsza część uroczystości odbyła się na hali.

Podczas uroczystości, zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę prac oraz stoiska z pracami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne za zajęciach terapii zajęciowej. Natomiast oprawę artystyczną uroczystości zapewniły Nina Karpińska i Julia Peplińska z Zespołu Wokalnego Prywatne Gimnazjum "Prymus" w Kościerzynie.

13.02.2015

więcej...

 

KOMUNIKAT

W dniu 29.01.2015 r. Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2015 rok.

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

a. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

d. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

e. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

f. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

10.02.2015

więcej...

 

Zapraszamy na uroczystosć wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty

Starosta Kościerski

oraz

Powiatowa Społeczna Rada

 ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają na uroczystość wręczenia

Medali im. Matki Teresy z Kalkuty,  

która   odbędzie się  w dniu 11 lutego 2015 r.

w Hali Sportowej  „SOKOLNIA”  w Kościerzynie

Program uroczystości:

10.00-11.00   Uroczysta  Msza Święta w Parafii  pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie

11.30-14.00   Uroczystość wręczenia Medali im. Matki Teresy z Kalkuty

 

 

   

06.02.2015

więcej...

 

Zmiana terminu składania wniosków do Nagrody Starosty Kościerskiego „Serce Kaszub 2015”

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych, uległ zmianie termin składania wniosków do Nagrody Starosty Kościerskiego „Serce Kaszub 2015” - wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2015 r., do godz. 15.30 (wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna lub na adres mailowy: promocja@powiatkoscierski.pl ).

13.01.2015

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 33 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl