Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Niespodzianka od "Mikołaja"

Miła niespodzianka spotkała piętnastkę wychowanków rodzin zastępczych, które aktywnie włączyły się w organizację imprezy Mikołajkowej dla wszystkich rodzin zastępczych z naszego powiatu. Dzieci i młodzież przygotowała ozdoby świątecznie, które podczas uroczystości pozwoliły poczuć świąteczną atmosferę. Sponsorem prezentów było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie. Upominki natomiast osobiście wręczył dzieciom Prezes Stowarzyszenia – Pan Karol Narloch.

Serdecznie dziękujemy Sponsorowi! 

23.12.2015

więcej...

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”

Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021”.
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu dokumentu, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.
1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od dnia 22.12.2015 r. do dnia 10.01.2016 r. w formie elektronicznego, zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji. Uwagi i wnioski wniesione po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.
2. Projekt „Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021” jest dostępny:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie pod adresem: http://www.powiatkoscierski.pl/;
• na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pod adresem: http://www.pcprkoscierzyna.pl  (Zakładka „Aktualności”).
3. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
• Do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, przy ul. I. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna (Sekretariat, I piętro, pokój nr 18);
• W wersji elektronicznej na adres: lucyna.bruniecka@pcprkoscierzyna.pl
4. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kościerskiego.
5. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.
Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata 2016-2021 

Formularz konsultacji społecznych projektu strategii

 

 

 

 

 

22.12.2015

więcej...

 

Wigilia 24.12.2015 - nieczynne

Informujemy, iż 24.12.2015r  (Wigilia) PCPR będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

18.12.2015

więcej...

 

WSPARCIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I ASYSTENTÓW RODZIN POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU GRUP SAMOPOMOCOWYCH I PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE


Jest to tytuł warsztatu szkoleniowego, który jest organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Warsztat skierowany jest do pracowników socjalnych i asystentów rodzin powiatu kościerskiego.

W ramach sesji warsztatowych specjaliści mają możliwość zapoznania się z następującymi aspektami pracy z grupą:
-rozeznanie problemu i wstępna diagnoza
-pierwszy kontakt interpersonalny z klientem
-praca z kryzysem
-profesjonalizm i wolontariat w systemie pomocy
-cel, normy i struktura różnych grup samopomocy i psychoedukacyjnych
-program pomocy w grupach
-fazy pracy grupy
Planujemy, iż kontynuacją owego warsztatu będą spotkania superwizyjne, w trakcie których można przyglądać się postępom w rozwoju grup stworzonych przez uczestników warsztatu oraz rozwiązywać napotykane trudności.

Mamy nadzieje, iż to działanie pozwoli nam wejść w Nowy 2016 Rok ze świeżymi pomysłami i zapoczątkuje wiele nowych inicjatyw w pracy pracowników pomocy społecznej.

14.12.2015

więcej...

 

Mikołajki dla rodzin zastępczych

4 grudnia 2015 r. po raz kolejny byliśmy organizatorami spotkania „Mikołajkowego” dla rodzin zastępczych. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku zaproszeni goście nie zawiedli. Spotkanie było doskonałą okazją do integracji środowiska rodzin zastępczych, wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do wspólnej zabawy i oderwania się od codziennych obowiązków i problemów. Niewątpliwie pomógł w tym przygotowany program artystyczny gości specjalnych- członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiego Klincza -„Sąsiadki Aparatki”, które zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie w przedstawieniu „Kot w butach”. Natomiast podopieczni rodzin zastępczych przy pomocy – Pani Izydory specjalnie na tę okazję wyrecytowały świąteczne wiersze. Oprawę muzyczną pozostałej części spotkania zapewnił Pan Adam wraz z Panem Tomkiem.

10.12.2015

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 26 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl