Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

„Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców”.

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Nowoczesnej udostępnia Państwu nieodpłatnie publikację pt.

„Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców”.

Poradnik został przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach edukacji ekonomicznej. Publikacja zawiera uszczegółowione informacje na temat wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Opracowanie przygotowano w formach dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do pobierania i zapoznawania się z opracowaniem oraz do przekazywania informacji o możliwości skorzystania z poradnika. Po przeczytaniu publikacji bardzo prosimy o wypełnianie oraz upowszechnianie i zachęcanie do wypełniania krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Wypełnione ankiety posłużą nam także do planowania podobnych projektów – np. w zakresie realizacji szkoleń dotyczących tematyki wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych.

Poradnik w wersji PDF:

http://fen.net.pl/wp-content/uploads/2016/06/ON-na-rynku-pracy-poradnik.pdf

Poradnik w wersji epub:

http://fen.net.pl/media/ON-na-rynku-pracy-poradnik.epub

Poradnik w wersji mobi:

http://fen.net.pl/media/ON-na-rynku-pracy-poradnik.mobi

Poradnik w wersjidaisy:

http://fen.net.pl/media/ON-na-rynku-pracy-poradnik_daisy.zip

Poradnik w wersji mp3:

http://fen.net.pl/media/ON-na-rynku-pracy-poradnik_mp3.zip

 

Ankieta dla osoby niepełnosprawnej: http://goo.gl/forms/R0cuaJkWevxo6IEa2

Ankieta dla osoby zawodowo lub społecznie wspierającej osoby niepełnosprawne:

http://goo.gl/forms/Bu28QBDzqszAe5EG3

Ankieta dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne:

http://goo.gl/forms/V1Dig336Lt9UqEi93

17.08.2016

więcej...

 

Fundacja Ashoka

Szanowni Państwo,

Fundacja Ashoka to największa na świecie sieć innowatorów społecznych. Poszukujemy ludzi, którzy nie boją się wprowadzać zmian i rozwiązują problemy społeczne a jednocześnie są przedsiębiorczy. 

W tym roku uruchomiliśmy drugą edycję Programu Społeczny StartUp -  programu, w którym otaczamy wsparciem merytorycznym i finansowym przedsiębiorców społecznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.spolecznystartup.pl lub mailowo.

http://www.spolecznystartup.pl/wp-content/uploads/2015/04/ludziki6-1000x500.jpg

Społeczny StartUp. Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo ...

www.spolecznystartup.pl

UNICREDIT FOUNDATION . Zobacz, jak UniCredit Fundation wspiera projekty, które wyróżniają się znaczącym wpływem na społeczeństwo. Czytaj więcej

22.07.2016

więcej...

 

UWAGA KONKURS -PFRON

Oddział Pomorski w Gdańsku uprzejmie przypomina, iż w dniu 23 maja 2016 r., ogłoszona została XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwarte Drzwi na najlepszą pracę magisterską i doktorską.

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Prace można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii PFRON w Warszawie do 25 lipca 2016 r.

Szczegółowe zasady udziału w Konkursie zostały opisane na stronie internetowej Funduszu – www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.

Wobec powyższego Oddział Pomorski PFRON zachęca do uczestnictwa w Konkursie.

20.07.2016

więcej...

 

Szkolenie - "Plan Pomocy Dziecku"

Dnia 27 czerwca 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się szkolenie  zorganizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kościerzynie, prowadzone przez: „Fundacja Dziecko i Rodzina”  obejmujące  zakres tematyczny „Plan pomocy dziecku – opracowanie i realizacja”; narzędzia pomocnicze do opracowania indywidualnego planu pomocy dziecku – genogram, ekomapa, cele długoterminowe, analiza mocnych stron i potrzeb; techniki pracy z dzieckiem i rodziną  zgodnie z podejściem koncentrowanym na rozwiązaniach. W/w szkoleniu uczestniczyli: pracownicy PCPR, OPS-ów i rodziny zastępcze z powiatu kościerskiego

30.06.2016

więcej...

 

Bezpieczne wakacje

We wtorek 21.06.2016 r. pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej zostali zaproszeni do wzięcia udziału w debacie na temat bezpiecznych wakacji, która skierowana była do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W debacie wzięli udział również pracownicy Policji, MOPS w Kościerzynie oraz Poradni Leczenia Uzależnień przy NZOZ Przychodnia w Kościerzynie. Poniżej krótkie streszczenie tego o czym rozmawialiśmy podczas debaty.

23.06.2016

więcej...

 

Święto Muzyki - Co nam w duszy gra

W sobotę 18.06.2016 r. na hali Sokolnia w Kościerzynie odbyło się Święto Muzyki pod hasłem „Co nam w duszy gra”.
Gościnnie wystąpił Tobiasza Staniszewski - finalista programu "The Voice of Poland".
Podczas imprezy wystąpiła Natalia pełnoletnia wychowanka rodziny zastępczej. Natalia obdarzona jest wyjątkowym talentem wokalnym.
Bardzo dziękujemy Natalii za występ.
Celem imprezy była wspólna zabawa, śpiew i integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, przede wszystkim w aspekcie życia kulturalnego.
Imprezę we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie zorganizowało Stowarzyszenia Na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON

21.06.2016

więcej...

 

Podziękowania

 

15.06.2016

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 25 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl