Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie

KościerzynaPCPR Kościerzyna

Powiat Kościerski - Serce Kaszub BIP Warsztat terapii zajęciowej Dom pomocy społecznej w Cisewiu Centrum Administracyjne Placówek - Opiekuńczo - Wychowawczych Dom pomocy społecznej w Stawiskach Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Dolina Tęczy OHP Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

Aktualności - rusza kolejna edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie informuje, że w związku z dalszą realizacją pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2017 osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie w ramach dwóch Modułów.
Moduł I:
•    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
•    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania,
•    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
•    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
•    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
•    Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie  za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo będącego pod inną tego typu opieką – dzienny opiekun, niani lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
Wnioski dot. zadań w module I będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w okresie od 15 maja do 30 sierpnia 2017 roku.

Moduł II:
pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższe (studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterski, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Wnioski przyjmowane są:
•    na semestr letni 2016/2017 od 17 marca do 30 marca 2017 r.,
•    na semestr zimowy 2016/2017 od 1 września do 10 października 2017 r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 tel. 58/686 50 05, 681 52 69 lub na stronie internetowej pcprkoscierzyna.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
Wnioski dotyczące realizacji ww. obszarów programu należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
 
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10.05.2017

więcej...

 

JAK FENIKS Z POPIOŁU

Działania w ramach projektu „Jak Feniks z popiołu” ruszyły pełną parą. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Placówek Socjalizacyjnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wychowankowie pieczy zastępczej odbywają spotkania z psychologiem, psychiatrą i prawnikiem. Pierwsze dyżury specjalistów pokazały, że istnieje duże zapotrzebowanie dla tego rodzaju poradnictwa i wsparcia na terenie naszego powiatu. Uczestnicy mają już również za sobą pierwsze zajęcia z terapii ruchem oraz choreoterapii. Terapeuci w ramach tych zajęć stymulują i rozwijają różne sfery aktywności naszych beneficjentów: emocjonalną, społeczną, motoryczną i poznawczą. Nadchodzący miesiąc zapowiada się jeszcze bardziej atrakcyjnie. Przed uczestnikami warsztaty plastyczne i kulinarne, spotkania usamodzielnianych wychowanków z mentorem i wyjście do kina. Natomiast grupę opiekunów czekają inauguracyjne zajęcia z terapii skierowanej na rozwiązanie / TSR /.

08.05.2017

więcej...

 

Majówka w Strzelnicy

Piknik Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się 3 maja 2017 r. w Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" niewątpliwie był doskonałą okazją do spędzenia czasu z najbliższymi, z dala od codziennych spraw i obowiązków. Na wszystkich uczestników czekały liczne atrakcje, które tym bardziej umiliły to spotkanie.

07.05.2017

więcej...

 

Piknik Rodzinny i Rodzicielstwa Zastępczego

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze do wzięcia udziału w Pikniku Rodzinnym i Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 3 maja w Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica", w godzinach od 15:00 do 18:00. Wśród atrakcji na uczestników czekają: gry i zabawy z Kościerskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, strzelanie 3-cio Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, zabawa z zespołem "4 ASY", Darmowa grochówka.

Informujemy również, iż mieszkańcy Kościerzyny, 3 maja do CKK Strzelnica będą mogli dojechać miejskim autobusem.

28.04.2017

więcej...

 

Porozmawiajmy o depresji - obchody „Światowego Dnia Zdrowia” w Kościerzynie

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie wraz z Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych "Dolina Tęczy" wzięło udział w obchodach „Światowego Dnia Zdrowia”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia w naszym mieście był, jak co roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów była „Depresja – porozmawiajmy o niej”.

27.04.2017

więcej...

 

Pomorski Model Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej osób pozostających bez pracy

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie spotkanie związane z promocją Pomorskiego Modelu Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej oraz osób pozostających bez pracy w województwie pomorskim.

Model powstał w ramach realizacji zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego ujętego w Strategii Rozwoju „Pomorskie 2020”, a dotyczącego integracji działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy wychodzenia z bierności zawodowej mieszkańców województwa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie zostało partnerem tych działań.

24.04.2017

więcej...

 

Konsultacje psychiatryczne

Do grona naszych specjalistów w ramach realizowanego projektu „Jak feniks z popiołu” dołączył lekarz psychiatra. Udzieli on kompleksowej pomocy w zakresie diagnozy oraz leczenia problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Zakres trudności psychicznych, dla których wsparcie można będzie uzyskać w ramach konsultacji obejmuję między innymi zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), upośledzenia umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm). Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy i wsparcia wszystkich zainteresowanych sprawujących pieczę zastępczą z powiatu kościerskiego. Najbliższa wizyta odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku, w godzinach 16.30 – 18.00. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu 501 022 573.

19.04.2017

więcej...

 

Konkurs Piosenki

Fundacja Złotowianka zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do udziału w Konkursie Piosenki dla Osób Niepełnosprawnych o Złotą Alpakę.
Wszystkie niezbędne formularze oraz regulamin konkursu znajdują się w załączniku.
Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń, czekamy na Was :)

 

 

06.04.2017

więcej...

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
strona 18 z 62
stworzone przez: derwi.pl
© PCPR Kościerzyna - pcprkoscierzyna.pl