Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Mikołajki w kinie "Remus"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z harcerzami z Komendy Hufca ZHP w Kościerzynie w dniu 5 grudnia 2018r. z okazji Mikołajek zorganizowało w kinie „Remus” projekcję filmu pt. „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”.

Na widowni zasiedli harcerze oraz rodziny zastępcze wraz z dziećmi, które biorą udział w projekcie „Uwierz w siebie- kompleksowe usługi społeczne wsparcia na terenie powiatu kościerskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Po projekcji filmu dzieci odwiedził Mikołaj, który miał dla wszystkich dzieci słodki upominek.

06.12.2018

więcej...

 

21.11.2018

więcej...

 

XI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI NA 100-LECIE WOLNEJ POLSKI

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowano XI Rajd Niepodległości w Kościerzynie, w którym również braliśmy udział. Impreza rozpoczęła się tak samo jak 10 lat temu w Parku Jordanowskim. Każdy startujący otrzymał indeks Niepodległości, z którym musiał odwiedzić 19 miejsc na terenie Kościerzyny. Jednym z takich punktów był nasz punkt PCPR-u, w którym uczestnicy Rajdu musieli rozwiązać krzyżówki i rebusy związane z tematyką niepodległościową. Finał Rajdu miał miejsce na Sali Sokolnia, gdzie nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów. Zorganizowanie Rajdu było możliwe dzięki zaangażowaniu harcerzy, Starostwa Powiatowego, PCPR-u, Urzędu Miasta, KOSIR-u, Muzeum Kościerskiego, KDK, MOPS-u, Urzędu Gminy, strzelnicy Skorpion z Kornego, Biblioteki Miejskiej, Kościerskiej Chaty, Policji, Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Przyjaciół Będomina, WIRT, parafii Św. Trójcy, fotografa Kodak, Nadleśnictwa Kościerzyna i Lipusz, prof. Tadeusza Linkner. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie grupowe wszystkich uczestników XI Rajdu Niepodległości. Bardzo dziękujemy organizatorom Rajdu za zaproszenie nas do udziału w tym ważnym wydarzeniu upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13.11.2018

więcej...

 

12 listopada 2018r- dzień wolny od pracy

Szanowni Państwo,

informujemy iż 12 listopada 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

09.11.2018

więcej...

 

Zaproszenie

06.11.2018

więcej...

 

XXIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA BURSZTYNOWEGO MIECZYKA IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO

Szanowni Państwo Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa. Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych - laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2018 w następujących obszarach:

-POMOC SPOŁECZNA -OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA -KULTURA -EDUKACJA Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach: -SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE -WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA -DEBIUT ROKU W tym roku do współorganizacji nagrody za debiut roku zaprosiliśmy partnerstwo Programu Akumulator Społeczny, które objęło pieczą tę kategorię. Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Solidarności. W edycji 2018 NMB wnioski składać można wyłącznie w wersji ELEKTRONICZNEJ. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „regulamin nagrody”. Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o godzinie 16:00 . Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk tel. 58 344 40 39. Szczegółowych informacji udziela. Jerzy Boczoń – k: 602 696 044.

Wniosek nominacyjny 2018 r.

06.11.2018

więcej...

 

31.10.2018

więcej...

 

Już jest! "Stacja Kościerzyna"

Z wielkim entuzjazmem informujemy, iż dnia 16 października 2018r. została oficjalnie otwarta placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego. Została ona stworzona w ramach projektu „Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego" dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Projekt zakłada wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu ról opiekuńczo- wychowawczych. Skierowany jest do dzieci i ich rodziców. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Henryk Ossowski - Wicestarosta Powiatu Kościerskiego, Michał Majewski – Burmistrz Miasta Kościerzyna, Teresa Preis - Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna, Grzegorz Piechowski - Wójt Gminy Kościerzyna, Sylwia Trzebiatowska Glok- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie oraz przedstawiciel partnera projektu Marzena Hinca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, dyrektorzy szkół no i gospodarze miejsca czyli harcerze. „Stacja Kościerzyna” mieści się w budynku Starostwa Kościerskiego - Wydział Komunikacji, przy ul. 3 Maja 8A.

18.10.2018

więcej...

 

23.10.2018

więcej...

 
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl