Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Trwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Kościerski ogłosił nabór zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego   poz. 3482 z dnia 20.11.2015r.

Karty zgłoszenia należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna do dnia 04 grudnia 2015r.

Karta zgłoszeniowa kandydata na członka PSRON

 

 

23.11.2015

więcej...

 

Moc życzeń

 

20.11.2015

więcej...

 

Kolejne spotkanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”

W dniu 16 listopada 2015 r. w sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.

Na początku spotkania Zespół ponownie przeanalizował wcześniej wypracowane cele strategiczne i operacyjne oraz analizę SWOT.
W dalszej części spotkania Zespół wypracował harmonogram działań, niezbędny przy realizacji celów strategicznych i operacyjnych.

Na końcu spotkania Pan Henryk Ossowski – Wicestarosta Powiatu Kościerskiego podziękował Zespołowi za pracę i wkład włożony przy opracowaniu dokumentu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie również składa podziękowania Partnerom za udział i aktywne prace, a także poświęcony czas przy pracach nad strategią.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie: www.powiatkoscierski.pl i www.pcprkoscierzyna.pl odbędą się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.
Prosimy o zgłaszanie Państwa uwag do opracowanego dokumentu i przesłanie ich na adres meilowy: lucyna.bruniecka@pcprkoscierzyna.pl

 

19.11.2015

więcej...

 

Zaproszenie

Szczegółowy plan imprezy - Rajd Niepodległości

09.11.2015

więcej...

 

Współpraca służb i instytucji w sytuacji przemocy domowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zorganizowało spotkanie szkoleniowe pod hasłem: Współpraca służb i instytucji w sytuacji przemocy domowej. Spotkanie poprowadził pan Krzysztof Sarzała - przewodniczący gdańskiego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej. Na spotkanie przybyło grono osób zaangażowanych w procesie wspierania rodziny uwikłanej w przemoc. Gościliśmy ponad 60 osób w tym: pracowników socjalnych, pedagogów, asystentów rodzin, policjantów i inne zaangażowane osoby.

Bardzo wszystkim dziękujemy za tak liczne uczestnictwo.

06.11.2015

więcej...

 

STOP DOPALACZOM

Mobilny Punkt Informacyjny STOP DOPALACZOM gościł w kościerskich szkołach. W dniach od 26 października do 2 listopada 2015r. specjaliści z kościerskich instytucji odwiedzali szkoły, rozmawiali i organizowali prelekcje dotyczące niebezpieczeństw płynących z zażywania, eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, w szczególności z dopalaczami. W akcję włączyło się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

03.11.2015

więcej...

 

Spotkanie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dolina Tęczy"

5 listopada 2015 r. o godz. 16:00 w sali nr 12 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dolina Tęczy”. W spotkaniu będzie uczestniczyła Dyrektor PCPR w Kościerzynie Pani Marzena Hinca.

Zapraszamy serdecznie wszystkie rodziny zastępcze!

03.11.2015

więcej...

 

Spotkanie z lekarzem specjalistą dla rodzin zastępczych

„Dziecko w pieczy zastępczej z zaburzeniami zachowania” – takiej tematyce poświęcone zostanie spotkanie dla rodzin zastępczych, które odbędzie się 19 listopada 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie (sala nr 12). Swoją wiedzą w tym zakresie z uczestnikami podzieli się lekarz specjalista współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdyni.

Bardzo serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w wymienionym temacie.

03.11.2015

więcej...

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI EKSPERYMENTUJĄCYCH ZE ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI LUB BUNTUJĄCYCH SIĘ PRZECIWKO TZW. NORMIE Z ELEMENTAMI DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Spotkania grupy wsparcia odbywać się będą w środy w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Przewidywana jest organizacja 5 spotkań. Pierwsze z nich odbędzie się 25.11.2015 r.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w tej grupie prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Magdą Milewczyk tel. (58) 681-53-87 lub 667 718 823.

30.10.2015

więcej...

 

Spotkanie dla rodziców!

Informujemy, iż w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościerzynie, im. Tadeusza Kościuszki, ul. 8 - go Marca 1, 28 października 2015 r. rozpocznie się cykl spotkań w ramach Szkoły dla Rodziców. Organizatorzy w trosce o rozwój dzieci, pragną podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale również zainspirować do wymiany refleksji i zachęcić do współpracy rodziców i opiekunów. Ponadto na czas trwania spotkania zapewniają opiekę i zabawę dzieciom w młodszym wieku szkolnym, które nie mają z kim pozostać w domu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w/w spotkaniach zarówno rodziców biologicznych jak i zastępczych. Szczegółowy harmonogram i tematy spotkań zamieszczamy poniżej.

Harmonogram spotkań

Serdecznie zapraszamy!

27.10.2015

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 31 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl