Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, iż  w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.00 odbędzie się w siedzibie Centrum (sala nr 12) spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.
Zapraszamy na spotkanie wszystkie  chętne rodziny zastępcze z terenu powiatu kościerskiego.

 

07.04.2015

więcej...

 

Aktywny samorząd - Ważne zmiany!

Aktywny Samorząd-ważne zmiany!
Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Powyższe zmiany obejmują:
W rozdziale X Tryb postępowania , ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:
   „ 2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
     1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,
     2) w przypadku modułu II- do dnia 10 października,
danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.”
Oznacza to, że w module II, zgodnie z postulatami środowisk akademickich, wydłużono termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.
 
Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2015 następuje:
a) na semestr letni 2014/2015 w okresie od  dnia 19 marca do dnia 30 marca 2015 roku,
b) na semestr zimowy 2015/2016 w okresie od 1 września do 10 października 2015 r.

 

04.05.2015

więcej...

 

Informacja

Dnia 03 kwietnia 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie czynne do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

03.04.2015

więcej...

 

1 kwietnia 2015 r. dniem bezpłatnych porad prawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie serdecznie zaprasza

do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

Bezpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci Komisji Pro Publico Bono

działającej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku

w każdą pierwszą środę miesiąca w sali nr 12

Powiatowego Centrum

przy ul. Krasickiego 4 w Kościerzynie

w godz. od 17:00 do 19:00

Najbliższy termin udzielania bezpłatnych porad to 

1 kwietnia 2015 r. (środa).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

31.03.2015

więcej...

 

KOMUNIKAT PFRON

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II

Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: czytaj tekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.

01.04.2015

więcej...

 

Debata społeczna dotycząca oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych i niepełnosprawnych, tzw. "na wnuczka" oraz bezpieczeństwa na drodze

Dnia 27 marca 2015 r. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie wzięli udział w debacie społecznej poświęconej problematyce oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych i niepełnosprawnych, tzw. "na wnuczka", oraz bezpieczeństwa na drodze.

W debacie uczestniczyli Starosta Kościerski, Przewodniczący Rady Gminy Karsin Jan Narloch, przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie kościerskim, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz przedstawiciele Rady Mieszkańców DPS.

Podczas debaty przedstawiono statystyki i metody działania sprawców przestępstw, wypracowano sposób postępowania w przypadku wymienionych przestępstw, Odbył się pokaz i nauka bezpiecznych zachowań.

01.04.2015

więcej...

 

Otwarcie pracowni garncarstwa w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu

Dnia 26 marca 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu została otwarta pracownia garncarska. Z zajęć odbywających się podczas warsztatów garncarskich będą mogli korzystać mieszkańcy Domu jak również wszystkie osoby chcące poznać tajniki dawnych rzemiosł. Dla podopiecznych Domu będzie to z pewnością forma terapii, podczas której będą mogli wyrazić swoje mocje oraz rozwijać zdolności artystyczne.

01.04.2015

więcej...

 

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia
(na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.
W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1190).
Maksymalna kwota pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, udzielana łącznie przez NFZ i samorząd powiatowy, może w bieżącym roku wynieść 7.500 zł, z czego ze środków PFRON – do 4.500 zł.
Możliwość dofinansowania przez PFRON zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest przewidziana przede wszystkim w ramach pilotażowego programu Rady Nadzorczej PFRON pn. „Aktywny samorząd” (Obszar C Zadanie nr 1).
W bieżącym roku z uwagi na niską kwotę przeznaczoną w planie finansowym PFRON na 2015 r. na realizację programu w zakresie wydatków inwestycyjnych (9 mln zł), czasowo zawieszono realizację tej części programu.
Źródło informacji: PFRON Warszawa

16.03.2015

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 32 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl