Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Wyniki konkursu plastycznego „Upiększamy puste ściany”

Miło nam poinformować, iż dnia 10.12.2018r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Upiększamy puste ściany” ogłoszony dnia 08.10.2018r.

Poniżej przedstawiamy WYNIKI KONKURSU „UPIĘKSZAMY PUSTE ŚCIANY”

I kategoria wiekowa:7- 10 lat

I miejsce:

-Maria Grulkowska 9 lat - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

Wyróżnienia:

- Weronika Neubauer 8 lat - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

- Kacper Tyczka 8 lat- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

II kategoria wiekowa: 11 - 15 lat

I miejsce: ex aequo

- Kinga Gach 12 lat - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

- Natalia Łapusiewicz 12 lat- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

Wyróżnienie:

- Hubert Męczykowski 12 lat - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kościerzynie

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za trud i zaangażowanie włożone w przygotowanie prac.

Z opiekunami zwycięzców oraz autorami prac wyróżnionych skontaktujemy się telefonicznie w celu przekazania terminu wręczenia nagród.

10.12.2018

więcej...

 

Mikołajki w kinie "Remus"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z harcerzami z Komendy Hufca ZHP w Kościerzynie w dniu 5 grudnia 2018r. z okazji Mikołajek zorganizowało w kinie „Remus” projekcję filmu pt. „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”.

Na widowni zasiedli harcerze oraz rodziny zastępcze wraz z dziećmi, które biorą udział w projekcie „Uwierz w siebie- kompleksowe usługi społeczne wsparcia na terenie powiatu kościerskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Po projekcji filmu dzieci odwiedził Mikołaj, który miał dla wszystkich dzieci słodki upominek.

06.12.2018

więcej...

 

21.11.2018

więcej...

 

XI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI NA 100-LECIE WOLNEJ POLSKI

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowano XI Rajd Niepodległości w Kościerzynie, w którym również braliśmy udział. Impreza rozpoczęła się tak samo jak 10 lat temu w Parku Jordanowskim. Każdy startujący otrzymał indeks Niepodległości, z którym musiał odwiedzić 19 miejsc na terenie Kościerzyny. Jednym z takich punktów był nasz punkt PCPR-u, w którym uczestnicy Rajdu musieli rozwiązać krzyżówki i rebusy związane z tematyką niepodległościową. Finał Rajdu miał miejsce na Sali Sokolnia, gdzie nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów. Zorganizowanie Rajdu było możliwe dzięki zaangażowaniu harcerzy, Starostwa Powiatowego, PCPR-u, Urzędu Miasta, KOSIR-u, Muzeum Kościerskiego, KDK, MOPS-u, Urzędu Gminy, strzelnicy Skorpion z Kornego, Biblioteki Miejskiej, Kościerskiej Chaty, Policji, Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Przyjaciół Będomina, WIRT, parafii Św. Trójcy, fotografa Kodak, Nadleśnictwa Kościerzyna i Lipusz, prof. Tadeusza Linkner. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie grupowe wszystkich uczestników XI Rajdu Niepodległości. Bardzo dziękujemy organizatorom Rajdu za zaproszenie nas do udziału w tym ważnym wydarzeniu upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13.11.2018

więcej...

 

12 listopada 2018r- dzień wolny od pracy

Szanowni Państwo,

informujemy iż 12 listopada 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie.

09.11.2018

więcej...

 

Zaproszenie

06.11.2018

więcej...

 

XXIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA BURSZTYNOWEGO MIECZYKA IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO

Szanowni Państwo Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa. Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych - laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC. Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2018 w następujących obszarach:

-POMOC SPOŁECZNA -OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA -KULTURA -EDUKACJA Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach: -SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE -WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA -DEBIUT ROKU W tym roku do współorganizacji nagrody za debiut roku zaprosiliśmy partnerstwo Programu Akumulator Społeczny, które objęło pieczą tę kategorię. Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Solidarności. W edycji 2018 NMB wnioski składać można wyłącznie w wersji ELEKTRONICZNEJ. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „regulamin nagrody”. Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o godzinie 16:00 . Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk tel. 58 344 40 39. Szczegółowych informacji udziela. Jerzy Boczoń – k: 602 696 044.

Wniosek nominacyjny 2018 r.

06.11.2018

więcej...

 

31.10.2018

więcej...

 

Już jest! "Stacja Kościerzyna"

Z wielkim entuzjazmem informujemy, iż dnia 16 października 2018r. została oficjalnie otwarta placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego. Została ona stworzona w ramach projektu „Uwierz w siebie - kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego" dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Projekt zakłada wspieranie rodziny w jej funkcjonowaniu i właściwym wypełnianiu ról opiekuńczo- wychowawczych. Skierowany jest do dzieci i ich rodziców. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Ryszard Świlski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Henryk Ossowski - Wicestarosta Powiatu Kościerskiego, Michał Majewski – Burmistrz Miasta Kościerzyna, Teresa Preis - Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna, Grzegorz Piechowski - Wójt Gminy Kościerzyna, Sylwia Trzebiatowska Glok- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie oraz przedstawiciel partnera projektu Marzena Hinca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, dyrektorzy szkół no i gospodarze miejsca czyli harcerze. „Stacja Kościerzyna” mieści się w budynku Starostwa Kościerskiego - Wydział Komunikacji, przy ul. 3 Maja 8A.

18.10.2018

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
strona 3 z 58
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl