Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

UWAGA KOMUNIKAT Aktualności - Aktywny Samorząd dla studentów

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie ogłasza nabór wniosków w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017

Termin składania wniosków:  od 1 września do 10 października 2016 r.

 

 

31.08.2016

więcej...

 

Uwaga! Wydłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do Projektu "Dłoń - start dla młodych z niepełnosprawnością"

Z uwagi na niewielką liczbę kobiet zgłaszających się do udziału w projekcie Zespół Zarządzający Projektem postanowił wydłużyć rekrutację do 12 sierpnia 2016 r.

Dokumenty  rekrutacyjne należy składać do pok. 21 lub sekretariatu pok. 19 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w godz. poniedziałek, wtorek i czwartek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 17:00, piątek 7:30 - 14:00.

Szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Panie.

08.08.2016

więcej...

 

„Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców”.

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Nowoczesnej udostępnia Państwu nieodpłatnie publikację pt.

„Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców”.

Poradnik został przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach edukacji ekonomicznej. Publikacja zawiera uszczegółowione informacje na temat wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Opracowanie przygotowano w formach dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do pobierania i zapoznawania się z opracowaniem oraz do przekazywania informacji o możliwości skorzystania z poradnika. Po przeczytaniu publikacji bardzo prosimy o wypełnianie oraz upowszechnianie i zachęcanie do wypełniania krótkiej ankiety ewaluacyjnej. Wypełnione ankiety posłużą nam także do planowania podobnych projektów – np. w zakresie realizacji szkoleń dotyczących tematyki wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych.

Poradnik w wersji PDF:

http://fen.net.pl/wp-content/uploads/2016/06/ON-na-rynku-pracy-poradnik.pdf

Poradnik w wersji epub:

http://fen.net.pl/media/ON-na-rynku-pracy-poradnik.epub

Poradnik w wersji mobi:

http://fen.net.pl/media/ON-na-rynku-pracy-poradnik.mobi

Poradnik w wersjidaisy:

http://fen.net.pl/media/ON-na-rynku-pracy-poradnik_daisy.zip

Poradnik w wersji mp3:

http://fen.net.pl/media/ON-na-rynku-pracy-poradnik_mp3.zip

 

Ankieta dla osoby niepełnosprawnej: http://goo.gl/forms/R0cuaJkWevxo6IEa2

Ankieta dla osoby zawodowo lub społecznie wspierającej osoby niepełnosprawne:

http://goo.gl/forms/Bu28QBDzqszAe5EG3

Ankieta dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne:

http://goo.gl/forms/V1Dig336Lt9UqEi93

17.08.2016

więcej...

 

Fundacja Ashoka

Szanowni Państwo,

Fundacja Ashoka to największa na świecie sieć innowatorów społecznych. Poszukujemy ludzi, którzy nie boją się wprowadzać zmian i rozwiązują problemy społeczne a jednocześnie są przedsiębiorczy. 

W tym roku uruchomiliśmy drugą edycję Programu Społeczny StartUp -  programu, w którym otaczamy wsparciem merytorycznym i finansowym przedsiębiorców społecznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.spolecznystartup.pl lub mailowo.

http://www.spolecznystartup.pl/wp-content/uploads/2015/04/ludziki6-1000x500.jpg

Społeczny StartUp. Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo ...

www.spolecznystartup.pl

UNICREDIT FOUNDATION . Zobacz, jak UniCredit Fundation wspiera projekty, które wyróżniają się znaczącym wpływem na społeczeństwo. Czytaj więcej

22.07.2016

więcej...

 

UWAGA KONKURS -PFRON

Oddział Pomorski w Gdańsku uprzejmie przypomina, iż w dniu 23 maja 2016 r., ogłoszona została XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwarte Drzwi na najlepszą pracę magisterską i doktorską.

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Prace można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii PFRON w Warszawie do 25 lipca 2016 r.

Szczegółowe zasady udziału w Konkursie zostały opisane na stronie internetowej Funduszu – www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.

Wobec powyższego Oddział Pomorski PFRON zachęca do uczestnictwa w Konkursie.

20.07.2016

więcej...

 

Szkolenie - "Plan Pomocy Dziecku"

Dnia 27 czerwca 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie odbyło się szkolenie  zorganizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kościerzynie, prowadzone przez: „Fundacja Dziecko i Rodzina”  obejmujące  zakres tematyczny „Plan pomocy dziecku – opracowanie i realizacja”; narzędzia pomocnicze do opracowania indywidualnego planu pomocy dziecku – genogram, ekomapa, cele długoterminowe, analiza mocnych stron i potrzeb; techniki pracy z dzieckiem i rodziną  zgodnie z podejściem koncentrowanym na rozwiązaniach. W/w szkoleniu uczestniczyli: pracownicy PCPR, OPS-ów i rodziny zastępcze z powiatu kościerskiego

30.06.2016

więcej...

 

Bezpieczne wakacje

We wtorek 21.06.2016 r. pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej zostali zaproszeni do wzięcia udziału w debacie na temat bezpiecznych wakacji, która skierowana była do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W debacie wzięli udział również pracownicy Policji, MOPS w Kościerzynie oraz Poradni Leczenia Uzależnień przy NZOZ Przychodnia w Kościerzynie. Poniżej krótkie streszczenie tego o czym rozmawialiśmy podczas debaty.

23.06.2016

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 21 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl